Panduan – panduan Berkaitan Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu (PPT)

1. PANDUAN PELAKSANAAN PERSIJILAN KEMAHIRAN MALAYSIA DAN MELALUI KAEDAH PENGIKTIRAFAN PENCAPAIAN TERDAHULU (PPT) EDISI KE-2 TAHUN 2021 baru

Senarai Lampiran  

Bil
Tajuk
 
1
Contoh Surat Pengesahan Tempoh Pengalaman Bekerja Oleh Majikan Muat Turun
2
Borang Akuan Sumpah bagi calon yang tiada majikan atau bekerja sendiri Muat Turun
3 Borang Akuan Sumpah bagi calon yang memiliki syarikat sendiri Muat Turun
4 [JPK/PPT/1/5-2021] Borang Laporan Penilaian Keterampilan Calon Melalui Kaedah PPT Muat Turun
5
[JPK/PPT/3/5-2021] Borang Permohonan Persijilan Kemahiran Malaysia Melalui Kaedah PPT - Kemaskini 29 April 2024 Muat Turun
6
Contoh Slip Pendaftaran Calon PPT dan Penugasan PP-PPT Muat Turun
7 Surat Akuan Pengesahan Calon Muat Turun
8 Muka depan dan Senarai Kandungan Portfolio Muat Turun
9
Contoh Laporan verifikasi PPL-PPT Muat Turun
10
Contoh Set Soalan Penilaian Amali berserta Keputusan Penilaian Amali Muat Turun
11 Senarai bidang kategori hardskills dan softskills Muat Turun
12 Profil kekompetenan calon Muat Turun
13
[JPK/PPT/2/5-2021] Borang Penilaian LPKT Muat Turun
14
Borang Permohonan Pengeluaran Sijil Penuh / Sijil Hilang / Sijil Ganti  Muat Turun
15 Borang Tuntutan Perjalanan Dalam Negara (TNT) - Pegawai Kerajaan Muat Turun
16 Borang Tuntutan Perjalanan Dalam Negara (TNT) - Pegawai Bukan Kerajaan Muat Turun
17 Borang Tuntutan Bayaran Bimbingan PP-PPT - [JPK/BPK/02-2022] - Kemaskini 29 April 2024 Muat Turun
18
Borang Tuntutan Bayaran Verifikasi PPL [JPK/BPK/01-2022] - Kemaskini 29 April 2024 Muat Turun
19
Contoh Slip Penugasan PPL-PPT Muat Turun
20 Contoh Invois tuntutan Muat Turun
21 Contoh Surat Kebenaran Melaksanakan Program PPT Muat Turun

Senarai dokumen berkaitan

Bil
Tajuk
 
1
Senarai NOSS Yang Tidak Boleh Dipersijilkan Melalui Kaedah PPT - Kemaskini 2021 Muat Turun
2
Contoh Laporan Pengalaman Keterampilan Terdahulu (LPKT) – DLKM Muat Turun
3 Taklimat LPKT Muat Turun
4 Format Penulisan LPKT - Bahagian 1 Muat Turun
5
Format Penulisan LPKT - Bahagian 2 Muat Turun
6
Manual Pengguna MySPIKE - Permohonan PB-PPT Muat Turun
7 Senarai PB-PPT Aktif Lihat Senarai
8 Manual Pengguna MySPIKE - Penyelaras PPA Muat Turun
9
Panduan Pembangunan Soalan Edisi 2017 Muat Turun
10
Borang Permohonan Pusat Penilaian Amali (PPA-PPT) Muat Turun
11 Senarai Semak Tuntutan Bayaran Personel PPT Muat Turun
12 JPK PPT 12-6- 2015 Perakuan Sesi Kaunseling & Penilaian 2015 Muat Turun
12 Format Soalan Amali Muat Turun

2. GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PERSIJILAN KEMAHIRAN MALAYSIA MELALUI KAEDAH PENGIKTIRAFAN PENCAPAIAN TERDAHULU (PPT) SECARA PENGIKTIRAFAN KHAS 

Senarai dokumen berkaitan

Bil
Tajuk
 
1
Borang Permohonan Persijilan Kemahiran Malaysia Melalui Kaedah PPT secara Pengiktirafan Khas - JPK/PPT/1008(P9) -  Muat Turun
2
Borang Perakuan Kelayakan Panel Pembangun NOSS - JPK/PPT/1009-2019 Muat Turun
3 Carta Alir Proses Pengiktirafan Khas - Panel NOSS Muat Turun

3. PANDUAN PENGELUARAN SIJIL DI BAWAH SISTEM PERSIJILAN KEMAHIRAN MALAYSIA 

Bil
Tajuk
 
1
Panduan Pengeluaran Sijil Di Bawah Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia - kemaskini 2 Februari 2024 Muat Turun
2
Borang Permohonan Pengeluaran Sijil Penuh / Sijil Hilang / Sijil Ganti - kemaskini 14 Oktober 2021 Muat Turun

4. PELAKSANAAN PERSIJILAN KEMAHIRAN MALAYSIA BAGI PROGRAM TVET INSTRUCTION (P853-002-4:2021) DAN TVET MANAGEMENT (P853-002-5:2021) MELALUI KAEDAH PENGIKTIRAFAN PENCAPAIAN TERDAHULU (PPT)

Bil
Tajuk
 
1
Pelaksanaan Persijilan Kemahiran Malaysia Bagi Program TVET Instruction (P853-002-4:2021) Dan TVET Management (P853-002-5:2021) Melalui Kaedah Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu (PPT) Muat Turun

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…