Soalan Lazim PPT

Berikut senarai Soalan Lazim Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu (PPT) :-

Soalan Lazim PPT - Persijilan

PERSIJILAN

 1.   Bagaimana saya hendak menyemak status persijilan saya?

Semakan status sijil boleh dilakukan dalam sistem MySPIKE pada pautan berikut:

https://www.myspike.my/index.php?r=skm%2Fform-semak-skm

 2.   Adakah SKM yang diperolehi melalui kaedah PPT ini diiktiraf oleh Kerajaan?

YA, Persijilan Kemahiran Malaysia (SKM/DKM /DLKM) melalui kaedah PPT diiktiraf oleh Kerajaan. Nilai taraf yang diberikan adalah Diiktiraf oleh Kerajaan bagi tujuan lantikan ke dalam Perkhidmatan Awam disesuaikan mengikut Skim Perkhidmatan.

 3.   Berapa lamakah tempoh proses cetakan sijil dilakukan?
   

Tempoh proses cetakan sijil adalah dalam masa 60 hari bekerja bermula daripada tarikh penerimaan Borang Permohonan Persijilan Kemahiran Malaysia melalui kaedah PPT (JPK/PPT/6/6/2014) yang lengkap diterima.

 4.   Bagaimanakah saya boleh memohon terjemahan sijil saya?
   

Permohonan terjemahan sijil boleh dibuat melalui BORANG PERMOHONAN PENGELUARAN SIJIL JPK/S/PERSIJILAN/01. Terjemahan yang disediakan adalah dalam versi Bahasa Inggeris sahaja. Borang permohonan boleh dimuat turun pada pautan berikut:

https://www.dsd.gov.my/images/perkhidmatan/Persijilan/BORANG%20PERMOHONAN%20PENGELUARAN%20SIJIL%202019_24_07_.pdf

 5.   Bagaimanakah cara untuk saya memohon membetulkan kesilapan pada sijil yang telah saya terima?
   

Permohonan pembetulan sijil boleh dibuat dengan melengkapkan BORANG PERMOHONAN PENGELUARAN SIJIL JPK/S/PERSIJILAN/01 yang boleh dimuat turun pada pautan berikut:

https://www.dsd.gov.my/images/perkhidmatan/Persijilan/BORANG%20PERMOHONAN%20PENGELUARAN%20SIJIL%202019_24_07_.pdf

Bagi cetakan sijil yang disebabkan oleh kesilapan JPK, tiada bayaran dikenakan. Bayaran RM20 akan dikenakan sekiranya kesilapan cetakan daripada pihak pemohon.

 6.   Bagaimanakah cara untuk saya memohon semula sijil bagi menggantikan sijil saya yang telah hilang?

Permohonan semula bagi menggantikan sijil hilang boleh dibuat dengan melengkapkan BORANG PERMOHONAN PENGELUARAN SIJIL JPK/S/PERSIJILAN/01 yang boleh dimuat turun pautan berikut:
https://www.dsd.gov.my/images/perkhidmatan/Persijilan/BORANG%20PERMOHONAN%20PENGELUARAN%20SIJIL%202019_24_07_.pdf
Bayaran sebanyak RM55 dikenakan bagi setiap permohonan sijil.

 7.   Bagaimanakah saya ingin menukar alamat pengeposan sijil?
   

Penukaran alamat pengeposan boleh dibuat dengan mengemaskini maklumat pengguna di dalam MySPIKE pada bahagian akaun pengguna. Sekiranya permohonan melalui agensi atau PB-PPT, penghantaran sijil akan dipos ke alamat agensi atau PB-PPT.

 8.   Bagaimanakah saya boleh mendapatkan slip pengesahan persijilan jika sijil saya dalam proses cetakan?
   

Slip pengesahan persijilan boleh disemak melalui pautan: https://www.myspike.my/index.php?r=skm%2Fform-semak-skm dari semasa ke semasa. Slip tersebut boleh dimuat turun atau dicetak.

 9.   Berapa lamakah proses pengeluaran sijil selepas sesi verifikasi PPL-PPT?
   

Tempoh proses cetakan sijil dalam masa 60 hari bekerja daripada tarikh penerimaan Borang Permohonan Persijilan Kemahiran Malaysia melalui kaedah PPT (JPK/PPT/6/6/2014) lengkap diterima.

 10.   Maklumat persijilan saya tiada di dalam MySPIKE. Apakah yang perlu saya lakukan?

Sila adukan perkara ini di dalam ruangan Aduan Pengguna di dalam MySPIKE.

 11.   Bagaimanakah saya boleh mendapatkan semula sijil saya setelah hasil semakan mendapati sijil berkenaan telah dipulangkan semula kepada pengirim?

Calon boleh ajukan perkara ini beserta maklumat persijilan (nama calon, no kad pengenalan, no telefon dan kod program) di dalam ruangan Aduan Pengguna di dalam sistem MySPIKE.

 12.   Bagaimanakah cara untuk saya mendapatkan sijil ganti sekiranya sijil yang diterima dalam keadaan rosak.

Pihak JPK berusaha memastikan sijil yang diterima dalam keadaan baik. walaubagaimanapun jika sijil yang diterima didapati rosak, permohonan sijil gantian boleh dibuat dengan mengisi BORANG PERMOHONAN PENGELUARAN SIJIL JPK/S/PERSIJILAN/01 yang boleh dimuat turun melalui pautan berikut: https://www.dsd.gov.my/images/perkhidmatan/Persijilan/BORANG%20PERMOHONAN%20PENGELUARAN%20SIJIL%202019_24_07_.pdf

 13.   Bolehkah saya mendapatkan transkrip bagi sijil yang telah saya perolehi?

TIDAK BOLEH kerana tiada transkrip dikeluarkan bagi persijilan melalui kaedah PPT.

 14.   Bagaimanakah cara untuk saya menghantar semula borang Akuan Penerimaan Sijil?
   

Borang Akuan penerimaa sijil boleh dihantar melalui pos, faks dan e-mel seperti yang dinyatakan di dalam borang Akuan Penerimaan Sijil PPT.

15.   Bolehkah sijil saya di cetak menggunakan kod NOSS baharu sekiranya ada perubahan pada kod NOSS di dalam daftar NOSS semasa proses kaunseling, penilaian dan verifikasi?

TIDAK BOLEH. Sijil akan dicetak mengikut kod program yang dipohon sewaktu permohonan.

16.   Bolehkah saya menghantar dokumen Laporan Pengalaman Keterampilan Terdahulu (LPKT) yang telah disahkan oleh PPL-PPT melalui e-mel bagi mempercepatkan permohonan pengeluaran sijil?

BOLEH. Mulai 1 Julai 2021, dengan berkuatkuasanya Panduan PPT Edisi Ke-2 Tahun 2021, calon hendaklah menyedia dan menyerahkan satu (1) set LPKT dalam bentuk softcopy yang telah dibuat pembetulan sekiranya ada kepada PPL bagi tujuan pengesahan dan tindakan selanjutnya oleh PPL.

17.   Saya telah memperoleh sijil PC bagi kesemua CU di dalam satu NOSS. Bolehkah saya memohon untuk mendapatkan sijil SKM/DKM/DLKM penuh bagi kod NOSS berkenaan dan adakah bayaran dikenakan bagi proses ini?

BOLEH. Calon yang telah terampil semua CU pada tahap program yang berkaitan, boleh membuat permohonan untuk mendapatkan sijil penuh sama ada SKM/ DKM/ DLKM tanpa dikenakan bayaran dan hendaklah memenuhi syarat umum permohonan sebagai calon PPT dan lulus penilaian LPKT bagi program DKM/ DLKM. Permohonan hendaklah dibuat dengan mengisi BORANG PERMOHONAN PENGELUARAN SIJIL JPK/S/PERSIJILAN/01 yang boleh dimuat turun melalui pautan berikut; https://www.dsd.gov.my/images/perkhidmatan/Persijilan/BORANG%20PERMOHONAN%20PENGELUARAN%20SIJIL%202019_24_07_.pdf

18.   Bolehkah saya memohon untuk cetakan SKM Tahap 3 sekiranya saya telah menerima DKM melalui kaedah single-tier?

TIDAK BOLEH. Bagi persijilan secara single-tier, hanya satu sijil sahaja yang diberikan iaitu sijil pada tahap tertinggi yang dipohon sekiranya layak. Melalui Persijilan secara Single Tier, Sijil SKM tertinggi yang dikeluarkan adalah merangkumi persijilan tahap rendah yang ada di dalam program berkenaan.

Soalan Lazim Bahagian 3P

BAHAGIAN PPP

 1.   Bagaimana untuk mendapatkan statistik keluaran JPK?
   

Boleh rujuk pautan di:
https://www.dsd.gov.my/index.php/profil-jabatan/statistik/statistik-pencapaian-jpk

     
 2.   Bagaimanakah untuk mendapatkan maklumat mengenai Urusan Pemangkuan Berasaskan Kriteria Kecemerlangan Bagi Skim Perkhidmatan PLV
    dan PPLV, Perkhidmatan Gunasama Persekutuan?
   

Boleh rujuk pada pautan:

https://www.dsd.gov.my/index.php/perkhidmatan/kriteria-kecemerlangan

atau menghubungi urusetia KC di bawah Bahagian Perancangan, Penyelidikan dan Pembangunan atau e-mel Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya. 

     
 3.   Apakah dokumen berkaitan Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan (Akta 652) di bawah JPK?
   

Boleh rujuk pada pautan:

http://www.federalgazette.agc.gov.my/eng_main/main_carian_akta.php?akta=556&tarikh_pewartaan1=&tarikh_pewartaan2=&Cari=Search

     
 
 

Soalan Lazim PPT - Verifikasi

VERIFIKASI

 1.   Bolehkah calon memohon sendiri sesi verifikasi PPL-PPT tanpa melalui Pegawai Penilai (PP-PPT)?

TIDAK BOLEH. Urusan permohonan sesi verifikasi PPL-PPT adalah dibawah tanggungjawab PP-PPT.

 2.   Sebagai calon PPT, bolehkah saya mencadangkan nama PPL-PPT untuk sesi verifikasi?
   

TIDAK BOLEH. Penugasan PPL-PPT adalah di bawah tanggungjawab dan bidang kuasa JPK.

 3.   Berapa lamakah tempoh yang diambil oleh JPK untuk mengatur sesi verifikasi PPL-PPT?
   

Penugasan sesi verifikasi PPL-PPT dibuat dalam tempoh 14 hari waktu bekerja dari tarikh permohonan diterima dalam sistem.

 4.   Apakah yang perlu saya lakukan sekiranya saya tidak dapat hadir pada sesi verifikasi PPL-PPT yang telah ditetapkan?
   

Keputusan verifikasi calon adalah gagal sekiranya calon tidak hadir pada sesi verifikasi PPL-PPT tanpa sebarang sebab yang munasabah seperti kecemasan, kemalangan dan kematian waris tersdekat. Namun perlu memaklumkan kepada JPK beserta dokumen sokongan bagi urusan penangguhan.

 5.   Bolehkah calon/PP-PPT/PPL-PPT memohon pertukaran tarikh atau tempat verifikasi selepas ditetapkan oleh pihak JPK?
   

TIDAK BOLEH kerana penugasan PPL-PPT telah dibuat berdasarkan tarikh dan tempat cadangan daripada PP-PPT.

 6.   Bolehkah sesi verifikasi PPL-PPT dilaksanakan dengan hanya menilai portfolio sahaja tanpa kehadiran calon berkenaan?
   

TIDAK BOLEH. Keputusan verifikasi calon adalah gagal sekiranya tidak hadir pada sesi verifikasi PPL-PPT yang telah ditetapkan.

 7.   Adakah PPL-PPT boleh menyimpan portfolio calon?
   

TIDAK BOLEH. Portfolio yang dibangunkan adalah hak milik calon.

 8.   Sekiranya saya telah selesai sesi verifikasi, apakah tindakan saya yang seterusnya?
   

Sekiranya lulus, calon boleh membuat semakan status cetakan sijil dari masa ke semasa melalui sistem MySPIKE. Sekiranya gagal, calon boleh membuat permohonan semula beserta bayaran baharu sekiranya masih berminat.

 9.   Sekiranya saya gagal dalam sesi verifikasi, Bolehkah sesi ulangnilai dilaksanakan.
   

TIDAK BOLEH. Tiada sesi ulangnilai dibenarkan dalam pelaksanaan PPT. Sekiranya calon masih berminat, calon boleh membuat permohonan PPT semula dengan bayaran pendaftaran baharu

 10.   Sekiranya saya gagal dalam sesi verifikasi penilaian LPKT bagi permohonan DKM atau DLKM, bolehkah saya memohon semula untuk sesi verifikasi penilaian LPKT sahaja?

TIDAK BOLEH. Bagi permohonan secara Penilaian Portfolio, penilaian akan dilaksanakan mengikut komponen sedia ada. Manakala,bagi permohonan secara Penilaian Amali, calon dibenarkan menduduki semula penilaian LPKT tanpa mengulang penilaian amali dalam tempoh satu (1) tahun dari tarikh lulus penilaian amali tersebut.

 11.   Bolehkah PP-PPT mencadangkan nama PPL-PPT dalam permohonan sesi verifikasi?
   

TIDAK BOLEH. Urusan penugasan PPL-PPT adalah di bawah tanggungjawab dan bidang kuasa JPK.

 12.   Bolehkah PP-PPT hadir semasa sesi verifikasi PPL-PPT?
   

PP-PPT dibenarkan hadir semasa sesi verifikasi PPL-PPT sekiranya diarahkan oleh JPK.

 13.   Apakah tindakan PP-PPT sekiranya calon tidak boleh hadir pada sesi verifikasi PPL-PPT yang telah ditetapkan?
   

PP-PPT perlu memaklumkan ketidakhadiran calon kepada PPL-PPT dan Desk Officer yang berkenaan. Ketidakhadiran calon hanya dibenarkan sekiranya melibatkan kes-kes kecemasan (kemalangan, kematian waris terdekat).

 14.   Bolehkah PP-PPT mencadangkan tempat yang bersesuaian, sekiranya calon tidak dapat menetapkan tempat untuk sesi verifikasi?

BOLEH. PP-PPT boleh mencadangkan tempat verifikasi yang bersesuaian.

 15.   Bilakah PP-PPT boleh memohon sesi verifikasi PPL-PPT bagi calon di bawah bimbingannya?

PP-PPT boleh membuat permohonan sesi verifikasi PPL-PPT melalui sistem MySPIKE bagi calon sebaik sahaja sesi penilaian selesai dilaksanakan dan calon bersedia untuk dinilai oleh PPL-PPT. Permohonan hendaklah dibuat sebelum tamat Tempoh Maksimum Penilaian Keterampilan.

 16.   Siapakah yang bertanggungjawab untuk menguruskan permohonan sesi verifikasi PPL-PPT di PB-PPT?

PP-PPT boleh membuat permohonan sesi verifikasi PPL-PPT melalui sistem MySPIKE bagi calon sebaik sahaja sesi penilaian selesai dilaksanakan dan calon bersedia untuk dinilai oleh PPL-PPT. Permohonan hendaklah dibuat sebelum tamat Tempoh Maksimum Penilaian Keterampilan.

Soalan Lazim PPT - Kaunseling dan Penilaian

KAUNSELING DAN PENILAIAN

Sekiranya calon telah menyelesaikan penilaian portfolio awal dari tempoh kaunseling dan penilaian yang ditetapkan, bolehkah PP-PPT memohon verifikasi PPL-PPT kepada JPK?

 1. Apakah perbezaan diantara kaedah penilaian PPT secara portfolio dan kaedah PPT secara penilaian amali?

i. Kaedah penilaian PPT secara portfolio adalah satu kaedah untuk menilai keterampilan calon dengan cara mengesahkan bukti-bukti keterampilan yang dibangunkan oleh calon secara dokumentasi berdasarkan kepada pengalaman kerja dan pencapaian terdahulu yang dimiliki oleh calon mengikut bidang kemahiran yang terkandung di dalam daftar Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (SKPK) atau NOSS. Melalui kaedah ini juga pengetahuan calon dinilai secara lisan dan kebolehan calon melaksanakan tugas dinilai secara pemerhatian di tempat kerja.

ii. Kaedah penilaian PPT secara penilaian amali pula adalah satu kaedah dimana calon dinilai melalui komponen penilaian prestasi dan pengetahuan secara lisan merujuk kepada kompetensi-kompetensi yang terkandung di dalam NOSS yang berkaitan.

 2.   Siapakah yang akan menugaskan pegawai penilai (PP-PPT) di PB-PPT?

Penyelaras di PB-PPT akan membuat penugasan PP-PPT untuk melaksanakan penilaian calon di PB-PPT.

 3.   Di manakah penilaian amali PPT boleh dilaksanakan?
   

Peksanaan PPT secara penilaian amali boleh dilaksanakan di dua (2) tempat iaitu:
i. PB-PPT; dan
ii. Pusat Penilaian Amali (PPA-PPT)

 4.   Apakah yang perlu calon lakukan selepas menerima Slip Pendaftaran Calon dan Penugasan PP-PPT?
   

Calon perlu menyemak maklumat dan butiran pada slip berkenaan dan menghubungi PP-PPT untuk menentukan sesi kaunseling dan penilaian.

 5.   Apakah yang dimaksudkan dengan Tempoh Maksimum Penilaian Keterampilan?
   

Tempoh maksimum penilaian keterampilan adalah satu tempoh maksimum yang dibenarkan bagi melaksanakan proses kaunseling dan penilaian hingga permohonan verifikasi di antara PP-PPT dan calon mengikut tahap persijilan yang dipohon.

 6.   Berapa lamakah Tempoh Maksimum Penilaian Keterampilan yang dibenarkan bagi kaunseling dan penilaian PPT melalui kaedah portfolio untuk persijilan SKM/DKM/DLKM?

Tempoh maksimum penilaian keterampilan bagi kaedah penilaian portfolio adalah seperti berikut:
i. SKM tahap 1-3 adalah 3 bulan; dan
ii. DKM/DLKM (tahap 4/5) adalah selama 6 bulan termasuk penilaian Laporan Pengalaman Keterampilan Terdahulu (LPKT)

 7.   Bolehkah calon memohon pertukaran PP-PPT yang telah ditugaskan oleh JPK?

TIDAK BOLEH. Setiap penugasan PP-PPT yang telah dibuat oleh JPK adalah muktamad.

 8.   Bolehkah calon memohon perlanjutan tempoh sesi kaunseling dan penilaian?
   

TIDAK BOLEH. Tempoh sesi kaunseling dan penilaian adalah tetap seperti yang tertakluk di dalam panduan PPT yang sedang berkuat kuasa.

 9.   Apakah tindakan yang perlu dilakukan oleh calon setelah melengkapkan proses kaunseling dan penilaian?
   

Calon perlu menentukan cadangan tarikh dan tempat dan memaklumkan kepada PP-PPT bagi tujuan sesi verifikasi PPL-PPT.

 10.   Bagaimanakah pelaksanaan sesi kaunseling dan penilaian dilakukan kepada calon PPT?
   

Pelaksanaan sesi kaunseling dan penilaian adalah seperti berikut:
i. Penerimaan slip penugasan PP-PPT oleh calon dan PP-PPT;
ii. PP-PPT atau calon perlu menghubungi antara satu sama lain bagi menentukan tarikh, masa dan tempat untuk mengadakan sesi kaunseling dan penilaian;
iii. PP-PPT membimbing calon semasa sesi kaunseling dan penilaian dalam menyediakan bukti-bukti keterampilan berdasarkan bidang/ NOSS yang dipohon; dan
iv. PP-PPT perlu mengesahkan dan menilai bukti-bukti keterampilan tersebut dan seterusnya mengesyorkan keputusan terhadap calon.

 11.   Bagaimanakah saya boleh mengetahui PP-PPT yang ditugaskan oleh JPK kepada saya?

Calon akan dimaklumkan melalui emel yang didaftarkan di dalam MySPIKE dan boleh membuat semakan maklumat PP-PPT di dalam sistem tersebut dengan merujuk ID permohonan calon.

 12.   Apakah jenis bukti-bukti keterampilan yang boleh dikemukakan semasa penilaian portfolio dilaksanakan?

Jenis bukti yang boleh dikemukakan adalah berasaskan daripada sumber yang diperolehi melalui pengalaman ditempat kerja, kursus-kursus dalam bidang berkaitan, kerja-kerja sukarela dan pencapaian di dalam pertandingan kemahiran

 13.   Berapa kalikah dibenarkan PP-PPT membuat perjumpaan bagi sesi kaunseling dan penilaian bersama calon PPT untuk program SKM, DKM dan DLKM?

Bilangan perjumpaan untuk sesi kaunseling dan penilaian calon bersama PP-PPT yang layak dibuat tuntutan adalah seperti berikut:
i. Program SKM sebanyak 2 kali; dan
ii. Program DKM/DLKM sebanyak 4 kali jika memilih kaedah penilaian secara portfolio manakala bagi kaedah penilaian amali, hanya 2 kali sahaja perjumpaan iaitu dalam membimbing pembangunan Laporan Pengalaman Keterampilan Terdahulu (LPKT). Namun begitu perjumpaan boleh dibuat lebih daripada bilangan ini tetapi PP-PPT tidak dibenarkan membuat tuntutan.

 14.   Bolehkah sesi kaunseling dan penilaian dilaksanakan ditempat selain daripada alamat kaunseling di dalam Slip pendaftaran dan Penugasan PP-PPT?

TIDAK BOLEH. Pelaksanaan sesi kaunseling dan penilaian adalah dilaksanakan sepertimana yang tercatat didalam slip permohonan dan penugasan PP-PPT. Semua pertukaran alamat sesi kaunseling dan penilaian adalah tidak dibenarkan.

 15.   Apakah tindakan yang perlu dilakukan oleh calon sekiranya PP-PPT yang ditugaskan tidak melaksanakan tanggungjawabnya sepanjang tempoh kaunseling dan penilaian yang ditetapkan?
   

Calon perlu memaklumkan secara rasmi kepada Desk Officer yang berkenaan atau mengemukakan aduan kepada JPK melalui sistem MySPIKE untuk tindakan selanjutnya.

 16.   Dimanakah tempat yang sesuai untuk melaksanakan sesi kaunseling dan penilaian?

Tempat kerja calon merupakan tempat yang paling sesuai untuk melaksanakan sesi kaunseling dan penilaian.

 17.   Adakah saya boleh menukar penilaian portfolio kepada penilaian amali semasa sesi kaunseling dan penilaian dijalankan?

Boleh sekiranya calon adalah dari PB-PPT dan perlu mendapat kebenaran daripada pihak JPK.

 18.   Adakah saya perlu memohon sesi verifikasi PPL-PPT sekiranya saya mengesyorkan calon saya gagal disebabkan calon tarik diri atau tidak berminat setelah melaksanakan sesi penilaian portfolio dalam tempoh yang ditetapkan?

PP-PPT tidak perlu memohon sesi verifikasi PPL-PPT. PP-PPT hanya perlu mengesyorkan keputusan calon di dalam MySPIKE dan menghantar borang Permohonan Persijilan Melalui Kaedah PPT ke JPK.

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…