Berita

Artikel

Sebutharga Yang Telah Ditutup

  • SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENCUCIAN DAN PEMBERSIHAN RUANG PEJABAT JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN, KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA DI CYBERJAYA - JPK(S)400/14/027  (Tarikh Tutup : 28 Mac 2014 12.00 t/hari)
  • MEREKABENTUK, MENCETAK, MENJILID DAN MENGHANTAR BUKU PANDUAN PEMBANGUNAN BAHAN PENGAJARAN BERTULIS (WIM) DAN PENILAIAN KE JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN - JPK(S)400/14/030 (Tarikh Tutup : 09 April 2014 12.00 t/hari)
  • SEBUTHARGA PERKHIDMATAN MEMBEKAL PAKAIAN BERJAHIT KONTINJEN NEGARA KE PERTANDINGAN KEMAHIRAN ASEAN (ASC) 2014 DI HANOI, VIETNAM - JPK(S) 400/14/060 (Tarikh Tutup : 08 September 2014 12.00 t/hari)
  • SEBUTHARGA PEROLEHAN PERKHIDMATAN PEMBANGUNAN BAHAN VIDEO IKLAN PROMOSI PROGRAM 1-MASTER NDTS BIDANG OIL AND GAS - JPK(S)400/14/061 (Tarikh Tutup : 08 September 2014 12.00 t/hari)
  • SEBUTHARGA PEROLEHAN PERKHIDMATAN PEMBANGUNAN BAHAN VIDEO IKLAN PROMOSI PROGRAM 1-MASTER DUAL  NDTS BIDANG CULINARY  - JPK(S)400/14/062 (Tarikh Tutup : 08 September 2014 12.00 t/hari)
  • SEBUTHARGA MEMBANGUNKAN VIDEO KORPORAT   PROGRAM 1-MASTER NDTS - JPK(S)400/14/062 (Tarikh Tutup : 08 September 2014 12.00 t/hari)
  • SEBUTHARGA MENJALANKAN KERJA-KERJA MEREKACIPTA DAN MENGHASILKAN VIDEO KORPORAT DWI-BAHASA SISTEM PERSIJILAN KEMAHIRAN MALAYSIA UJIAN TANPA MUSNAH (SPKM NDT) BAGI KEGUNAAN JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN - JPK(S)400/14/062 (Tarikh Tutup : 08 September 2014 12.00 t/hari)
  • SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN BERKALA PENYAMAN UDARA JENIS SPLIT UNIT JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN DI CYBERJAYA - JPK(S)400/14/062 (Tarikh Tutup : 08 September 2014 12.00 t/hari)

 

 

 

 

Berhubung dengan kami

Style Setting

Fonts