Keratan Akhbar

Artikel

Apa itu SLDN ?

SLDN merupakan singkatan daripada Sistem Latihan Dual Nasional. ' Dual ' bermaksud latihan di dalam dua situasi pembelajaran, tempat kerja yang sebenar dan institut latihan. Ianya dikendalikan melalui usahasama. Syarikat-syarikat dan institusi-institusi latihan.  

Jangka Masa

Jangka masa adalah berdasarkan kepada bidang dan Tahap Persijilan

Nisbah Amali- Teori

70 - 80 % Latihan amali di dalam situasi pekerjaan sebenar
30 - 20 % Kelas teori yang berkaitan di pusat latihan

Kaedah Penyampaian

Day Release System
- Contohnya latihan amali selama 4 hari di dalam 
syarikat dan diikuti oleh satu hari kelas teori yang 
berkaitan di pusat latihan.


Block Release System ( jika perlu )
- Contohnya 3-4 bulan latihan praktikal diikuti dengan 
1-4 minggu kelas teori berkaitan.

Pelatih

Lepasan SPM dan/atau pekerja yang sedang bekerja yang telah dipilih  
dan digaji oleh pihak syarikat. Syarikat tidak terikat untuk menawarkan 
pekerjaan selepas tamat latihan

Elaun Latihan
(Sekiranya latihan dijalankan dalam masa 2 tahun)

Semester 1 – RM 350.00 Sebulan
Semester 2 – RM 400.00 Sebulan
Semester 3 – RM 450.00 Sebulan
Semester 4 – RM 500.00 Sebulan

Penganugerahan Kelayakan

Sijil K-Pekerja, setaraf dengan SKM Tahap 3 atau DKM Kelayakan  
( Tahap 4 ) atau DLKM ( Tahap 5 ) yang diluluskan oleh JPK dan 
pertubuhan majikan yang berkaitan.

Berhubung dengan kami

Style Setting

Fonts