Keratan Akhbar

Artikel

Pelaksanaan Latihan Bagi Noss Yang Telah Di Kaji Semula / Jumud Di Pusat Bertauliah (PB)

Tarikh :           13 Ogos 2011

 

PELAKSANAAN LATIHAN BAGI NOSS YANG TELAH DI KAJI SEMULA / JUMUD DI PUSAT BERTAULIAH (PB)

 

 

Adalah dimaklumkan bahawa Jabatan telah  memutuskan pelaksanaan latihan bagi NOSS yang telah dikaji semula / jumud, boleh terus dilaksanakan di pusat bertauliah sehingga pentauliahan program berkenaan tamat tempoh.

 

Sehubungan itu, pusat bertauliah hendaklah mengemukakan permohonan pentauliahan NOSS yang baru sekurang-kurangnya tiga (3) bulan tetapi tidak lebih daripada enam (6) bulan sebelum tarikh tamat pentauliahan bagi NOSS yang telah dikaji semula / jumud tersebut.

 

Sekian, terima kasih.

 

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

“Pekerja Merealisasi Transformasi Negara”

 

Ketua Pengarah

Jabatan Pembangunan Kemahiran

 

Berhubung dengan kami

Style Setting

Fonts