Soalan Lazim Bahagian BKS

Industry Lead Body (ILB)

 1.    Apakah fungsi Bahagian Kerjasama Strategik (BKS)?
    Bahagian yang menjalinkan aktiviti hubungan dan kerjasama strategik antara Jabatan dan Organisasi khususnya pihak majikan dan industri. Bahagian ini mengurus selia urusan kerjasama hubungan dua hala mengikut bidang masing-masing. Terbahagi kepada 2 proses utama iaitu Kerjasama Strategik dan Badan Peneraju Industri /Industry Lead Body (ILB).
     
 2.   Apakah fungsi Badan Peneraju Industri / Industry Lead Body (ILB)?
   

Badan Peneraju Industri /Industry Lead Body (ILB) merupakan organisasi pemacu sesebuah sektor industri yang dilantik oleh Kementerian Sumber Manusia (KSM) bagi melaksanakan fungsi-fungsi mengikut keperluan JPK seperti senarai di bawah:

Bil
Badan Peneraju Industri (ILB) Bidang
1
Finance Accreditation Agency
Perkhidmatan Kewangan
2
Association of Marine Industries of Malaysia
Pembinaan & Pembaikan Kapal
3
Malaysian Bioeconomy Development
Bioteknologi
4
Bahagian Latihan Pertanian Kebangsaan
Pertanian & Asas Tani
5 Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia Bangunan & Pembinaan
6 CyberSecurity Malaysia Keselamatan Siber
7 Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia Kandungan Kreatif
8 Federation of Malaysian Freight Forwarders Perkhidmatan Logistik Bersepadu
9 Halal Industry Development Corporation Industri Halal
10 Institut Perladangan dan Komoditi Perladangan dan Komoditi
11 Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Kesenian dan Kebudayaan
12 Jabatan Kebajikan Masyarakat Perkhidmatan Penjagaan Kanak-Kanak & Komuniti
13  Jabatan Laut Malaysia Perkapalan & Pelabuhan
14  Malaysian Association of Hotel Hospitaliti
15  Malaysia Automotive Robotics and IoT Institute Automotif
16  Malaysian Textile and Apparel Centre  Pakaian & Tekstil
17  Malaysian Association of Tour And Travel Agents Pelancongan & Pengembaraan 
 18 Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia Teknologi Maklumat & Informasi
19  Machinery and Equipment Manufacturers Association  Pemesinan & Peralatan 
20  Malaysian Green Technology Corporation  Teknologi Hijau
21 Malaysian Institute of Human Resource  Management Perkhidmatan Perniagaan
22 Malaysian Oil & Gas Services Council Minyak & Gas
23 Malaysian Organisation of Pharmaceutical Industries Farmaseutikal
24 Malaysian Plastics Manufacturers Association Plastik
25 Malaysia Retailers Association Peruncitan
26 Malaysia Steel Institute Pembuatan Besi & Keluli
27 Malaysian Society for Non-Destructive Testing  Ujian Tanpa Musnah
28 Malaysian Technical Standards Forum Berhad  Telekomunikasi 
29 Malaysian Water Association  Perkhidmatan Air 
30 Agensi Penyelarasan Aeroangkasa Kebangsaan Aeroangkasa
31 Persatuan Industri Keselamatan Malaysia  Perkhidmatan Kawalan Keselamatan
32 Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam  Pengurusan Sisa Pepejal

 

 
 
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…