Keratan Akhbar

KEPADA SEMUA PUSAT BERTAULIAH JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN

 

Pemakluman pelepasan Cukai Barang Dan Perkhidmatan (CBP)/Goods And Services Tax (GST)

 

 

Warta Kerajaan Persekutuan Perintah Cukai Barang dan Perkhidmatan (Pelepasan) (Pindaan)(No.2) 2015 [P.U. (A) 291] bertarikh 14 Disember 2015 menyatakan bahawa Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan 2006 [Akta 652] adalah termasuk yang mendapat pelepasan bagi perolehan peralatan dan bahan.

 

Oleh itu, Pusat Bertauliah (PB) boleh merujuk Garis Panduan Permohonan Pelepasan Cukai Barang dan Perkhidmatan (CBP) bagi Perolehan Peralatan dan Bahan bagi Pusat Bertauliah untuk maklumat permohonan pelepasan.

 

Pengurus Pusat Bertauliah telah diberi penurunan kuasa bagi menandatangani Sijil Pelepasan GST (Jadual ketiga). Bagi Pusat Bertauliah yang memerlukan surat berkenaan dalam kadar segera boleh mendapatkan surat berkenaan di Ibu Pejabat Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) di Putrajaya.

 

 

 

Terima Kasih

Adalah dimaklumkan bahawa Jabatan Pembangunan Kemahiran ingin mempelawa semua Pakar Pengajar/Pakar Industri yang berminat bagi membangunkan soalan latihan kemahiran.  Soalan yang dibangunkan hendaklah memenuhi keperluan seperti yang ditetapkan dalam Panduan Pembangunan Soalan Latihan Kemahiran yang sedang berkuatkuasa.  Bayaran saguhati akan diberikan bagi setiap soalan yang memenuhi spesifikasi yang ditetapkan mengikut kadar yang diluluskan seperti berikut:

 

Jenis Soalan

Kadar Bayaran Mengikut Aras Kesukaran/Soalan (RM)

Rendah

Sederhana

Tinggi

Penilaian pengetahuan jenis objektif/pendek/isi tempat kosong dan skema jawapan/pemarkahan.

10

20

30

Penilaian pengetahuan jenis subjektif dan skema jawapan/pemarkahan.

40

Penilaian prestasi dan senarai semak/skema pemarkahan.

50

Catatan:

Tertakluk soalan diterima oleh Jawatankuasa Pengesah Soalan.  Soalan yang diterima dengan pindaan, kadar saguhati adalah 50%.

 

 

SYARAT PERMOHONAN

 

Pemohon hendaklah:

 

  •  Merupakan seorang Pakar Pengajar / Pakar Industri yang telah dilantik oleh CIAST atau mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya 5 tahun sebagai pengajar institut latihan kemahiran; dan 
  •  Mengemukakan permohonan ke JPK dengan melengkapkan borang Permohonan Sebagai Panel Pembangun/Pemurnian Soalan Latihan Kemahiran

 

DOKUMEN BERKAITAN

  • Panduan Pembangunan Soalan Latihan Kemahiran  (Download muka 1 | muka 2 ) 
  • Borang Permohonan Sebagai Panel Pembangun/Pemurnian Soalan Latihan Kemahiran (Download)

Permohonan yang lengkap hendaklah difaks kepada 03-8321 4868 atau email kepada Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya. atau Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.

 

Sebarang pertanyaan, sila hubungi pegawai berikut:

 

1.

Siti Fauziah binti Jumadi

Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.

03-8321 4779

2.

Yusni Amir bin Dahlan

Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.

03-8321 4807

3.

Shaharizal bin Shaharudin

Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.

03-8321 4784

4.

Norhafizah binti Biyamin

Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.

03-8321 4793

5.

Kartini binti Hamzah

Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.

03-8321 4788

6.

Mohd Din bin Ismail

Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.

03-8321 4791

7.

Muhammad Asraf bin Nor

Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.

03-8321 4786

8.

Faliza binti Fudzil

Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.

03-8321 4823

 

 Unit Kurikulum dan Penilaian

 

Bahagian NOSS

Kaunter Bayaran Ibu Pejabat Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) dan JPK Cyberjaya akan ditutup sempena sambutan Hari Raya Puasa pada 7 Ogos 2013 (Rabu). Kaunter bayaran akan beroperasi semula pada 12 Ogos 2013 (Isnin), Harap maklum.

Segala kerjasama amatlah dihargai.

 

Dengan Kebenaran

Ketua Pengarah JPK

 

Dalam usaha memperkemas dan menyusun semula urusan permohonan verifikasi Pegawai Pengesah Luaran (PPL) adalah dimaklumkan bahawa mulai Ogos 2013 semua penugasan  lawatan verifikasi PPL akan dilaksanakan sebanyak enam (6) kali sahaja dalam setahun. Permohonan hanya boleh dibuat pada bulan Februari, April, Jun, Ogos, Oktober dan Disember. Sehubungan dengan itu semua Pusat Bertauliah (PB) diminta agar mematuhi peraturan-peraturan berikut:-

  

  1. Permohonan hendaklah sampai ke Jabatan ini selewat-lewatnya tiga puluh hari (30) sebelum tarikh lawatan yang dicadangkan; 
  1. Permohonan hendaklah disertakan bersama surat iringan yang memperincikan kumpulan mengikut sesi pengambilan (no. batch/no. pengambilan), jumlah pelatih yang terlibat setiap sesi/batch/pengambilan . Maklumat berkaitan dengan kumpulan yang terlibat boleh dimuat turun melalui laman web Jabatan www.dsd.gov.my dibawah pautan Perkhidmatan -> Persijilan ->Permohonan Lawatan Verifikasi PPL -> Borang Senarai Calon Bagi Verifikasi PPL; 
  1. PB adalah bertanggungjawab memastikan semua pelatih yang ingin diverifikasi telah sah berdaftar secara atas talian dengan Jabatan. 
  1. Setiap permohonan hendaklah disertakan dengan bukti pembayaran (resit asal yang dikeluarkan oleh Jabatan) yang menunjukkan dengan jelas nombor-nombor pengambilan/sesi kemasukan serta jumlah yang dibayar oleh PB mengikut pecahan nombor-nombor pengambilan/sesi kemasukan tersebut (sekiranya melibatkan banyak sesi pengambilan)  ; 
  1. PB hendaklah mengumpulkan semua pelatih yang ingin dibuat verifikasi bagi bulan berkenaan. Permohonan yang dihantar secara berperingkat tidak dibenarkan dan tidak akan dilayan. Permohonan yang dilakukan hendaklah terlebih dahulu dikenalpasti kesahihan dan dipohon secara serentak; 

  2. Mana-mana permohonan yang tidak memenuhi perkara yang dinyatakan di atas tidak akan dilayan. JPK berhak untuk menolak permohonan jika sekiranya PB tidak mematuhi perkara-perkara yang dinyatakan di atas.

Adalah dimaklumkan bahawa Jabatan Pembangunan Kemahiran akan melaksanakan Lawatan Pemeriksaan Pusat Bertauliah Di Bawah Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan 2006 (AKTA 652) Penarafan Bintang Pusat Bertauliah Tahun 2013.  Lawatan ini bertujuan untuk memeriksa dan menilai pusat bertauliah  seterusnya memberi penarafan bintang ke atas program bertauliah mengikut peraturan dan prosedur yang ditetapkan jabatan.  Penilaian akan dilakukan ke atas semua program yang masih dalam tempoh pentauliahan. Walau bagaimanapun penarafan bintang hanya akan diberikan kepada program bertauliah yang mendapat kelulusan penuh sahaja. Lawatan pemeriksaan ini akan dilaksanakan bermula 17 Jun 2013 sehingga 30 Ogos 2013Semua Pusat Bertauliah adalah terlibat. 

Pusat Bertauliah diminta untuk membuat penilaian sendiri (self-check) dengan meneliti dan mengisi Borang Penilaian Umum di Lampiran B bagi setiap Pusat Bertauliah dan Borang Penilaian Mengikut Program Bertauliah di Lampiran B1 bagi setiap program yang ditauliah. Borang Penilaian yang telah diisi  perlu dikemukakan kepada pegawai pemeriksa beserta dokumen sokongan untuk semakan semasa lawatan pemeriksaan dijalankan. Surat makluman lawatan pemeriksaan telah dihantar kepada semua pusat bertauliah yang berkaitan.

 

20 Mei 2013

 

 Muat Turun Dokumen

muatturun Senarai Pusat Bertauliah

muatturun Borang Penilaian Umum (Lampiran B)

muatturun Borang Penilaian Mengikut Program Bertauliah (Lampiran B1)

muatturun Surat Makluman

muatturun Lampiran C

Berhubung dengan kami

Style Setting

Fonts