Agensi Pembiayaan Latihan Persijilan Kemahiran Malaysia

SENARAI AGENSI PEMBIAYAAN LATIHAN PERSIJILAN KEMAHIRAN MALAYSIA 

1) Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK)

Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK) merupakan sebuah Badan Berkanun Persekutuan di bawah Kementerian Sumber Manusia yang bertanggungjawab untuk menguruskan dana pinjaman latihan kemahiran yang berterusan kepada pelatih/pekerja yang mengikuti latihan kemahiran berdasarkan peruntukan kuasa yang diberikan di bawah Akta Tabung Pembangunan Kemahiran 2004 (Akta 640). Had kelayakan pemohon adalah 15 tahun sehingga 50 tahun. Maklumat lanjut sila layari laman web : https://www.ptpk.gov.my/

logo ptpk2 
2) Pembangunan Sumber Manusia Berhad (HRD Corp)

HRD Corp berfungsi sebagai one stop centre employment dan pusat pembangunan kemahiran bagi memberi peluang kepada kumpulan sasar seperti golongan menganggur, B40, warga emas, OKU dan banduan bagi mengikuti latihan kemahiran, latih kemahiran semula dan peningkatan kemahiran merentasi pelbagai perkhidmatan latihan, penempatan dan pembangunan kerjaya. Rakyat Malaysia daripada pelbagai latar belakang, umur, pendidikan dan industri boleh memanfaatkan perkhidmatan HRD Corp seperti HPC, NHRC, dan PENJANA HRD Corp. 

Maklumat lanjut sila layari laman web: https://hrdcorp.gov.my/

logo hrdf 
3) Talentcorp

Talent Corporation Malaysia Berhad (TalentCorp) telah ditubuhkan pada 1 Januari 2011 dan agensi di bawah Kementerian Sumber Manusia (MOHR) yang memacu strategi bakat Malaysia ke arah menjadi hab bakat yang dinamik. 

Bagi melayari maklumat lanjut berkaitan program yang ditawarkan sila layari laman sesawang berikut: https://www.talentcorp.com.my/

logo talentcorp 
4) PERKESO

Program Daya Kerjaya merupakan satu insentif kewangan di bawah Belanjawan 2023 yang diberikan kepada majikan bagi permohonan yang dilakukan mulai 1 Mei 2023 untuk pengambilan pekerja baharu mulai 1 Januari 2023.

Program ini membabitkan penempatan pekerjaan bagi kumpulan sasar daripada kalangan :-

  • Individu/ belia yang lama menganggur;
  • Golongan mudah terjejas seperti orang asli, wanita, orang kurang upaya (OKU),

miskin tegar, individu diparol serta bekas banduan;

  • Graduan TVET (Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional);
  • Lepasan sekolah.

Insentif yang diberikan adalah sebanyak RM600 sebulan selama 3 bulan untuk

majikan yang mengambil pekerja dari kumpulan sasar ini.

Sebarang pertanyaan lanjut sila layari laman sesawang https://kerjayamadani.perkeso.gov.my/

logo perkeso 
5) Yayasan Peneraju Bumiputera (Melalui Program Peneraju Skil  & Peneraju Skil Iltizam)

Program Peneraju Skil dan Peneraju Skil Iltizam memberi fokus kepada pendidikan skil vokasional dan teknikal yang bersesuaian dengan permintaan industri melalui pensijilan diiktiraf industri dan antarabangsa dan seterusnya memberi peluang kepada tenaga kerja yang telah dilatih untuk menceburi bidang kerjaya berpendapatan tinggi yang meliputi sektor seperti automotif, elektrik & elektronik, pembuatan, maritim, minyak & gas dan lain lain. Program-program tersebut mensasarkan semua golongan Bumiputera termasuk B40, M40, luar bandar, kumpulan terpinggir dan golongan bekerja/tidak bekerja dengan julat umur dari 18 hingga 45 tahun, tertakluk terma dan syarat. Sebarang pertanyaan lanjut sila layari laman sesawang https://yayasanpeneraju.com.my/program/peneraju-skil/

yayasan peneraju 
6) TNB Reskilling Malaysia Program

Program TNB Reskilling Malaysia merupakan satu program bagi memperkasakan pembangunan sumber manusia dan mewujudkan pemadanan peluang pekerjaaan kepada lepasan sekolah, graduan atau mereka yang diberhentikan. Selain itu, program ini juga membantu para majikan yang kekurangan pekerja berkemahiran dengan memberi tajaan penuh latihan kemahiran kepada pekerja yang diberi peluang bekerja ditempat mereka. Sebarang pertanyaan lanjut berkaitan program ini sila layari laman sesawang https://tnbilsas.com.my/industry-employment-program/

ilsas
7) Agensi Zakat di bawah kerajaan Negeri dan Wilayah Persekutuan

Permohonan Bantuan Dermasiswa kepada Asnaf Fakir, Miskin dan Muallaf yang berdaftar agensi zakat negeri dan wilayah persekutuan. Jenis-jenis dan syarat kelayakan bantuan adalah tertakluk kepada agensi zakat negeri masing-masing. Sebarang pertanyaan lanjut berkaitan bantuan ini sila layari laman sesawang berikut:

table zakat

** Maklumat berkaitan agensi zakat negeri yang lain akan dikemaskini dari masa ke semasa.

lembaga zakat
8) Jabatan Tenaga Manusia (JTM)

Jabatan Tenaga Manusia (JTM) di bawah Kementerian Sumber Manusia (KSM) sebelum ini dikenali sebagai Jabatan Tenaga Rakyat (JTR) telah ditubuhkan pada tahun 1967 bagi menyediakan dan menjalankan latihan kemahiran pra pekerjaan untuk memenuhi keperluan industri di Malaysia. JTM juga menyediakan dan menjalankan latihan bagi meningkatkan kemahiran pekerja di industri. Pada masa kini terdapat 33 buah Institusi Latihan Jabatan Tenaga Manusia iaitu 8 ADTEC, 1 JMTI dan 24 ILP. Kesemuanya di bawah seliaan Jabatan Tenaga Manusia (JTM), Kementerian Sumber Manusia (KSM).

Sebarang maklumat lanjut sila layari sesawang www.jtm.gov.my.

logo jtm 
9) Institut Latihan Kementerian Belia & Sukan

Institut Latihan Kementerian Belia dan Sukan (ILKBS)  di bawah Kementerian Belia dan Sukan (KBS) ditubuhkan bagi menyediakan peluang latihan kemahiran kepada belia melalui pelbagai pendekatan. Fungsi ILKBS juga melahirkan tenaga mahir dan separa mahir bagi memenuhi keperluan Negara. Pada masa kini terdapat 22 ILKBS di Malaysia. Maklumat lanjut berkenaan latihan yang ditawarkan boleh layari laman sesawang www.kbs.gov.my.

logo kbs 
10) GIATMARA

GIATMARA merupakan sebuah institusi latihan peringkat akar umbi yang ditubuhkan di bawah akta syarikat dan dikenali sebagai GIATMARA Sendirian Berhad. Pentadbiran GIATMARA diletak di bawah MARA, sebuah agensi di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah (KKDW).Penubuhan GIATMARA bertujuan menyediakan latihan kemahiran teknikal dan vokasional kepada belia-belia di luar bandar dan di dalam bandar bagi membolehkan para belia mendapat kemahiran sebagai persediaan menjadi tenaga kerja mahir dan usahawan teknikal bagi memenuhi keperluan industri dan keperluan kegiatan ekonomi serta keusahawanan di daerah setempat dan dalam negara. Bajet menguruskan operasi GIATMARA dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan Malaysia melalui peruntukan yang disalurkan menerusi MARA.

Pada masa ini GIATMARA menawarkan 39 jenis kursus di bawah 12 jenis kluster iaitu Mekanikal, Seni Bina, Pengangkutan, Pembuatan, Percetakan, Elektrikal, Komputer & IT, Fabrik, Elektronik/ Mekatronik, Kulinari, Hairdressing & Cosmetology dan Hospitaliti. Maklumat lanjut sila layari https://giatmara.edu.my/

logo talentcorp 

  

 

Occupational Framework (OF) - Kerangka Pekerjaan

 

MUAT TURUN DOKUMEN

OCCUPATIONAL FRAMEWORK (OF)

1  C33 - REPAIR & INSTALLATION M&E DIV 33 Muat Turun
2
 N82 - OFFICE ADMINISTRATIVE, OFFICE SUPPORT AND OTHER BUSINESS SUPPORT ACTIVITIES Muat Turun
3
 J63 - Information Service Activities Muat Turun
4  J62 - Computer Programming, Consultancy And Related Activities Muat Turun
5  J61 - Telecommunications Muat Turun
6  I56 - Food And Beverage Service Activities Muat Turun
7  H53 - Postal And Courier Activitiesanduan dan Syarat-syarat Perlaksanaan Penilaian Kendiri Oleh Pusat BertauliahP Muat Turun
8  H52 - Warehousing And Support Activities For Transportation Muat Turun
9  G45 - Wholesale And Retail Trade And Repair Of Motor Vehicles And Motorcycles Muat Turun
10  F43 - Specialized Construction Activities  Muat Turun
11  F41 - Construction Of Buildings Muat Turun
12  D35 - Electricity, Gas, Steam And Air Conditioning Supply Muat Turun
13  C31 - Manufacture Of Furniture Muat Turun
14  C28 - Manufacture Of Machinery And Equipment N.E.C Muat Turun
15  B06 – Extraction of Crude Petroleum and Natural Gas 2021  Muat Turun
16  C10 – Manufacture of Food Products 2021  Muat Turun
17  F42 – Civil Engineering 2021  Muat Turun
18  I55 – Accommodation 2021  Muat Turun
19  J58 – Publishing Activities 2021  Muat Turun
20  J60 – Programming and Broadcasting Activities 2021  Muat Turun
21  R90 - Creative, Arts, and Entertainment  Activities 2021  Muat Turun
22  R91- Libraries, Archives, Museums and Other Cultural Activities 2021  Muat Turun
23  R93- Sports Activities and Amusement and Recreation Activities 2021  Muat Turun
24  N78- Employment Activities 2022  Muat Turun
25  C20- Manufacture of Chemicals and Chemical Products  Muat Turun
26  N79-Travel Agency, Tour Operator, Reservation Service and Related Activities  Muat Turun
27  C24- Manufacture of Basic Metals  Muat Turun
28  E36- Water Collection, Treatment and Supply  Muat Turun
29  E37- Sewerage   Muat Turun
30  E38- Waste Collection, Treatment and Disposal Activities; Materials Recovery  Muat Turun
31  L68 REAL ESTATE ACTIVITIES Muat Turun
32  H49 LAND TRANSPORT AND TRANSPORT VIA PIPELINES Muat Turun
33  K65 INSURANCE TAKAFUL, REINSURANCE RETAKAFUL AND PENSION FUNDING Muat Turun
34  H51 AIR TRANSPORT Muat Turun
35  C30 MANUFACTURE OF OTHER TRANSPORT EQUIPMENT Muat Turun
36  C29 MANUFACTURE OF MOTOR VEHICLES, TRAILERS AND SEMI-TRAILERS Muat Turun
37  A012 GROWING OF PERENNIAL CROPS Muat Turun
38  A016 SUPPORT ACTIVITIES AGRICULTURE AND POST-HARVEST CROPS Muat Turun
39  C21 Manufacture of Basic Pharmaceutical Products and Pharmaceutical Preparations Muat Turun
40  C26 MANUFACTURE OF COMPUTER, ELECTRONIC AND OPTICAL PRODUCTS Muat Turun
41  C27 MANUFACTURE OF ELECTRICAL EQUIPMENT Muat Turun
42  C107 MANUFACTURE OF OTHER FOOD PRODUCT Muat Turun
43  C120 MANUFACTURE OF KENAF Muat Turun
44  C222 MANUFACTURE OF PLASTIC PRODUCTS Muat Turun
45  G471 Retail Sale in Non-Specialized Stores Muat Turun
46  H50 Water Transport Muat Turun
47  N791 Travel Industry Muat Turun
48  R90 CREATIVE, ARTS AND ENTERTAINMENT ACTIVITIES Muat Turun
49  Halal Industry  Muat Turun

**Kemaskini terkini 10 Ogos 2023

  

Occupational Analysis (OA) - Analisis Pekerjaan

 

MUAT TURUN DOKUMEN

OCCUPATIONAL ANALYSIS (OA)

Bil
Tajuk
 
1
 OA-Aviation Industry Muat Turun
2
 OA-Binaan Bangunan Muat Turun
3
 OA-Bioteknologi Asas Tani & Industri ICT Muat Turun
4
 OA-Biotechnology Based Industry (Agriculture, Healthcare, Industrial) Muat Turun
5
 OA-Bioteknologi Penjagaan Kesihatan & Perindustrian Muat Turun
6
 OA-Coastal Maritime Surveillance Muat Turun
7
 OA-Elektronik Industri Muat Turun
8
 OA-Entertainment Industry Muat Turun
9
 OA-Enviromental Management & Pollution Control Muat Turun
10
 OA-Green Technology Industry Muat Turun
11
 OA-Handicraft Souvenir Muat Turun
12
 OA-Hospitality & Pelancongan Muat Turun
13
 OA-Industri Asas Kayu Muat Turun
14
 OA-Industri Automotif Muat Turun
15
 OA-Industri Berasaskan Getah Muat Turun
16
 OA-Industri Halal Muat Turun
17
 OA-Industri Kelapa Sawit Muat Turun
18
 OA-Industri Kelengkapan Pengangkutan Muat Turun
19
 OA-Industri Kereta Api Muat Turun
20
 OA-Industri Pembersihan Muat Turun
21
 OA-Industri Pemproses Makanan Muat Turun
22
 OA-Industri Pengeluaran Muat Turun
23
 OA-Industri Percetakan Muat Turun
24
 OA-Industri Perlombongan Muat Turun
25
 OA-Industri Perubatan & Farmaseutikal Muat Turun
26
 OA-Industri Telekomunikasi Muat Turun
27
 OA-Insurance & Takaful Industry Muat Turun
28
 OA-Jentera dan Peralatan Muat Turun
29
 OA-Kesihatan dan Farmasi Muat Turun
30
 OA-Kimpalan Muat Turun
31
 OA-Marine Engineering Industry Muat Turun
32
 OA-Mechatronics Muat Turun
33
 OA-Oil, Gas and Petrochemical Industry Muat Turun
34
 OA-Perdagangan dan Perkhidmatan Pengedaran Muat Turun
35
 OA-Pembuatan Bahan Bukan Logam Muat Turun
36
 OA-Perkhidmatan Berasaskan Logam Muat Turun
37
 OA-Perkhidmatan Bersepadu dan Logistik Muat Turun
38
 OA-Perkhidmatan Kesihatan Muat Turun
39
 OA-Perkhidmatan Pelancongan Muat Turun
40
 OA-Perkhidmatan Pendidikan & Latihan Muat Turun
41
 OA-Perniagaan dan Perkhidmatan Profesional Muat Turun
42
 OA-Plastics Industry Muat Turun
43
 OA-Sektor pertanian dan asas tani Muat Turun
44
 OA-Sports Tourism Muat Turun
45
 OA-Teknologi Maklumat Muat Turun
46
 OA-Teknologi Maklumat dan Komunikasi Muat Turun
47
 OA-Textile & Apparel Sector Muat Turun
48  OA Building & Construction 2015 Muat Turun
49  OA Education & Training Services Industry 2015 Muat Turun
50  OA Electric & Electrical Industry 2015 Muat Turun
51  OA Mechanical & Electrical Service and Maintenance 2015 Muat Turun
52  OF Transport Via Railways 2016 Muat Turun
53  OF WATER SERVICES INDUSTRY 2016 Muat Turun
54  PORT  SERVICES INDUSTRY 2016 Muat Turun
55  SPORTS ACTIVITIES INDUSTRY 2016 Muat Turun
56  OF OF SOCIAL CARE SECTOR 2016 Muat Turun
57  OF CREATIVE CONTENT INDUSTRY 2016 Muat Turun
58  OA NDT 2012 Muat Turun

Kerangka Pekerjaan

KERANGKA PEKERJAAN

hand icon Panduan Pembangunan Kerangka Pekerjaan (OF) Edisi 2020

hand icon Borang Permohonan Cadangan Pembangunan Kerangka Pekerjaan (OF) 

hand icon Senarai Kerangka Pekerjaan (Occupational Framework) yang telah dibangunkan Sehingga 2023 

DOKUMEN OCCUPATIONAL ANALYSIS (OA)

DOKUMEN OCCUPATIONAL FRAMEWORK (OF)

people3

(Klik Gambar Untuk Muat Turun)

people3

(Klik Gambar Untuk Muat Turun)

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…