Kelebihan dan Kegunaan Standard Kemahiran

Standard kemahiran memberi manfaat kepada semua pihak yang berkepentingan. Kejayaan projek pembangunan standard kemahiran dan ianya berguna kepada masyarakat bergantung pada penyertaan penuh dan komitmen semua pihak yang berkepentingan.  Manfaat ini boleh digunakan sebagai penanda aras untuk menilai keberkesanan usaha bersama.

Kepentingan Kepada Majikan

 1. Menentukan tahap kemahiran tenaga kerja mahir
 2. Panduan menyenaraikan tugas dan skop kerja
 3. Menilai prestasi pekerja
 4. Menjimatkan kos dan masa melatih semula pekerja
 5. Meningkatkan kualiti produktiviti, inovasi dan daya saing

 

Kepentingan Kepada Pekerja

 1. Memberi maklumat skop tugas yang jelas
 2. Memberi maklumat peluang kerjaya dalam sektor yang berkaitan
 3. Membantu dalam peningkatan kerjaya
 4. Menjadi penanda aras prestasi kerja
 5. Membuat keputusan yang tepat bagi mengikut latihan yang sesuai untuk peningkatan kerjaya
 6. Membolehkan pekerja mengikuti latihan secara fleksibel berdasarkan unit kompetensi yang bersesuaian

 

Kepentingan Kepada Institusi Latihan Kemahiran / Pelatih

 1. Pembangunan kurikulum latihan yang tepat dan memenuhi kehendak industri
 2. Pusat latihan boleh merekabentuk program latihan sepenuh masa atau customised sejajar dengan keperluan industri
 3. Memahami dengan lebih jelas terhadap kemahiran yang diperlukan oleh industri
 4. Asas menilai keperluan latihan semula pengajar bagi memenuhi kehendak industri semasa
 5. Nasihat kerjaya yang tepat boleh diberi dengan efektif kepada pelatih

 

Panduan Dan Senarai Semak Permohonan Pentauliahan

Panduan ini hendaklah dibaca bersama dengan :

Bil
Tajuk
 
1
 Panduan Perlaksanaan Sistem Penilaian bertarikh 28 November 2006 Muat Turun
2  Penguatkuasaan Kod Amalan Pentauliahan Program Kemahiran (KAPPK) Muat Turun
3  Panduan Pelaksanaan dan Syarat Pentauliahan Pusat Bertauliah Di Bawah Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia Berasaskan Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan Muat Turun
4

 Panduan Pentauliahan dan Perlaksanaan Berasaskan NOSS Format Baharu Bagi Pusat Bertauliah DiBawah Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia

Note : Adalah dimaklumkan mulai 1 Jun 2013 permohonan pentauliahan dan pelaksaaan latihan berasaskan NOSS format baharu perlulah berdasarkan kepada PANDUAN PENTAULIAHAN DAN PELAKSANAAN BERASASKAN NOSS FORMAT BAHARU BAGI PUSAT BERTAULIAH DIBAWAH SISTEM PERSIJILAN KEMAHIRAN MALAYSIA yang dibaca bersama dengan  Panduan Pelaksanaan dan Syarat Pentauliahan Pusat Bertauliah dibawah Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia berasaskan Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan 2012.

1.Muat Turun

Lihat Selanjutnya

 

 

Permohonan hendaklah dibuat secara online di http://www.myspike.my Pemohon hendaklah mendapatkan keahlian terlebih dahulu. Username dan password akan diberi melalui e-mail. 

Bil
Tajuk
 
1
 Borang Permohonan Pusat Bertauliah dan Program Kemahiran (Ambil dari Panduan Single Tier) Muat Turun

Pusat Bertauliah - Pentauliahan Pencapaian Terdahulu (PB-PPT)

 

Panduan dan Borang Permohonan PB-PPT 

Bil
Tajuk
 
1
 Berkuatkuasa 1 Oktober 2019, permohonan PB-PPT adalah secara dalam talian (online) melalui sistem aplikasi web https://www.myspike.my . Mohon rujuk Panduan Pengguna PB-PPT yang telah disediakan :  
 i. Manual Pengguna PB-PPT Muat Turun
ii. Panduan Pelaksanaan PPT melalui PB-PPT Muat Turun
2  Peraturan - Peraturan Pentauliahan PB-PPT Muat Turun

Apa itu NOSS?

Definisi NOSS

Singkatan daripada National Occupational Skills Standard (NOSS) atau Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan. NOSS adalah dokumen yang menggariskan ketrampilan yang diperlukan oleh seseorang pekerja mahir yang bekerja di Malaysia bagi sesuatu bidang dan tahap pekerjaan serta laluan untuk mencapai ketrampilan tersebut.

Ciri-Ciri Utama NOSS

yes Berasaskan keperluan pekerjaan.
yes Mengikut struktur kerjaya di dalam sesuatu bidang pekerjaan.
yes Disediakan oleh pakar industri dan pekerja mahir yang menjalankan pekerjaan.

Apa itu SLDN ?

SLDN merupakan singkatan daripada Sistem Latihan Dual Nasional. ' Dual ' bermaksud latihan di dalam dua situasi pembelajaran iaitu tempat kerja yang sebenar dan institut latihan. Ianya dikendalikan melalui usahasama. Syarikat-syarikat dan institusi-institusi latihan.

 Jangka Masa Berdasaran kepada tahap kemahiran yang telah ditetapkan dalam Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia (SPKM)
 Nisbah Amali- Teori

70% hingga 80% latihan amali di industry dan 20% hingga 30% latihan teori di pusat latihan.

 Konsep Pendekatan pembelajaran Kendiri (Self-reliant Learning)
 Kaedah Penyampaian Day Release System

Contohnya latihan amali selama 4 hari di dalam
syarikat dan diikuti oleh satu hari kelas teori yang
berkaitan di pusat latihan.

Block Release System ( jika perlu )
Contohnya 3-4 bulan latihan praktikal diikuti dengan
1-4 minggu kelas teori berkaitan.

 Pelatih Lepasan SPM, belia menganggur dan/atau pekerja yang sedang bekerja yang telah dipilih dan digaji oleh pihak syarikat. Syarikat tidak terikat untuk menawarkan pekerjaan selepas tamat latihan
 

Elaun Latihan
(Sekiranya latihan dijalankan dalam masa 2 tahun)

Semester 1 – RM 350.00 Sebulan

Semester 2 – RM 400.00 Sebulan

Semester 3 – RM 450.00 Sebulan

Semester 4 – RM 500.00 Sebulan

 Penganugerahan Kelayakan

Sijil Kemahiran Malaysia (1,2,3), Diploma Kemahiran Malaysia (DKM)dan Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM)

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…