News Clipping
No latest information is available - Monday, 11 January 2016 00:00

Core Abilities

National Competency Standard (NCS) - Core Abilities merupakan program pembelajaran teras yang wajib diikuti oleh semua calon Sijil mulai 01 Jun 2006. Standard ini hendaklah digunakan sebagai pelengkap kepada NOSS sedia ada untuk menjadikan pekerja di Malaysia lebih relevan dan berdaya saing dalam era globalisasi. Program Core-Abilities menerapkan kemahiran generik yang perlu ada pada setiap pekerja bagi satu-satu bidang pekerjaan. Bagi tujuan perlaksanaan program Core Abilities yang lebih efektif, maka JPK telah membuat penambahbaikan kepada Panduan Perlaksanaan NCS-Core Abilities(JPK/07/NCS-CORE ABILITIES(P1). Sehubungan dengan itu, semua PB perlu menjalankan program berdasarkan panduan berkenaan supaya sesi pembelajaran dan penilaian dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan serta selaras dengan sistem penilaian baru. 

 

Borang JPK CA                                               

save JPK-01-T1

save JPK-01-T2

save JPK-01-T3

save JPK-01-T4 

Training Pathway

save Training Pathway-L1

save Training Pathway-L2

save Training Pathway-L3

save Training Pathway-L4 

NOSS Matrix

save NOSS Matrix L1

save NOSS Matrix L2

save NOSS Matrix L3

save NOSS Matrix L4

Rekod Penilaian Kumulitif (RPK)

save RPK Core Abilities L1

save RPK Core Abilities L2

save RPK Core Abilities L3

save RPK Core Abilities L4

Panduan Perlaksanaan NCS-Core Abilities

save Panduan 

save JPK-02-T1 CA02

save JPK-02-T2 CA02

save JPK-02-T3 CA02

save JPK-02-T4 CA02

Lain-lain

save NOSS Core Abilities

save Summary of Core Abilities

 

 

 

NOSS Register

  • Read 4220 times

Connected with us

Style Setting

Fonts