Andaian muat diperlukan, danturun diperlukan, danborang diperlukan, keputusan berikut telah dijumpai.

 • Kerangka Pekerjaan / Analisis Pekerjaan

  Panduan Pembangunan Kerangka Pekerjaan (OF) Edisi 2020 Borang Permohonan Cadangan Pembangunan Kerangka Pekerjaan (OF) Senarai Kerangka Pekerjaan (Occupational Framework) yang telah dibangunkan Sehingga 2023 Muat Turun Dokumen Bil Tajuk 1 OA-Aviation...

  https://www.dsd.gov.my/index.php/profil-jabatan/penerbitan/kerangka-pekerjaan
 • Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN)

  INFO TERKINI TAHUN 2023 Infografik Analisis Tracer Study Graduan SLDN Plus 2021 Perubahan TEM berkaitan penyediaan komputer bagi program NOSS Pembuatan Pakaian Wanita (C141-005-3:2021) INFO TERKINI TAHUN 2022 Infografik Analisis Tracer Study SLDN 2020...

  https://www.dsd.gov.my/index.php/perkhidmatan/sistem-latihan-dual-nasional-sldn
 • Pentauliahan dan Verifikasi

  Info Terkini Info COVID-19 (SOP, Arahan, Pemakluman, PKP,PKPB,PKPP,PKPD) Panduan Pendaftaran Pelatih Bekuatkuasa 1 September 2020 Pelaksanaan Komponen Penilaian Kerja Kursus (PKK) dan Penilaian Akhir (PA) Berasaskan Kredit CU/Modul melalui Kaedah...

  https://www.dsd.gov.my/index.php/perkhidmatan/sistem-latihan-pusat-bertauliah-slapb/pentauliahan-verifikasi
 • Panduan – panduan Berkaitan Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu (PPT)

  1. PANDUAN PELAKSANAAN PERSIJILAN KEMAHIRAN MALAYSIA DAN MELALUI KAEDAH PENGIKTIRAFAN PENCAPAIAN TERDAHULU (PPT) EDISI KE-2 TAHUN 2021 Senarai Lampiran Bil Tajuk 1 Contoh Surat Pengesahan Tempoh Pengalaman Bekerja Oleh Majikan Muat Turun 2 Borang Akuan...

  https://www.dsd.gov.my/index.php/123-perkhidmatan/1998-ppt-muat-turun-dokumen-berkaitan-2
 • PPT - Muat Turun Dokumen Berkaitan

  Turun 4 Taklimat LPKT Muat Turun 5 Format Penulisan LPKT - Bahagian 1 Muat Turun 6 Format Penulisan LPKT - Bahagian 2 Muat Turun Borang Permohonan Pendaftaran Bil Tajuk 1 JPK PPT 1-6-2015 Borang Permohonan PPT - Pindaan 2 Muat Turun 2 Perakuan Tempoh...

  https://www.dsd.gov.my/index.php/123-perkhidmatan/425-ppt-muat-turun-dokumen-berkaitan
 • Pendaftaran dan Persijilan

  Fungsi Pendaftaran & Persijilan Fungsi Pendaftaran & Persijilan adalah seperti berikut : Pendaftaran pelatih di semua pusat bertauliah yang menjalankan program melalui kaedah sistem pentauliahan. Memastikan pelaksanaan latihan di pusat bertauliah yang...

  https://www.dsd.gov.my/index.php/perkhidmatan/sistem-latihan-pusat-bertauliah-slapb/pendaftaran-persijilan
 • Core Abilities

  NCS Core Abilities National Competency Standard (NCS) - Core Abilities merupakan program pembelajaran teras yang wajib diikuti oleh semua calon Sijil mulai 01 Jun 2006 . Standard ini hendaklah digunakan sebagai pelengkap kepada NOSS sedia ada untuk...

  https://www.dsd.gov.my/index.php/123-perkhidmatan/452-core-abilities
 • Polisi Kerajaan / Jabatan

  Polisi Kerajaan Tajuk Arahan Pentadbiran Pembatalan Permohonan Oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran Bagi Pusat Bertauliah Yang Membatalkan Lawatan Setelah Surat Penugasan Panel Penilai Pentauliahan Program Kemahiran (PPPPK) Dikeluarkan [ Tarikh : 28...

  https://www.dsd.gov.my/index.php/profil-jabatan/polisi
 • Panduan Permohonan Pusat Bertauliah Antarabangsa

  Dalam Negara Muat Turun 4 Proses Kerja Pengambilan Pelajar Asing Dalam Negara Muat Turun 5 Kadar Fi dan Caj Muat Turun Borang-borang dan Senarai Semak Bil Tajuk 1 Borang Permohonan Pra-Pendaftaran Pelajar Muat Turun 2 Borang Permohonan PBAB Luar Negara...

  https://www.dsd.gov.my/index.php/123-perkhidmatan/432-panduan-permohonan-pusat-bertauliah-antarabangsa
 • Panduan Pelaksanaan dan Penilaian Kredit Sistem Latihan Program Bertauliah (SLaPB) berasaskan Kod Amalan Pentauliahan Program Kemahiran (KAPPK)

  Bil Tajuk 1 Panduan Pelaksanaan dan Penilaian Kredit Sistem Latihan Program Bertauliah (SLaPB) berasaskan Kod Amalan Pentauliahan Program Kemahiran (KAPPK) Muat Turun 2 Lampiran Panduan Kredit KAPPK Muat Turun 3 Lampiran Rekod Penilaian Kredit Muat...

  https://www.dsd.gov.my/index.php/tab-panduan-terkini/2198-panduan-pelaksanaan-dan-penilaian-kredit-sistem-latihan-program-bertauliah-slapb-berasaskan-kod-amalan-pentauliahan-program-kemahiran-kappk
 • National Occupational Skills Standards (NOSS)

  1. APA ITU NOSS Standard kemahiran memberi manfaat kepada semua pihak yang berkepentingan. Kejayaan projek pembangunan standard kemahiran dan ianya berguna kepada masyarakat bergantung pada penyertaan penuh dan komitmen semua pihak yang berkepentingan....

  https://www.dsd.gov.my/index.php/perkhidmatan/standard-kemahiran-pekerjaan-kebangsaan-noss
 • Maklumat dan Informasi PPT-PSMB

  Turun 2 Rujukan Kepada Majikan Muat Turun 3 Pekeliling Majikan Bil 1_2012 Muat Turun 4 Pekeliling Majikan Bil 8_2012 Muat Turun Borang Berkaitan Bil Tajuk 1 Borang JPK_PPT_1001_P2 Muat Turun 2 Borang PSMB_RPL_1_13 Muat Turun 3 Borang PSMB_PPT_T_01_09...

  https://www.dsd.gov.my/index.php/193-pembangunan-kerjasama-strategik/1245-maklumat-dan-informasi-pks
 • Panduan Pembangunan Projek Akhir

  Bil Tajuk Projek Akhir a) Panduan Projek Akhir (FYP) DKM-DLKM Bagi Program Slapb Berasaskan COPTPA Muat Turun b) Borang Pra Pembentangan DKM & DLKM bagi Program SLaPB Muat Turun c) Laporan Penilaian Oleh PP untuk Program SLaPB DKM & DLKM Muat Turun d)...

  https://www.dsd.gov.my/index.php/tab-panduan-terkini/2084-panduan-pembangunan-projek-akhir
 • Makluman Lawatan Pemeriksaan Pusat Bertauliah Di Bawah Akta 652 Penarafan Bintang Pusat Bertauliah Bagi Tahun 2013

  Adalah dimaklumkan bahawa Jabatan Pembangunan Kemahiran akan melaksanakan Lawatan Pemeriksaan Pusat Bertauliah Di Bawah Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan 2006 (AKTA 652) Penarafan Bintang Pusat Bertauliah Tahun 2013 . Lawatan ini bertujuan untuk...

  https://www.dsd.gov.my/index.php?id=705:makluman-lawatan-pemeriksaan-pusat-bertauliah-di-bawah-akta-652-penarafan-bintang-pusat-bertauliah-bagi-tahun-2013&catid=136
 • Panduan dan Borang NOSS

  SKPK Muat Turun 4 Garis Panduan Pelaksanaan Pemetaan Program Berasaskan Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan 2015 Muat Turun Borang Bil Tajuk 1 Borang Mohon Pembangunan NOSS Muat Turun 2 Borang Permohonan Pembelian Naskah SKPK Muat Turun

  https://www.dsd.gov.my/index.php/123-perkhidmatan/434-panduan-dan-borang-noss
 • Pemakluman Terkini -PPL

  PEMAKLUMAN TERKINI BERKENAAN 1. KLINIK BIMBINGAN & KHIDMAT NASIHAT PERSIJILAN PROGRAM KEMAHIRAN 2014; 2. KLINIK BIMBINGAN PEGAWAI PENGESAH LUARAN (PPL) PERSIJILAN KEMAHIRAN MALAYSIA 2014 Adalah dimaklumkan bahawa atas sebab-sebab yang tidak dapat...

  https://www.dsd.gov.my/index.php?id=747:pemakluman-terkini-ppl&catid=137
 • Kriteria Kecemerlangan

  Urusan Pemangkuan Berasaskan Kriteria Kecemerlangan Bagi SKIM Perkhidmatan PLV Dan PPLV, Perkhidmatan Gunasama Persekutuan adalah merujuk kepada perkara dibawah : 1. Panduan Permohonan Garis Panduan Kenaikan Pangkat Berasaskan Kriteria Kecemerlangan...

  https://www.dsd.gov.my/index.php/perkhidmatan/kriteria-kecemerlangan
 • Permohonan Program Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN) Khas Di Bawah Rancangan Malaysia Ke sepuluh (RMKe-10) Sesi 2015

  Muat turun Dokumen Bil Tajuk 1 Iklan Permohonan Muat Turun 2 Borang permohonan menjalankan program SLDN Khas 2015 Muat Turun 3 Borang Permohonan Perantis Bagi Program SLDN Berinsentif 2015 Muat Turun

  https://www.dsd.gov.my/index.php?id=744:permohonan-program-sistem-latihan-dual-nasional-sldn-khas-di-bawah-rancangan-malaysia-ke-sepuluh-rmke-10-sesi-2015&catid=137
 • Panduan Dan Senarai Semak Permohonan Pentauliahan

  Panduan ini hendaklah dibaca bersama dengan : Bil Tajuk 1 Panduan Perlaksanaan Sistem Penilaian bertarikh 28 November 2006 Muat Turun 2 Penguatkuasaan Kod Amalan Pentauliahan Program Kemahiran (KAPPK) Muat Turun 3 Panduan Pelaksanaan dan Syarat...

  https://www.dsd.gov.my/index.php/123-perkhidmatan/459-panduan-dan-senarai-semak-permohonan-pentauliahan
 • Taklimat Penyampaian Maklumat Persediaan Kepada Individu/Wakil Syarikat Bagi Permohonan Sijil Kemahiran Malaysia Melalui Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu (PPT)Tahun 2013

  Muatnaik Dokumen Bil Tajuk 1 Taklimat Penyampaian Maklumat Persediaan Kepada Individu/Wakil Syarikat Bagi Permohonan Sijil Kemahiran Malaysia Melalui PPT Muat Turun 2 Slide presentation Umum PPT - Calon Muat Turun 3 Jadual Keseluruhan Taklimat Calon...

  https://www.dsd.gov.my/index.php?id=702:taklimat-penyampaian-maklumat-persediaan-kepada-individu-wakil-syarikat-bagi-permohonan-sijil-kemahiran-malaysia-melalui-pengiktirafan-pencapaian-terdahulu-ppt-tahun-2013&catid=136

Keputusan 1 - 20 of 79
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…