Keratan Akhbar

Artikel

W3C

Laman web Jabatan Pembangunan Kemahiran ini menyediakan beberapa ciri-ciri yang dapat membantu para pengguna yang ingin membuat sedikit perubahan kepada kandungan asal laman web bagi membolehkan mereka melayari laman web ini dengan baik. Usaha ini dilakukan untuk memenuhi keperluan misi W3C Web Accessibility Initiative (WAI), iaitu untuk membolehkan laman web dilayari oleh golongan kurang upaya melayari. 

Ciri-ciri yang terdapat dalam laman web ini adalah:

1. Pengubahan Saiz Teks - Saiz teks boleh diubah kepada lebih kecil atau besar untuk memudahkan pembacaan dan boleh  memilih jenis font kegemaran anda. Ciri ini boleh didapati di bahagian kiri laman web (Yt Framework).

2. Pilihan Warna Text   - Menukar  warna  text  bagi memudahkan  bacaan kepada mereka yang mempunyai masalah penglihatan ataupun buta warna. Ciri ini terdapat disebelah kiri.Berhubung dengan kami

Style Setting

Fonts