Keratan Akhbar

Artikel

Objektif, Misi dan Visi Bahagian PMO

 

Objektif Bahagian 

1. Menganalisa perancangan pembangunan latihan, laporan penyelidikan, penilaian, analisis dasar, analisis data, ulasan dan jawapan mengenai isu-isu latihan kemahiran bagi memenuhi keperluan penggubal dasar dalam masa yang ditetapkan; 

2. Meningkatkan tahap kompetensi dan daya saing tenaga mahir melalui pertandingan kemahiran; 

3. Mengarusperdana latihan kemahiran dengan melaksanakan kempen kesedaran peringkat Nasional menggunakan jenama SkillsMalaysia; 

4. Memantau kualiti pelaksanaan Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia melalui penguatkuasaan Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan [Akta 652]; 

5. Menyediakan data dan maklumat latihan kemahiran yang terkini, tepat dan sahih mengikut tempoh masa yang dipersetujui; dan 

6. Memberi jawapan, ulasan dan maklumbalas dengan segera terhadap isu-isu latihan kemahiran yang memerlukan perhatian dan tindakan penggubal dan pemutus dasar

 

Misi Bahagian 

Untuk membangunkan sumber manusia mahir yang kompetitif

 

Visi Bahagian 

Menerajui pembangunan dan penyelarasan dasar sumber manusia mahir.

Berhubung dengan kami

Style Setting

Fonts