Laman web Rasmi

Majlis Pembangunan Kemahiran Kebangsaan (MPKK)Jabatan Pembangunan Kemahiran

video-jpk.png

Megenai Kami

Majlis Pembangunan Kemahiran Malaysia

Majlis Pembangunan Kemahiran Kebangsaan (MPKK) ditubuhkan di bawah Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan 2006 (Akta 652) dengan fungsinya :-
  • Meluluskan Standard;
  • Menasihati Menteri tentang perkara-perkara yang berhubungan dengan Akta ini;
  • Menasihati Menteri tentang apa-apa perkara yang dirujukkan kepadanya oleh Menteri; dan
  • Melaksanakan apa-apa fungsi lain sebagaimana yang boleh ditetapkan dalam Akta ini.

Peranan

MPKK mempunyai dua (2) Jawatankuasa dan enam (6) Jawatankuasa Kerja di bawahnya, iaitu:

Jawatankuasa MPKK 

Jawatankuasa Penilaian dan Pengiktirafan Kelayakan Kemahiran (JPPKK)

Jawatankuasa Penilaian dan Pengiktirafan Kelayakan Kemahiran (JPPKK)

Bertanggungjawab terhadap permohonan bagi penilaian penyetaraan program persijilan kemahiran Malaysia dengan kelayakan kemahiran lain yang dikeluarkan oleh mana-mana badan atau organisasi di dalam dan di luar Malaysia 

Jawatankuasa Kerja

Jawatankuasa Kerja Tadbir Urus TVET

Jawatankuasa Kerja Tadbir Urus TVET

Bertanggungjawab untuk mengharmoni hubungan di antara JPK dengan   regulatory body yang lain untuk mengelakkan pertindihan kuasa serta mewujudkan laluan kerjaya yang lebih jelas.

Jawatankuasa Teknikal Standard (JTS)

Jawatankuasa Teknikal Standard (JTS)

Bertanggungjawab mengesah dan memperaku Standard yang telah dibangunkan selaras dengan keperluan industri negara untuk kelulusan MPKK.

 

 

Jawatankuasa Kerja

Jawatankuasa Kerja Persijilan & Pengiktirafan

Jawatankuasa Kerja Persijilan & Pengiktirafan

Bertanggungjawab untuk meningkatkan tadbir urus TVET yang lebih efektif.


 

 

Jawatankuasa Kerja Peningkatan Kualiti Latihan TVET

Jawatankuasa Kerja Peningkatan Kualiti Latihan TVET

Bertanggungjawab mencadangkan mekanisme pelaksanaan latihan yang lebih signifikan selaras dengan keperluan industri negara.
Jawatankuasa Kerja Promosi

Jawatankuasa Kerja Promosi

Bertanggungjawab penjenamaan semula serta meningkatkan penerimaan masyarakat berkaitan TVET.

 

Jawatankuasa Kerja Pembiayaan Latihan

Jawatankuasa Kerja Pembiayaan Latihan

Bertanggungjawab merangka kaedah pembiayaan latihan yang lebih produktif.                                                         

Jawatankuasa Kerja Kerjasama Strategik

Jawatankuasa Kerja Kerjasama Strategik

Bertanggungjawab merangka kaedah pembiayaan latihan yang lebih produktif.