:: PENGUMUMAN PENTING : Untuk makluman, hanya program yang mendapat keputusan penarafan tahap baik dan ke atas sahaja akan dipaparkan. Terima kasih :: TAHNIAH kepada semua Pusat Bertauliah(PB) yang telah mendapat penarafan tahap baik dan ke atas ::

 


PENGENALAN

Bertujuan untuk memberi penarafan ke atas program-program yang dijalankan oleh Pusat Bertauliah(PB) dari segi tahap penyampaian perkhidmatan latihan kemahiran yang disediakan oleh Pusat Bertauliah(PB)

Markah Tahap Penarafan
90-100 Cemerlang ()
75-89 Sangat Baik ()
60-74 Baik ()
46-59 Memuaskan ()
45 dan ke bawah Lemah ()

 


CARIAN

Carian Nama Pusat Bertauliah /Search by Accredited Center Name   Carian Kod Pusat Bertauliah /Search by Accredited Code

ATAU / OR

Carian melalui Program/Search by Program

:
ATAU / OR
 

Carian melalui Negeri/Search by State

:

MAKLUMAN

(i) SESI KLINIK AKAN DIJALANKAN KEPADA PB YANG MENDAPAT PENARAFAN PROGRAM TAHAP LEMAH DAN MEMUASKAN

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(ii) PB DAN PROGRAM YANG GAGAL DINILAI DAN DIDAPATI TIDAK MELAKSANAKAN PROGRAM AKAN DITAMATKAN PENTAULIAHAN

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright © 2012, JPK, Kementerian Sumber Manusia, PUTRAJAYA, Malaysia.