Bahagian Standard Pekerjaan & Kurikulum TVET (SPKTVET)


Bahagian Standard Pekerjaan & Kurikulum TVET (BSPKTVET) yang sebelum ini dikenali sebagai Bahagian Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (NOSS) terbahagi kepada 4 unit iaitu:

1) Unit Pengurusan Kerangka Pekerjaan.

 1. Mengurus pembangunan OF dalaman -baharu/ kaji semula;
 2. Mengurus pembangunan OF secara luaran –baharu/kaji semula;
 3. Mengenalpasti dan mengawal selia pemilihan Penyelidik; Fasilitator, dokumentator dan pembaca pruf OF;
 4. Mengenalpasti dan mengawal selia pemilihan panel OF (pembangun & Penilai);
 5. Memantau pembangunan OF dalaman dan luaran;
 6. Mengurus mesyuarat JTDOF;
 7. Mengurus mesyuarat JTPOF;
 8. Mengurus edaran OF kepada pemegang taruh (stakeholder)/ agensi berkaitan;
 9. Mengurus rundingan atau permohonan pembangunan Kerangka Pekerjaan (OF), Standard (NOSS atau NCS), samada permohonan baharu atau kaji semula;
 10. Mengurus penentuan tajuk pekerjaan bagi pembangunan NOSS;
 11. Mengurus peningkatan kualiti bagi fasilitator;
 12. Mengurus dan merancang aktiviti perakuan dokumen NOSS dan perlantikan ahli Jawatankuasa Teknikal Standard (JTS);
 13. Mengurus pengkodan setiap NOSS selepas pengesahan pada peringkat MPKK;
 14. Mengurus dan mengawal selia data statistik & daftar NOSS;
 15. Mengurus pendaftaran MyIPO untuk dokumen NOSS; dan
 16. Mengurus Perolehan OF.

 

2) Unit Pengurusan Standard

 1. Mengurus pembangunan NOSS dalaman -baharu/ kaji semula;
 2. Mengurus pembangunan NOSS secara luaran –baharu/kaji semula;
 3. Mengurus pembangunan NOSS ILB –baharu/kaji semula;
 4. Mengenalpasti dan mengawal selia pemilihan Fasilitator, dokumentator dan pembaca pruf NOSS;
 5. Mengenalpasti dan mengawal selia pemilihan panel NOSS (pembangun & Penilai);
 6. Memantau pembangunan NOSS dalaman, luaran dan ILB;
 7. Mengurus mesyuarat JTPS;
 8. Merancang dan memastikan NOSS yang lengkap disediakan bagi keperluan JTS;
 9. Mengurus khidmat nasihat dan bimbingan berkenaan Standard;
 10. Mengurus dan mengemaskini NOSS di dalam sistem MySPIKE selepas kelulusan dalam MPKK; dan
 11. Mengurus Perolehan NOSS.

 

 

3) Unit Pengurusan Kurikulum

 1. Mengurus pembangunan WIM secara dalaman;
 2. Mengurus pembangunan WIM secara luaran;
 3. Mengenalpasti dan mengawal selia pemilihan Fasilitator, dokumentator dan pembaca pruf WIM;
 4. Mengenalpasti dan mengawal selia pemilihan panel WIM (pembangun & Penilai);
 5. Memantau pembangunan WIM luaran;
 6. Mengurus Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Pengesahan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran (JTPBPP);
 7. Merancang dan memastikan WIM yang lengkap dan memenuhi NOSS disediakan bagi keperluan JTBPP;
 8. Mengurus dan mengemaskini Bahan Pengajaran & Pembelajaran dalam MySpike (eWIM);
 9. Mengurus pengedaran WIM kepada pelanggan;
 10. Menyelaras program Khidmat Nasihat Pembangunan Bahan Pengajaran & Pembelajaran Berdasarkan COPTPA kepada Pusat Bertauliah; dan
 11. Mengurus Perolehan WIM.

 

 

4) Unit Pengurusan Soalan dan Penilaian

 1. Mengurus pembangunan Soalan Penilaian Latihan Kemahiran;
 2. Mengurus pemilihan Fasilitator, dokumentor dan pembaca pruf bagi soalan serta pemilihan panel Soalan (Pembangun & Penilai);
 3. Mengurus mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Pengesah Soalan (JKTPS);
 4. Mengurus dan mengemaskini soalan di dalam modul TVET Integrated Assessement (TIA), MySPIKE;
 5. Mengurus pemurnian dan pengesahan soalan pusat bertauliah dalam modul TIA;Bertanggungjawab terhadap modul TIA (soalan);
 6. Mengurus perolehan semua aktiviti berkaitan Soalan Penilaian Latihan Kemahiran; dan
 7. Melaksanakan kajiselidik kebolehlaksanaan soalan penilaian latihan kemahiran yang telah dibangunkan oleh JPK di pusat bertauliah

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…