Keratan Akhbar

Artikel

Learn and Work Assignment (LWA)

Apa Itu LWA ?

LWA merupakan singkatan daripada Learn and Work Assignment (LWA) atau Tugasan Pembelajaran dan Tugasan Kerja. LWA merupakan kombinasi pembelajaran secara berdikari (Self Reliance Learning) dan tugasan di tempat kerja. Pendekatan latihan yang berpusatkan pelatih digunakan manakala pengajar di industri dan istut latihan hanya berperanan sebagai moderator, coach, fasilitator dan penasihat. Pelbagai peringkat pembelajaran secara berdikari digunakan bergantung kepada tahap kesukaran tugasan pembelajaran dan tugasan kerja. LWA dibangunkan bergantung kepada tahap kesukaran tugasan pembelajaran dan tugasan kerja. LWA dibangunkan oleh jurulatih dan pengajar dari kedua-dua pihak industri dan institut latihan. 

Kandungan Learn and Work Assignment (LWA)

Dokumen LWA mengandungi gambaran mengenai soalan penilaian, kriteria penilaian pengetahuan, kriteria penilaian kemahiran dan panduan kepada perantis, jurulatih dan pengajar di institut latihan dan industri.


Muaturun Dokumen
 Panduan Pembangunan dan Aplikasi LWA
 Kemahiran Dan Nilai Sosial Dalam Perlaksanaan SLDN 
 PT01 
 IE01 
 PC01 
 AT01 

Berhubung dengan kami

Style Setting

Fonts