Bahagian Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (NOSS)

Bahagian Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (NOSS) terbahagi kepada 5 unit iaitu:-

1) Unit Pengurusan Dan Kawalan Kualiti

 1. Mengurus rundingan/ permohonan bagi pembangunan OF / NOSS WIM/SOALAN (baharu/kaji semula);
 2. Mengurus mesyuarat tajuk bagi OF/NOSS/SOALAN/WIM;
 3. Mengurus peningkatan kemahiran bagi fasilitator, dokumentor & pembaca pruf;
 4. Mengurus dan merancang Mesyuarat JTS;
 5. Mengurus pengkodan setiap NOSS selepas pengesahan pada peringkat MPKK;
 6. Mengurus dan mengawal selia data statistik & daftar NOSS;
 7. Mengurus pendaftaran MyIPO;
 8. Membangunkan Sistem Automasi pembangunan standard & kurikulum; dan
 9. Menambahbaik pengiktirafan Standard diperingkat antarabangsa melalui penubuhan International Panel Review Committee (IPRC).

 

2) Unit Pengurusan Kerangka Pekerjaan 

 1. Mengurus pembangunan OF dalaman -baharu/ kaji semula;
 2. Mengurus pembangunan OF secara luaran –baharu/kaji semula;
 3. Mengurus pembangunan OF ILB –baharu/kaji semula;
 4. Mengenalpasti dan mengawal selia pemilihan Fasilitator, dokumentator dan pembaca pruf OF;
 5. Mengenalpasti dan mengawal selia pemilihan panel OF (pembangun & Penilai);
 6. Memantau pembangunan OF dalaman, luaran dan ILB;
 7. Mengurus mesyuarat JTPOF;
 8. Merancang dan mengemaskini dokumen OF di dalam laman sesawang JPK;
 9. Mengurus edaran OF kepada pemegang taruh (stakeholder)/ agensi berkaitan – (ILMIA, PERKESO, IPTA/ILKA); dan
 10. Mengurus Perolehan OF.

 

3) Unit Pengurusan Standard 

 1. Mengurus pembangunan NOSS dalaman -baharu/ kaji semula;
 2. Mengurus pembangunan NOSS secara luaran –baharu/kaji semula;
 3. Mengurus pembangunan NOSS ILB –baharu/kaji semula;
 4. Mengenalpasti dan mengawal selia pemilihan Fasilitator, dokumentator dan pembaca pruf NOSS;
 5. Mengenalpasti dan mengawal selia pemilihan panel NOSS (pembangun & Penilai);
 6. Memantau pembangunan NOSS dalaman, luaran dan ILB;
 7. Mengurus mesyuarat JTPS;
 8. Merancang dan memastikan NOSS yang lengkap disediakan bagi keperluan JTS;
 9. Mengurus pemetaan standard (NOSS/NCS/K-SLDN);
 10. Mengurus dan mengemaskini NOSS di dalam SKKM; dan
 11. Mengurus Perolehan NOSS.

 

4) Unit Pengurusan Kurikulum 

 1. Mengurus pembangunan WIM dalaman -baharu/ kaji semula;
 2. Mengurus pembangunan WIM secara luaran –baharu/kaji semula;
 3. Mengenalpasti dan mengawal selia pemilihan Fasilitator, dokumentator dan pembaca pruf WIM;
 4. Mengenalpasti dan mengawal selia pemilihan panel WIM (pembangun & Penilai);
 5. Memantau pembangunan WIM dalaman dan luaran;
 6. Mengurus mesyuarat JKPKP;
 7. Merancang dan memastikan WIM yang lengkap disediakan bagi keperluan JKPKP;
 8. Mengurus pemetaan kurikulum;
 9. Mengurus dan mengemaskini WIM di dalam SKKM;
 10. Mengurus Perolehan WIM; dan
 11. Menyelaras pembangunan kurikulum bersama agensi kerajaan & swasta.

 

5) Unit Pengurusan Soalan dan Penilaian 

 1. Mengurus pembangunan Soalan dalaman -baharu/ kaji semula;
 2. Mengurus pembangunan Soalan secara luaran –baharu/kaji semula;
 3. Mengenalpasti dan mengawal selia pemilihan Fasilitator, dokumentator dan pembaca pruf Soalan;
 4. Mengenalpasti dan mengawal selia pemilihan panel Soalan (pembangun & Penilai);
 5. Memantau pembangunan Soalan dalaman dan luaran;
 6. Mengurus mesyuarat JKPKP;
 7. Merancang dan memastikan Soalan yang lengkap disediakan bagi keperluan JKPKP;
 8. Mengurus dan mengemaskini Soalan di dalam eQB menggunakan SKKM;
 9. Mengurus Perolehan Soalan;
 10. Mengurus database soalan berpusat di dalam eQB;
 11. Menyelaras penambahbaikan aktiviti berkaitan sistem eQB; dan
 12. Menyelaras pembangunan Soalan bersama agensi kerajaan & swasta.
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…