Keratan Akhbar

Artikel

Rundingan Terus

 

Bil  
Tajuk Rundingan Terus
No Rundingan
Syarikat Berjaya
Nilai 
Tawaran  
1. PEROLEHAN SECARA RUNDINGAN TERUS BAGI PELANTIKAN BADAN PENERAJU INDUSTRI (INDUSTRY LEAD BODY (ILB)) DI BAWAH PELAN TRANSFORMASI KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA (KSM) JPK 400/13/029 Malaysian Biotechnology Corporation RM880,000
2.  PEROLEHAN SECARA RUNDINGAN TERUS BAGI PELANTIKAN BADAN PENERAJU INDUSTRI (INDUSTRY LEAD BODY (ILB)) DI BAWAH PELAN TRANSFORMASI KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA (KSM) JPK 400/13/03  Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) RM800,000
3. PEROLEHAN SECARA RUNDINGAN TERUS BAGI PELANTIKAN BADAN PENERAJU INDUSTRI (INDUSTRY LEAD BODY (ILB)) DI BAWAH PELAN TRANSFORMASI KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA (KSM) JPK 400/13/030 Majlis Latihan Pertanian Kebangsaan (NATC) RM260,000
4. PEROLEHAN SECARA RUNDINGAN TERUS BAGI PELANTIKAN BADAN PENERAJU INDUSTRI (INDUSTRY LEAD BODY (ILB)) DI BAWAH PELAN TRANSFORMASI KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA (KSM) JPK400/13/032 Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia RM365,000
5. PEROLEHAN SECARA RUNDINGAN TERUS BAGI PELANTIKAN BADAN PENERAJU INDUSTRI (INDUSTRY LEAD BODY (ILB)) DI BAWAH PELAN TRANSFORMASI KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA (KSM)  JPK400/13/033 TNB Integrated Learning Solution Sdn Bhd (TNB ILSAS) RM396,000
6. PEROLEHAN SECARA RUNDINGAN TERUS BAGI PELANTIKAN BADAN PENERAJU INDUSTRI (INDUSTRY LEAD BODY (ILB)) DI BAWAH PELAN TRANSFORMASI KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA (KSM) JPK400/13/034 Malaysian Society Non-Destructive Testing (MSNT)  RM320,000
7. PEROLEHAN SECARA RUNDINGAN TERUS BAGI PELANTIKAN BADAN PENERAJU INDUSTRI (INDUSTRY LEAD BODY (ILB)) DI BAWAH PELAN TRANSFORMASI KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA (KSM) JPK400/12/035  Malaysian Association of Hotels (MAH)  RM469,000

Berhubung dengan kami

Style Setting

Fonts