Galeri Audio / Video

 

YouTube SkillsMalaysia
Youtube SLDN Google Photo
youtube icon
youtube icon
Google Drive logo

Data Terbuka Kerajaan

Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0

Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah mematuhi terma dan syarat seperti di bawah.

  1. Penggunaan data di bawah terma ini

Pemilik data memberi kebenaran penggunaan data tanpa sebarang caj

  1. Pengguna boleh melaksanakan perkara yang berikut:
   1. Salin, terbit, edar dan pindah data;
   2. Adaptasi data;
   3. Guna data secara komersial dan tidak komersial; dan
   4. Gabung data dengan data lain atau rangkum data dalam produk atau aplikasi.

 

  1. Sekiranya melaksanakan mana-mana daripada yang dinyatakan pada para 2, pengguna HENDAKLAH:
   1. Menyatakan sumber data dalam produk atau aplikasi berdasarkan pernyataan yang ditentukan oleh pemilik data;
   2. Menyediakan pautan kepada Terma Penggunaan ini; dan
   3. Sekiranya pemilik data tidak menyediakan pernyataan pemilik harta intelek data, pengguna hendaklah menggunakan pernyataan seperti yang berikut:
    "Data dan maklumat tertakluk di bawah Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan Malaysia 1.0 "

 

  1. PENGECUALIAN

Terma Penggunaan ini tidak memperuntukkan sebarang hak terhadap:

   1. Data peribadi;
   2. Nama, jata, logo atau sebarang simbol rasmi pemilik data;
   3. Logo organisasi sektor awam atau jabatan;
   4. Lambang diraja dan lambang tentera;
   5. Hak pihak ketiga yang mana pemilik data tiada kuasa terhadapnya;
   6. Sebarang hak harta intelek termasuk paten, tanda dagangan dan hak reka bentuk; dan
   7. Dokumen identiti seperti Pasport Malaysia, MyKad.

 

  1. TIADA JAMINAN
   1. Data adalah dalam bentuk seperti yang disediakan oleh pemilik data. Pemilik data dikecualikan daripada sebarang representasi, waranti, obligasi dan liabiliti berhubung data; dan
   2. Pemilik data tidak bertanggungjawab terhadap sebarang ralat dan kehilangan data. Pemilik data juga tidak bertanggungjawab terhadap sebarang jenis kehilangan, kecederaan atau kerosakan kesan daripada penggunaan data tersebut. Pemilik data tidak memberikan jaminan data disediakan secara berterusan.

 

  1. UNDANG-UNDANG

Terma Penggunaan ini ditadbir oleh undang-undang di bawah bidang kuasa dan pemilik data ialah pemilik utama bagi data tersebut.

Tarikh Pindaan: 30 SEPTEMBER 2015

 

Data Terbuka

Bil
Tajuk Set Data
Sub Tajuk Set Data
Format
1
Pengeluaran Sijil SKM
Statistik Pengeluaran Sijil SKM Tahun 2015
XLS
2
Pengeluaran Sijil SKM
XLS

Kenyataan Media

2023

Bil
Tajuk Muat turun
1
(17.03.2023) - Karnival Outreach Jom Pilih Kemahiran Zon Sabah 
2
(28.02.2023) - Majlis Penyampaian Pingat Pertandingan WorldSkills Malaysia 2022

 

2022

Bil
Tajuk Muat turun
1
-Tiada kenyataan media-
 

 

2021

Bil
Tajuk Muat turun
1
(01.07.2021) - Mekanisme Bagi Membenarkan Latihan Kemahiran Secara Bersemuka
2
(24.06.2021) - Mesyuarat Majlis Pembangunan Kemahiran Kebangsaan (MPKK) Bilangan 2 2021
  3 (01.07.2021) - Mekanisme Bagi Membenarkan Latihan Kemahiran Secara Bersemuka Muat turun
  4 (29.10.2021) - Majlis Pelancaran Kerangka Pelan Strategik Jabatan Pembangunan Kemahiran 2021 - 2025 Muat turun

 

2020

Bil
Tajuk Muat turun
1
(14.11.2020) - Mesyuarat Majlis Pembangunan Kemahiran Kebangsaan (MPKK) Bil. 2 2020

 

 2019

Bil
Tajuk Muat turun
1
(03.12.2019) - Majlis Pelancaran SkillsMalaysia 2.0 Skills4all Towards New Collar Jobs
2
(28.08.2019) - Aiman Afiq Raih Pingat World Skills Competition Kazan 2019

 

Galeri Media

Klik pautan dibawah untuk Galeri Audio / Video

-----> Klik Disini <-----

 

Klik pautan dibawah untuk Galeri Gambar

-----> Klik Disini <-----

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…