Bahagian Standard Pekerjaan & Kurikulum TVET (SPKTVET)

Bahagian Standard Pekerjaan & Kurikulum TVET (SPKTVET) yang sebelum ini dikenali sebagai Bahagian Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (NOSS) terbahagi kepada 5 unit iaitu:

1) Unit Pengurusan Dan Kawalan Kualiti

 1. Mengurus rundingan/ permohonan bagi pembangunan OF / NOSS WIM/SOALAN (baharu/kaji semula);
 2. Mengurus mesyuarat tajuk bagi OF/NOSS/SOALAN/WIM;
 3. Mengurus peningkatan kemahiran bagi fasilitator, dokumentor & pembaca pruf;
 4. Mengurus dan merancang Mesyuarat JTS;
 5. Mengurus pengkodan setiap NOSS selepas pengesahan pada peringkat MPKK;
 6. Mengurus dan mengawal selia data statistik & daftar NOSS dan
 7. Mengurus pendaftaran MyIPO.

 

2) Unit Pengurusan Kerangka Pekerjaan 

 1. Mengurus pembangunan OF dalaman -baharu/ kaji semula;
 2. Mengurus pembangunan OF secara luaran –baharu/kaji semula;
 3. Mengenalpasti dan mengawal selia pemilihan Penyelidik; Fasilitator, dokumentator dan pembaca pruf OF;
 4. Mengenalpasti dan mengawal selia pemilihan panel OF (pembangun & Penilai);
 5. Memantau pembangunan OF dalaman dan luaran dan ILB;
 6. Mengurus mesyuarat JTD;
 7. Mengurus mesyuarat JTPOF;
 8. Merancang dan mengemaskini dokumen OF di dalam laman sesawang JPK;
 9. Mengurus edaran OF kepada pemegang taruh (stakeholder)/ agensi berkaitan – (ILMIA, PERKESO, IPTA/ILKA); dan
 10. Mengurus Perolehan OF.

 

3) Unit Pengurusan Standard 

 1. Mengurus pembangunan NOSS dalaman -baharu/ kaji semula;
 2. Mengurus pembangunan NOSS secara luaran –baharu/kaji semula;
 3. Mengurus pembangunan NOSS ILB –baharu/kaji semula;
 4. Mengenalpasti dan mengawal selia pemilihan Fasilitator, dokumentator dan pembaca pruf NOSS;
 5. Mengenalpasti dan mengawal selia pemilihan panel NOSS (pembangun & Penilai);
 6. Memantau pembangunan NOSS dalaman, luaran dan ILB;
 7. Mengurus mesyuarat JTPS;
 8. Merancang dan memastikan NOSS yang lengkap disediakan bagi keperluan JTS;
 9. Mengurus khidmat nasihat dan bimbingan berkenaan Standard;
 10. Mengurus dan mengemaskini NOSS di dalam sistem MySPIKE; dan selepas kelulusan dalam MPKK; dan
 11. Mengurus Perolehan NOSS.

 

4) Unit Pengurusan Kurikulum 

 1. Mengurus pembangunan WIM secara dalaman 
 2. Mengurus pembangunan WIM secara luaran
 3. Mengenalpasti dan mengawal selia pemilihan Fasilitator, dokumentator dan pembaca pruf WIM;
 4. Mengenalpasti dan mengawal selia pemilihan panel WIM (pembangun & Penilai);
 5. Memantau pembangunan WIM luaran;
 6. Mengurus mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Bahan Pengaharan & Pembelajaran (JTBPP);
 7. Merancang dan memastikan WIM yang lengkap dan memenuhi NOSS disediakan bagi keperluan JTBPP;
 8. Mengurus pemetaan kurikulum;
 9. Mengurus dan mengemaskini WIM di dalam sistem MySPIKE;
 10. Mengurus pengedaran WIM kepada pelanggan; 
 11. Menyelaras aktiviti khidmat nasihat bagi pembangunan kurikulum di agensi kerajaan & swasta; dan
 12. Mengurus perolehan WIM.

 

5) Unit Pengurusan Soalan dan Penilaian 

 1. Mengurus pembangunan Soalan Penilaian Latihan Kemahiran;
 2. Mengurus mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Pengesahan Kurikulum &
  Soalan (JKTPKS);
 3. Mengurus dan mengemaskini soalan di dalam modul TVET Integrated
  Assessement (TIA), MySPIKE;
 4. Mengurus pemurnian dan pengesahan soalan pusat bertauliah dalam modul
  TIA;
 5. Bertanggungjawab terhadap modul TIA (soalan);
 6. Mengurus perolehan semua aktiviti berkaitan Soalan Penilaian Latihan
  Kemahiran; dan
 7. Melaksanakan kajiselidik kebolehlaksanaan soalan penilaian latihan
  kemahiran yang telah dibangunkan oleh JPK di pusat bertauliah.
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…