Council Members

  

 BIL 

COUNCIL MEMBERS UNDER ACT 652

MEMBERS

AGENCY

1

Seorang Pengerusi

YB Datuk Haji Awang bin Hashim

Timbalan Menteri
Kementerian Sumber Manusia

2

Ketua Pengarah

Ts. Zaihan bin Shukri

Ketua Pengarah
Jabatan Pembangunan Kemahiran

3

Seorang (1) anggota mewakili Kementerian yang bertanggungjawab bagi sumber manusiaYBhg. Dato’ Jamil bin Rakon                   

 

Ketua Setiausaha
Kementeriann Sumber Manusia

4

Seorang (1) anggota mewakili Unit Perancang Ekonomi di Jabatan Perdana Menteri


Encik Luqman bin Ahmad

 

Pengarah
Bahagian Pembangunan Modal Insan, UPE

5

Seorang (1)  anggota mewakili Jabatan Perkhidmatan Awam


YBhg. Dato’ Dr. Zulkapli bin Mohamed 

 

Pengarah
Bahagian Pembangunan Modal Insan

6

Seorang (1) anggota mewakili Kementerian yang bertanggungjawab bagi pelajaran

Tuan Haji Azman bin Adnan

 

Pengarah
Bahagian Pendidikan Latihan Teknik dan Vokasional (BLPTV) Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM)

7

Seorang (1)  anggota mewakili Kementerian yang bertanggungjawab bagi pengajian tinggi

YBrs. Ts. Zainab binti  Ahmad

 

Timbalan Ketua Pengarah
Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti, Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT)

8

Seorang (1)  anggota mewakili Kementerian yang bertanggungjawab bagi belia dan sukan

En. Mohd Iqbal bin Mohd Noor

Pengarah Kemahiran
Bahagian Pembangunan Kemahiran Belia, Kementerian Belia dan Sukan

9

Seorang (1) anggota mewakili Kementerian yang bertanggungjawab bagi pembangunan usahawan

En. Mahzan bin Teh

 

Pengarah
Kemahiran dan Teknikal Majlis Amanah Rakyat (MARA) Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

10

Seorang (1)  anggota mewakili Kementerian yang bertanggungjawab bagi pertanian

Tn. Hj. Mohd Sufian bin Sulaiman

 

Pengarah Kanan                          
Bahagian Taman Laut dan Pengurusan Sumber,
Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani

11

Seorang (1)  anggota mewakili Kementerian yang bertanggungjawab bagi kerja raya

En. Azhar
bin Ahmad

 

Ketua Penolong Setiausaha
Bahagian Dasar dan Antarabangsa
Kementerian Kerja Raya

12

Enam (6) orang anggota mewakili sektor swasta

En. Abdul Wahab bin Abu Bakar

 

Vice President                                        
Persatuan Majikan-Majikan Malaysia (MEF)

13

En. Rudy bin Rusli

 

Timbalan Setiausaha Agong
Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia (MTUC)

14YBhg. Dato’ Nathan K Suppiah                           

 

Vice President  
Federationof Malaysian Manufacturers (FMM)

15

En. Yap Lip Seng

Presiden                                              
Malaysian Association of Hotels (MAH)

16

YBhg Dato’ Dr. Ir. Andy Seo Kian Haw

Penasihat
Persatuan Teknologi Malaysia (TAM)

17


En. Mohamad Asri Ahmad

 

Leader
Enterprise Hybrid Cloud Service / Teknologi Maklumat

18

Seorang (1)  anggota yang mewakili penyedia latihan kemahiran swasta

En. Sailanatan a/l Podian  

Presiden
Federation of JPK Accredited Centers Malaysia (FeMAC)

19

Seorang (1) anggota mewakili pertubuhan wanita

Pn. Sarojini Ruth Rajahser

 

Presiden                                             
National Association of Women, Entrepreneurs of Malaysia  (NAWEM)

20

Dua (2) orang anggota yang mempunyai, pada pendapat Menteri, pengetahuan khas atau pengalaman dalam latihan kemahiranYBrs. Dr. Kalaivani Chellapan

 

Pensyarah Kanan
Program Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, UKM

21

YBhg. Datin Dr. Ts. Norsaadah binti Zakaria     

 

Clotech Atelier Academy 

**Updated : 03rd March 2020

 

  • To continuously evaluate and recommend the current and future skills requirements for skilled and semi-skilled workers;
  • To identify and assess the implementation of current vocational training programmes and activities by public training institutions to ensure that they are being implemented according to the needs and priorities of vocational training and recommend relevant amendments and changes;
  • To evaluate and determine the need for advancement of existing training programmes or to develop and carry out new vocational training programmes by public training institutions.
  • To advise the government on matters pertaining to the suitability of vocational training programmes proposed by public training agencies aimed at prioritising vocational training requirements.

 

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…