Recognition Of Prior Achievements (PPT) Guidelines

1. PANDUAN PELAKSANAAN PERSIJILAN KEMAHIRAN MALAYSIA DAN MELALUI KAEDAH PENGIKTIRAFAN PENCAPAIAN TERDAHULU (PPT) EDISI KE-2 TAHUN 2021 baru

 

Senarai Lampiran  

Bil
Tajuk
 
1
Contoh Surat Pengesahan Tempoh Pengalaman Bekerja Oleh Majikan Muat Turun
2
Borang Akuan Sumpah bagi calon yang tiada majikan atau bekerja sendiri Muat Turun
3 Borang Akuan Sumpah bagi calon yang memiliki syarikat sendiri Muat Turun
4 [JPK/PPT/1/5-2021] Borang Laporan Penilaian Keterampilan Calon Melalui Kaedah PPT Muat Turun
5
[JPK/PPT/3/5-2021] Borang Permohonan Persijilan Kemahiran Malaysia Melalui Kaedah PPT Muat Turun
6
Contoh Slip Pendaftaran Calon PPT dan Penugasan PP-PPT Muat Turun
7 Surat Akuan Pengesahan Calon Muat Turun
8 Muka depan dan Senarai Kandungan Portfolio Muat Turun
9
Contoh Laporan verifikasi PPL-PPT Muat Turun
10
Contoh Set Soalan Penilaian Amali berserta Keputusan Penilaian Amali Muat Turun
11 Senarai bidang kategori hardskills dan softskills Muat Turun
12 Profil kekompetenan calon Muat Turun
13
[JPK/PPT/2/5-2021] Borang Penilaian LPKT Muat Turun
14
Borang Permohonan Pengeluaran Sijil Muat Turun
15 Borang Tuntutan Perjalanan Dalam Negara (TNT) Muat Turun
16 [JPK/PPT/4/5-2021] Borang Tuntutan Bayaran Penilaian PPT Muat Turun
17
[JPK/PPT/5/5-2021] Borang Tuntutan Bayaran Verifikasi PPL-PPT Muat Turun
18
Contoh Slip Penugasan PPL-PPT Muat Turun
19 Contoh Invois tuntutan Muat Turun
20 Contoh Surat Kebenaran Melaksanakan Program PPT Muat Turun

 

Senarai dokumen berkaitan

Bil
Tajuk
 
1
Senarai NOSS Yang Tidak Boleh Dipersijilkan Melalui Kaedah PPT Muat Turun
2
Contoh Laporan Pengalaman Keterampilan Terdahulu (LPKT) – DLKM Muat Turun
3 Taklimat LPKT Muat Turun
4 Format Penulisan LPKT - Bahagian 1 Muat Turun
5
Format Penulisan LPKT - Bahagian 2 Muat Turun
6
Manual Pengguna MySPIKE - Permohonan PB-PPT Muat Turun
7 Senarai PB-PPT Aktif Lihat Senarai
8 Manual Pengguna MySPIKE - Penyelaras PPA Muat Turun
9
Panduan Pembangunan Soalan Edisi 2017 Muat Turun
10
Borang Permohonan Pusat Penilaian Amali (PPA-PPT) Muat Turun
11 Senarai Semak Tuntutan Muat Turun
12 JPK PPT 12-6- 2015 Perakuan Sesi Kaunseling & Penilaian 2015 Muat Turun

 

2. GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PERSIJILAN KEMAHIRAN MALAYSIA MELALUI KAEDAH PENGIKTIRAFAN PENCAPAIAN TERDAHULU (PPT) SECARA PENGIKTIRAFAN KHAS

 

Senarai dokumen berkaitan

Bil
Tajuk
 
1
Borang Permohonan Persijilan Kemahiran Malaysia Melalui Kaedah PPT secara Pengiktirafan Khas - JPK/PPT/1008(P9) Muat Turun
2
Borang Perakuan Kelayakan Panel Pembangun NOSS - JPK/PPT/1009-2019 Muat Turun
3 Carta Alir Proses Pengiktirafan Khas - Panel NOSS Muat Turun
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…