Faedah SLDN

Insentif Kewangan

 • Mengurangkan kos pengambilan pekerja mahir dari segi latihan, penilaian, pengiklanan dan pemilihan.
 • Layak mendapat potongan cukai di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967 atau layak menuntut bayaran latihan daripada Tabung Pembangunan Sumber Manusia (TPSM) untuk syarikat/majikan yang layak.

Peningkatan Kualiti Produktiviti

 • Meningkatkan kualiti kerja kerana pekerja yang dilatih adalah mengikut keperluan di industri.
 • Meningkatkan produktiviti kerana pekerja yang mengikuti SLDN boleh memenuhi keperluan pekerjaan sepenuhnya.
 • Meningkatkan daya saeng kerana syarikat/ majikan dibekalkan dengan pekerja mahir yang releven dan mencukupi.
 • Meningkatkan penggunaan teknologi baru yang lebih efisen kerana perantis SLDN diberi pendedahan kepada pelbagai teknologi terkini semasa proses pembelajaran.

Pembangunan Human Capacity

 • Meningkatkan kualiti kerana latihan yang dijalani sepanjang tempoh yang ditetapkan berdasarkan kepelbagaian proses kerja industri.
 • Memberi kesan positif dari segi prestasi pekerja dan kepuasan pekerja.
 • Meningkatkan imej syarikat/ majikan sebagai pengeluar K-Pekerja bagi melaksanakan tanggungjawab sosial negara.
 • Membantu mewujudkan satu mekanisma tambahan bagi tujuan kenaikan pangkat dan meningkatkan kemahiran pekerja sediada.
 • Memberi peluang kepada pekerja mahir sediada di industri didedahkan dengan ilmu dan kemahiran kejurulatihan.

Faedah SLDN Kepada Perantis

Insentif

Perantis layak menerima elaun bulanan minumum oleh pihak syarikat/ majikan bagi sepanjang tempoh latihan seperti berikut :

Semesta
Elaun Minimum Sebulan
Pertama
RM 350
Kedua RM 400
Ketiga RM 450
Keempat RM 500

Persijilan

Perantis yang Berjaya dalam penilaian dan memenuhi syarat yang ditetapkan akan dianugerahkan SKM Tahap 1, 2, 3, DKM atau DLKM oleh JPK berasaskan program yang diikuti.

Pembangunan Kerjaya

Perantis yang berjaya menamatkan kursus selama 2 tahun berpeluang mengikuti peningkatan kerjaya seperti berikut :

 1. Layak mengikuti program DKM.
 2. Pengajar di industri institut latihan.
 3. Bekerja sendiri.
 4. Peluang kenaikan pangkat.

Industry Lead Body (ILB)

Pengenalan

Badan peneraju industri (Industry Lead Body) merupakan organisasi pemacu sesebuah sektor industri yang dilantik oleh Kementerian Sumber Manusia (KSM) bagi melaksanakan fungsi-fungsi mengikut keperluan JPK.

Peranan dan Tanggungjawab ILB

 • melaksana analisis pekerjaan mengikut sektor industri yang ditetapkan;
 • membangun Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (NOSS) baru dan mengkaji semula NOSS sedia ada bagi sektor industri berkaitan serta mendapatkan kelulusan dari Majlis Pembangunan Kemahiran Kebangsaan (MPKK) terhadap NOSS yang disediakan;
 • membangun kurikulum Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN);
 • mempromosi dan mendapatkan penyertaan syarikat dalam program SLDN dan Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu (PPT);
 • melaksana kajian bagi mengenalpasti supply vs demand, emerging technologies, serta job creation dan job enrichment oppurtunities;

Senarai ILB

icon pdf Nama ILB dan Sektor baru

JPPK

Pengenalan

Jawatankuasa kerja yang ditubuhkan untuk membantu JPK mengenal pasti keperluan bagi sesuatu bidang industri

Skop/Peranan

 • Membekalkan maklumat pembangunan teknologi terkini dalam bidang-bidang berkaitan
 • Membekalkan maklumat keperluan tenaga mahir industri

 

Bil. Senarai JPPK
1 Non-Destructive Testing

Link Syarat Khas Kemasukan Ke Universiti

*Syarat Khas kemasukan ke IPTA tertakluk kepada keputusan Senat sesebuah IPTA untuk sesuatu program pengajian.

Link universiti yang berkenaan:

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…