Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN)

      Logo SLDN

  

INFO TERKINI TAHUN 2022

icon info Infografik Analisis Tracer Study SLDN 2020 baru

 

INFO TERKINI TAHUN 2021

icon info Info COVID-19 (SOP, Arahan, Pemakluman, PKP,PKPB,PKPP,PKPD)

icon info Kelulusan Khas Pelaksanaan Program Kemahiran Sehingga Satu (1) Tahun Bagi Program Bertauliah Yang Telah Tamat Tempoh Pentauliahan Susulan Daripada Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) Melalui Kaedah Sistem Latihan Program Bertauliah (SLaPB) Dan Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN) 

  

1. Apa itu SLDN?

SLDN merupakan singkatan daripada Sistem Latihan Dual Nasional. ‘Dual’ bermaksud latihan di dalam dua situasi pembelajaran iaitu:

 1. Tempat kerja yang sebenar (syarikat) yang merangkumi 70% hingga 80% latihan amali (prestasi) dan;
 2. Pusat latihan yang merangkumi 20% hingga 30% pembelajaran teori (pengetahuan). 

Objektif utama SLDN – melahirkan pekerja berpengetahuan (K-Workers) iaitu pekerja yang memiliki tiga elemen kompetensi iaitu: 

 1. Teknikal 
 2. Sosial & Kemanusiaan
 3. Metadologi & Pembelajaran 

SLDN merupakan satu kaedah latihan yang berlandaskan industry driven dimana dikendalikan melalui usahasama syarikat-syarikat dan institusi latihan. Pelaksanaan SLDN boleh dibuat dengan kaedah berikut:

 1. Usahasama Pusat Latihan Kemahiran (PLK) dan Syarikat
 2. Syarikat Latihan Dalaman (In-house)
Tempoh Latihan  Tempoh latihan bagi sesuatu program yang dilaksanakan merujuk kepada pekeliling KPPK bil. 2/105 dan jumlah jam kredit yang ditetapkan di dalam sesuatu SKPK/ NOSS.
Nisbah Latihan  70% hingga 80% latihan amali (prestasi) di industri dan 20% hingga 30% latihan teori (pengetahuan) di pusat latihan.
Kaedah Penyampaian

 Lepasan Harian

Contoh: 1 – 2 hari seminggu pembelajaran teori (pengetahuan) dan kemahiran asas di pusat latihan serta 4 – 5 hari seminggu latihan amali (prestasi) di syarikat.

 Lepasan Bulanan

Contoh: 1 – 2 bulan pembelajaran teori (pengetahuan) dan kemahiran asas di pusat latihan serta 4 – 5 bulan latihan amali (prestasi) di syarikat.

Rujukan Standard Latihan  Berdasarkan Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (SKPK/NOSS) atau Kurikulum SLDN.
Persijilan

 Perantis yang yang menamatkan latihan ini dengan jayanya akan dianugerahkan:
 

 1. Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 1, 2, 3
 2. Diploma Kemahiran Malaysia (DKM)
 3. Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM)

Syarikat yang menjalankan latihan SLDN akan mendapat faedah berikut:

a) Membuat tuntutan semula levi bagi syarikat yang mencarum dengan Pembangunan Sumber Manusia Berhad (PSMB). (Employer Circular no.1/2008)

b) Mendapat potongan cukai pendapatan syarikat (single tax deduction) di bawah peruntukan subseksyen 34(6)(n), Akta Cukai Pendapatan (ACP) 1967.

 

2. Pentauliahan SLDN

Pentauliahan SLDN
Bil
Tajuk
 
1  Panduan Pengisian Permohonan Pentauliahan Program SLDN melalui MySPIKE (Panduan Baharu) baru Muat Turun 
2  Contoh surat pelantikan personel pentauliahan.Rev 1 Muat Turun 
3  Panduan Pentauliahan Program di bawah Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia (SPKM) Melalui Kaedah Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN) Berasaskan Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (SKPK) - 2017 Muat Turun 
4  Panduan Pentauliahan Program DKM/DLKM Melalui Kaedah Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN)  Muat Turun 
5  Panduan Pentauliahan Program Secara Modular Di Bawah Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia Melalui Kaedah Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN) Berasaskan Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (SKPK)  Muat Turun 
6  Senarai Semak Permohonan Pentauliahan Semua Kategori (Senarai Semak Baharu) baru Muat Turun 
7  JPK-SLDN-KM01 Muat Turun 
8  JPK-SLDN-MU01 Muat Turun 
9  JPK-SLDN-PK01 Muat Turun 
10  JPK-SLDN-PP01 Muat Turun 
11  JPK-SLDN-PS01 Muat Turun 

 

 

3. Pendaftaran Perantis dan Pelaksanaan Latihan & Penilaian SLDN

save Garis Panduan & Operasi Standard (SOP) Bagi Maksud Latihan Kemahiran Selaras Pengumuman Arahan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) baru

Pendaftaran Perantis dan Pelaksanaan Latihan & Penilaian SLDN
Bil
Tajuk
 
1
 Pendaftaran Perantis SLDN  
   i) Panduan Pendaftaran Sijil Kemahiran Malaysia  Muat Turun
   ii) Surat Akujanji Perantis SLDN Muat Turun
2  Pelaksanaan Latihan dan Penilaian SLDN  
   i) Panduan Pelaksanaan Latihan SLDN - kemaskini 24 Jun 2022 Muat Turun 
   ii) Kemahiran Sosial dan Nilai Sosial (SSSV) Muat Turun
   iii) Dokumen Penilaian SLDN Muat Turun 
   iv) Panduan Pembangunan Projek Akhir Dan Penulisan Laporan Program Diploma Kemahiran Malaysia Muat Turun
   v) Buku Log Muat Turun
3  Pelaksanaan Latihan dan Penilaian SLDN Berasaskan COPTPA  
   i) Panduan Pelaksanaan Latihan SLDN Berasaskan COPTPA Muat Turun
   ii) Panduan Pelaksanaan Latihan NCS Core Abilities Bagi PB SLDN Muat Turun
   iii) Dokumen Penilaian SLDN – mengguna pakai dokumen seperti pelaksanaan SLDN sedia ada Muat Turun 
 
 iv) Panduan Pembangunan Projek Akhir Dan Penulisan Laporan Program Diploma Kemahiran Malaysia - COPTPA Muat Turun
   v) Buku Log Muat Turun
4  Panduan Pemantauan Pelaksanaan Latihan SLDN 2021 Muat Turun
5  Persijilan SLDN  
    i) Panduan Pengeluaran Sijil Muat Turun
    ii) Borang Permohonan Sijil Penuh / Sijil Hilang / Sijil Gantian Muat Turun

 

 

4. SLDN RMKe11

Bil
Tajuk
 
1

Iklan Permohonan Program Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN) Rancangan Malaysia Ke Sebelas (RMke-11) Tahun 2020 baru

Muat Turun
2
Panduan Pengisian Borang Permohonan SLDN Berinsentif RMKe11 2019 Muat Turun
3
Contoh Surat Lantikan Personel dan Surat Jalinan Kerjasama  Muat Turun
4
Contoh Jadual Latihan Muat Turun
5
Buku Panduan Latihan SLDN  Muat Turun
6 Prosedur Tuntutan Program SLDN RMKe 11 baru Muat turun

 

 

5. SLDN Plus 2021 baru

Bil
Tajuk
 
1
Poster iklan SLDN Plus  Muat Turun
2
Panduan Permohonan Pelaksanaan SLDN Plus Muat Turun
3
Manual pengguna Permohonan SLDN Plus Melalui Sistem MySPIKE Muat Turun
4
Soalan Lazim (FAQ) SLDN Plus Muat Turun
5
Panduan Tuntutan Insentif SLDN Plus - Kemaskini 5 Julai 2021 Muat Turun
6
Borang Permohonan Tuntutan Insentif SLDN Plus - PL dan Borang Kehadiran Perantis - Kemaskini 30 Julai 2021 Muat Turun
7
Manual PB bagi permohonan tuntutan insentif SLDN Plus melalui MySPIKE Muat Turun   

 

6. SLDN Berinsentif 2022 baru   

Bil
Tajuk
 
1
Poster Iklan SLDN Berinsentif 2022 Muat Turun
2
Panduan Permohonan Pelaksanaan SLDN Berinsentif 2022 Muat Turun
3
Manual Pengguna Permohonan SLDN Berinsentif Melalui MySPIKE - kemaskini 28 Disember 2021 Muat Turun
4
Soalan lazim (FAQ) SLDN Berinsentif 2022  Muat Turun
5
Surat Jalinan Kerjasama Pusat Bertauliah SLDN Muat Turun
6
Perancangan Kekerapan Sesi SLDN Berinsentif 2022  Muat Turun
7
Panduan Tuntutan Insentif Program SLDN Berinsentif - kemaskini 2 Ogos 2022 Muat Turun
8
Borang Permohonan Tuntutan Insentif 2022 - PL dan Borang Kehadiran Perantis - kemaskini 5 April 2022 Muat Turun

 Pautan Sistem MySPIKE : https://www.myspike.my

 


7. Kaji Selidik SLDN

Bil

Tajuk  
1  Kaji Selidik SLDN  - kemaskini 28 Jun 2021 Muat Turun
2  Infografik Analisis Tracer Study SLDN 2020 baru
Muat Turun

 

8. Bahan Pengajaran dan Pembelajaran SLDN

Bil

Tajuk  
1  G452-002-2/3:2018 Servis Diagnostik – Kenderaan Ringan Muat Turun
2  EE-320-2/3:2012– Electrical Installation & Maintenance
Muat Turun
3  MP-080-3: 2012 -  Reflexology Muat Turun
4  MP-081-3:2011 - Aromatherapy Muat Turun
5  MP-082-3:2011 – Massage Therapy Muat Turun
6  TA-011-1/2/3:2012 – Ladies Dress Making Muat Turun
7  CC-011-3:2012 – Early Childhood Care & Education Muat Turun
8  ET-012-3:2012 – Preschool Teaching
Muat Turun
9  HT-012-2/3:2012 – Penyediaan dan Pembuatan Makanan Muat Turun
10  HT-090-2/3:2012 – Hairdressing Muat Turun
11  MP-061-3:2012 -  Spa Therapy Muat Turun
12  TP-118-1/2/3:2012 – Motorcycle Servicing & Maintenance Muat Turun
13  MP-063-2/3:2012 – Make Up Artistry Muat Turun
14  CC-018-3:2016 – Operasi Pusat Autisme Kanak-Kanak
Muat Turun
15  HT-014-2/3:2012 – Pastry Production Muat Turun
16  MP-060-2/3:2013 – Aesthetic Therapy Muat Turun
17  ME-010-3:2012 – Industrial Maintenance Operation  Muat Turun
18  TA-011-5_2013_Fashion and Apparel Management
Muat Turun
19  TA-011-4_2013_Fashion and Apparel Administration Muat Turun
20  IT-020-3_2013_Computer System Operation Muat Turun
21  HT-012-3_2012 Food Preparation and Production Muat Turun
22  HT-012-2_2012 Food Preparation and Production Muat Turun
23  HT-010-2_3_2012_Operasi Servis Makanan & Minuman Muat Turun
24  ET-020-3_2015 Mosque Management
Muat Turun
25  DT-010-5_2014_Retail Management Muat Turun
26  DT-010-4_2014_Retail Operation (Division) Muat Turun
27  DT-010-3_2014 _Retail Operation (Department) Muat Turun

 

 

National Occupational Skills Standards (NOSS)

 JTS noss

 

 

INFO TERKINI TAHUN 2021

icon info Info COVID-19 (SOP, Arahan, Pemakluman, PKP,PKPB,PKPP,PKPD)

icon info Kelulusan Khas Pelaksanaan Program Kemahiran Sehingga Satu (1) Tahun Bagi Program Bertauliah Yang Telah Tamat Tempoh Pentauliahan Susulan Daripada Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) Melalui Kaedah Sistem Latihan Program Bertauliah (SLaPB) Dan Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN) 

 icon info Pengecualian Khas Mengenai Pelaksanaan Tempoh Latihan Bagi Program-program Di Bawah Sub Sektor Pemandu Pelancong

icon info Perubahan Jam Kredit Dan Status NOSS/NCS

 

1. APA ITU NOSS

Standard kemahiran memberi manfaat kepada semua pihak yang berkepentingan. Kejayaan projek pembangunan standard kemahiran dan ianya berguna kepada masyarakat bergantung pada penyertaan penuh dan komitmen semua pihak yang berkepentingan. Manfaat ini boleh digunakan sebagai penanda aras untuk menilai keberkesanan usaha bersama.Menentukan tahap kemahiran tenaga kerja mahir Panduan menyenaraikan tugas dan skop kerja Menilai prestasi pekerja Menjimatkan kos dan masa melatih semula pekerja Meningkatkan kualiti produktiviti, inovasi dan daya saing .

Definisi NOSS

Singkatan daripada National Occupational Skills Standard (NOSS) atau Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan. NOSS adalah dokumen yang menggariskan ketrampilan yang diperlukan oleh seseorang pekerja mahir yang bekerja di Malaysia bagi sesuatu bidang dan tahap pekerjaan serta laluan untuk mencapai ketrampilan tersebut.

Ciri-Ciri Utama NOSS

 1. Berasaskan keperluan pekerjaan.
 2. Mengikut struktur kerjaya di dalam sesuatu bidang pekerjaan.
 3. Disediakan oleh pakar industri dan pekerja mahir yang menjalankan pekerjaan.

 

2. KELEBIHAN DAN KEGUNAAN NOSS

Standard kemahiran memberi manfaat kepada semua pihak yang berkepentingan. Kejayaan projek pembangunan standard kemahiran dan ianya berguna kepada masyarakat bergantung pada penyertaan penuh dan komitmen semua pihak yang berkepentingan.  Manfaat ini boleh digunakan sebagai penanda aras untuk menilai keberkesanan usaha bersama.

Kepentingan Kepada Majikan

 1. Menentukan tahap kemahiran tenaga kerja mahir
 2. Panduan menyenaraikan tugas dan skop kerja
 3. Menilai prestasi pekerja
 4. Menjimatkan kos dan masa melatih semula pekerja
 5. Meningkatkan kualiti produktiviti, inovasi dan daya saing

Kepentingan Kepada Pekerja

 1. Memberi maklumat skop tugas yang jelas
 2. Memberi maklumat peluang kerjaya dalam sektor yang berkaitan
 3. Membantu dalam peningkatan kerjaya
 4. Menjadi penanda aras prestasi kerja
 5. Membuat keputusan yang tepat bagi mengikut latihan yang sesuai untuk peningkatan kerjaya
 6. Membolehkan pekerja mengikuti latihan secara fleksibel berdasarkan unit kompetensi yang bersesuaian

 Kepentingan Kepada Institusi Latihan Kemahiran / Pelatih

 1. Pembangunan kurikulum latihan yang tepat dan memenuhi kehendak industri
 2. Pusat latihan boleh merekabentuk program latihan sepenuh masa atau customised sejajar dengan keperluan industri
 3. Memahami dengan lebih jelas terhadap kemahiran yang diperlukan oleh industri
 4. Asas menilai keperluan latihan semula pengajar bagi memenuhi kehendak industri semasa
 5. Nasihat kerjaya yang tepat boleh diberi dengan efektif kepada pelatih
NATIONAL OCCUPATIONAL SKILLS STANDARD (NOSS)
laporanjpk2018

VERSI 24 JUN 2021

(Klik Gambar Untuk Muat Turun)

NOSS YANG TELAH DI KAJI SEMULA

SENARAI PEMBANGUNAN NOSS & OF TAHUN 2022

people3

(Klik Gambar Untuk Muat Turun)

people3

(Klik Gambar Untuk Muat Turun)

PERMOHONAN CADANGAN PEMBANGUNAN STANDARD PEKERJAAN

people3

>> Panduan Pengisian Borang Cadangan NOSS

>> Borang Mohon Pembangunan NOSS

>> Carta Alir Permohonan Standard Pekerjaan 

KERANGKA PEKERJAAN / ANALISIS PEKERJAAN
SENARAI KERANGKA PEKERJAAN

BORANG PERMOHONAN CADANGAN

PEMBANGUNAN KERANGKA PEKERJAAN (OF)

people3

(Klik Gambar Untuk Muat Turun)

people3

(Klik Gambar Untuk Muat Turun)

PANDUAN PEMBANGUNAN
PANDUAN PEMBANGUNAN OF EDISI 2020 PANDUAN PEMBANGUNAN NOSS EDISI 2020

 laporanjpk2019

(Klik Gambar Untuk Muat Turun)

people2

(Klik Gambar Untuk Muat Turun)

PANDUAN PEMBANGUNAN WIM EDISI 2020 PANDUAN PEMBANGUNAN SOALAN EDISI 2020

 people3

(Klik Gambar Untuk Muat Turun)

people4

(Klik Gambar Untuk Muat Turun)

PANDUAN SISTEM MYSPIKE - NOSS

Panduan Key In NOSS MySPIKE Untuk Fasilitator

Panduan Langganan NOSS Secara Online - MySPIKE

 people3

(Klik Gambar Untuk Muat Turun)

people3

(Klik Gambar Untuk Muat Turun)

  

 

Data Terbuka

 

 BIL SET DATA FORMAT
 1.   Pembangunan National Occupational Skills Standard (NOSS)  icon excel
 2.  Persijilan Kemahiran Malaysia - Keluaran Pemegang Sijil Dan Diploma  icon excel
 3.  Pendidikan Kemahiran 2017  icon excel
 4.  Senarai Industry Lead Body (ILB)  icon excel
 5.  Pendaftaran Pelatih Dan Pengeluaran SKM bagi Tahun 2015  icon excel
 6.  Maklumat Malaysian Occupational Skills Qualification (MOSQ)  icon excel
 7.  Pendaftaran Pelatih Dan Pengeluaran Skm Bagi Pusat Bertauliah  icon excel 

 

TERMA PENGGUNAAN DATA TERBUKA KERAJAAN 1.0

Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah mematuhi terma dan syarat seperti di bawah: 

 

1. Penggunaan data di bawah terma ini

Pemilik data memberi kebenaran penggunaan data tanpa sebarang caj.

 

2. Pengguna boleh melaksanakan perkara yang berikut:

(i) Salin, terbit, edar dan pindah data;

(ii) Adaptasi data;

(iii) Guna data secara komersial dan tidak komersial; dan

(iv) Gabung data dengan data lain atau rangkum data dalam produk atau aplikasi.

 

3. Sekiranya melaksanakan mana-mana daripada yang dinyatakan pada para 2, pengguna HENDAKLAH:

(i) Menyatakan sumber data dalam produk atau aplikasi berdasarkan pernyataan yang ditentukan oleh pemilik data;

(ii) Menyediakan pautan kepada Terma Penggunaan ini; dan

(iii) Sekiranya pemilik data tidak menyediakan pernyataan pemilik harta intelek data, pengguna hendaklah menggunakan pernyataan seperti yang berikut: "Data dan maklumat tertakluk di bawah Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan Malaysia 1.0 "

 

4. PENGECUALIAN

Terma Penggunaan ini tidak memperuntukkan sebarang hak terhadap:

(i) Data peribadi;

(ii) Nama, jata, logo atau sebarang simbol rasmi pemilik data;

(iii) Logo organisasi sektor awam atau jabatan;

(iv) Lambang diraja dan lambang tentera;

(v) Hak pihak ketiga yang mana pemilik data tiada kuasa terhadapnya;

(vi) Sebarang hak harta intelek termasuk paten, tanda dagangan dan hak reka bentuk; dan

(vii) Dokumen identiti seperti Pasport Malaysia, MyKad.

 

5. TIADA JAMINAN

(i) Data adalah dalam bentuk seperti yang disediakan oleh pemilik data. Pemilik data dikecualikan daripada sebarang representasi, waranti, obligasi dan liabiliti berhubung data; dan

(ii) Pemilik data tidak bertanggungjawab terhadap sebarang ralat dan kehilangan data. Pemilik data juga tidak bertanggungjawab terhadap sebarang jenis kehilangan, kecederaan atau kerosakan kesan daripada penggunaan data tersebut. Pemilik data tidak memberikan jaminan data disediakan secara berterusan.

 

6. UNDANG-UNDANG

Terma Penggunaan ini ditadbir oleh undang-undang di bawah bidang kuasa dan pemilik data ialah pemilik utama bagi data tersebut.

 

Sumber : http://www.data.gov.my/ 

Tarikh Pindaan : 30 SEPTEMBER 2015

 

Core Abilities

NCS Core Abilities

The National Competency Standard (NCS) - Core Abilities is a core learning programme which is mandatory for all Certificate candidates effective as of 01 June 2006. This standard is to be used as a complement to the existing NOSS towards making workers in Malaysia more relevant and competitive in this era of globalisation. The Core-Abilities Programme applies the generic skills required for each worker for any particular field of work. For the implementation of an even more effective Core Abilities programme, JPK has made improvements to the Implementation Guide of NCS-Core Abilities (JPK/07/NCS-CORE ABILITIES(P1). Accordingly, all PB should conduct programmes based on the guide so that the learning session and assessment can be carried out more effectively and in accordance with the new assessment system.

 

Form and Guidelines

 

1. Progress Guidelines NCS-Core Abilities

Bil
Tajuk
 
1
 Guidelines Download
2
 JPK-02-T1 CA02 Download
3
 JPK-02-T2 CA02 Download
4  JPK-02-T3 CA02 Download
5  JPK-02-T4 CA02 Download/em>

 

 2.  Training Pathway

Bil
Tajuk
 
1
 Training Pathway-L1 Download
2
 Training Pathway-L2 Download
3
 Training Pathway-L3 Download
4  Training Pathway-L4 Download

 

3.  NOSS Matrix

Bil
Tajuk
 
1
 NOSS Matrix L1 Download
2
 NOSS Matrix L2 Download
3
 NOSS Matrix L3 Download
4  NOSS Matrix L4 Download

 

4. Borang JPK CA

Bil
Tajuk
 
1
 JPK-01-T1 Download
2
 JPK-01-T2 Download
3
 JPK-01-T3 Download
4  JPK-01-T4 Download

 

5. Borang Rekod Penilaian Kumulitif (RPK)

Bil
Tajuk
 
1
 RPK Core Abilities L1 Download
2
 RPK Core Abilities L2 Download
3
 RPK Core Abilities L3 Download
4  RPK Core Abilities L4 Download

 

5. Lain-lain

Bil
Tajuk
 
1
 Panduan NOSS Core Abilities Download
2
 Ringkasan Core Abilities (Summary of Core Abilities) Download
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…