Akademi Dalam Industri (ADi)

Pengenalan

Akademi Dalam Industri (ADi) merupakan satu kaedah untuk mempersijilkan mana-mana individu yang boleh membuktikan kekompetenan sepertimana yang digariskan dalam NOSS melalui latihan teori dan aktiviti kerja sepanjang program. 

Panduan

save Panduan Pelaksanaan Persijilan Kemahiran Malaysia Melalui Kaedah Akademi Dalam Industri (ADi)

Lampiran

Bil
Nama Fail
 
1. Lampiran 4 : Borang Perakuan Pembimbing ADi Muat Turun
2. Lampiran 5 : Borang Matriks Pemetaan Muat Turun
3. Lampiran 6 : Borang Laporan Penilaian Bukti Kokompetenan Calon Melalui Kaedah ADi Muat Turun
4. Lampiran 7 : Muka hadapan Profil Kekompetenan Calon Muat Turun
5. Contoh : Matriks Pemetaan Muat TurunSebarang pertanyaan atau maklumat lanjut, sila hubungi :

Bahagian Persijilan Kompetensi (BPK),
Jabatan Pembangunan Kemahiran
Aras 8, Blok D4, Kompleks D,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62530 Putrajaya

Emel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pelaksanaan & Penilaian

PENGENALAN


Aktiviti Pelaksanaan dan Penilaian bermula setelah Pusat Bertauliah (PB) mendaftarkan pelatih untuk mengikuti program latihan yang telah ditauliahkan.


Pelaksanaan dan Penilaian di Pusat Bertauliah (PB) adalah merangkumi pelaksaan latihan, Penilaian Kerja Kursus, Pendedahan Industri/Latihan Industri dan Projek Akhir


Penilaian dalam Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia (SPKM) merupakan satu proses menilai tahap kekompetenan seseorang pelatih yang mengikuti program latihan kemahiran di Pusat Bertauliah bagi memenuhi kompetensi yang ditetapkan di dalam NOSS merangkumi kemahiran, pengetahuan dan sikap/amalan keselamatan/persekitaran.


Berikut merupakan maklumat berkaitan Pelaksanaan dan Penilaian untuk rujukan PB dan Pegawai Pengesah Luaran (PPL

 

A. MAKLUMAT BERKAITAN PELAKSANAAN DAN PENILAIAN DI PUSAT BERTAULIAH
 
1.  Panduan Pelaksanaan Dan Penilaian Sistem Latihan Program Bertauliah (SLaPB) Berasaskan  Kod Amalan Akreditasi Program TVET - Code Of Practice For Tvet Programme Accreditation   (COPTPA) Edisi II 2024 Muat Turun
  a. Lampiran Pelaksanaan Dan Penilaian Sistem Latihan Program Bertauliah (SLaPB) Berasaskan  Kod Amalan Akreditasi Program TVET - Code Of Practice For Tvet Programme Accreditation   (COPTPA) Edisi II 2024 Muat Turun
 

Nota : Pusat Bertauliah (PB) yang masih mempunyai pelatih yang sediaada sebelum kuatkuasa panduan ini hendaklah meneruskan pelaksanaan menggunakan panduan terdahulu sehingga pelatih dipersijilkan.

Pelaksanaan panduan ini terpakai bagi pengambila pelatih baharu bermula 15 Februari 2024.

Tarikh Kuatkuasa : 15 Februari 2024

2. 
Panduan Kredit Tak Patuh COPTPA
 
a. Panduan Pelaksanaan dan Penilaian Kredit Sistem Latihan Program Bertauliah (SLaPB) berasaskan Kod Amalan Pentauliahan Program Kemahiran (KAPPK) Muat Turun
b. Lampiran Panduan Kredit KAPPK Muat Turun
  c. Lampiran Rekod Penilaian Kredit Muat Turun
  d. Lampiran 4 - Instrument Maklumbalas Pusat Bertauliah Muat Turun
 

Agensi Pembiayaan Latihan Persijilan Kemahiran Malaysia

SENARAI AGENSI PEMBIAYAAN LATIHAN PERSIJILAN KEMAHIRAN MALAYSIA 

1) Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK)

Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK) merupakan sebuah Badan Berkanun Persekutuan di bawah Kementerian Sumber Manusia yang bertanggungjawab untuk menguruskan dana pinjaman latihan kemahiran yang berterusan kepada pelatih/pekerja yang mengikuti latihan kemahiran berdasarkan peruntukan kuasa yang diberikan di bawah Akta Tabung Pembangunan Kemahiran 2004 (Akta 640). Had kelayakan pemohon adalah 15 tahun sehingga 50 tahun. Maklumat lanjut sila layari laman web : https://www.ptpk.gov.my/

logo ptpk2 
2) Pembangunan Sumber Manusia Berhad (HRD Corp)

HRD Corp berfungsi sebagai one stop centre employment dan pusat pembangunan kemahiran bagi memberi peluang kepada kumpulan sasar seperti golongan menganggur, B40, warga emas, OKU dan banduan bagi mengikuti latihan kemahiran, latih kemahiran semula dan peningkatan kemahiran merentasi pelbagai perkhidmatan latihan, penempatan dan pembangunan kerjaya. Rakyat Malaysia daripada pelbagai latar belakang, umur, pendidikan dan industri boleh memanfaatkan perkhidmatan HRD Corp seperti HPC, NHRC, dan PENJANA HRD Corp. 

Maklumat lanjut sila layari laman web: https://hrdcorp.gov.my/

logo hrdf 
3) Talentcorp

Talent Corporation Malaysia Berhad (TalentCorp) telah ditubuhkan pada 1 Januari 2011 dan agensi di bawah Kementerian Sumber Manusia (MOHR) yang memacu strategi bakat Malaysia ke arah menjadi hab bakat yang dinamik. 

Bagi melayari maklumat lanjut berkaitan program yang ditawarkan sila layari laman sesawang berikut: https://www.talentcorp.com.my/

logo talentcorp 
4) PERKESO

Program Daya Kerjaya merupakan satu insentif kewangan di bawah Belanjawan 2023 yang diberikan kepada majikan bagi permohonan yang dilakukan mulai 1 Mei 2023 untuk pengambilan pekerja baharu mulai 1 Januari 2023.

Program ini membabitkan penempatan pekerjaan bagi kumpulan sasar daripada kalangan :-

  • Individu/ belia yang lama menganggur;
  • Golongan mudah terjejas seperti orang asli, wanita, orang kurang upaya (OKU),

miskin tegar, individu diparol serta bekas banduan;

  • Graduan TVET (Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional);
  • Lepasan sekolah.

Insentif yang diberikan adalah sebanyak RM600 sebulan selama 3 bulan untuk

majikan yang mengambil pekerja dari kumpulan sasar ini.

Sebarang pertanyaan lanjut sila layari laman sesawang https://kerjayamadani.perkeso.gov.my/

logo perkeso 
5) Yayasan Peneraju Bumiputera (Melalui Program Peneraju Skil  & Peneraju Skil Iltizam)

Program Peneraju Skil dan Peneraju Skil Iltizam memberi fokus kepada pendidikan skil vokasional dan teknikal yang bersesuaian dengan permintaan industri melalui pensijilan diiktiraf industri dan antarabangsa dan seterusnya memberi peluang kepada tenaga kerja yang telah dilatih untuk menceburi bidang kerjaya berpendapatan tinggi yang meliputi sektor seperti automotif, elektrik & elektronik, pembuatan, maritim, minyak & gas dan lain lain. Program-program tersebut mensasarkan semua golongan Bumiputera termasuk B40, M40, luar bandar, kumpulan terpinggir dan golongan bekerja/tidak bekerja dengan julat umur dari 18 hingga 45 tahun, tertakluk terma dan syarat. Sebarang pertanyaan lanjut sila layari laman sesawang https://yayasanpeneraju.com.my/program/peneraju-skil/

yayasan peneraju 
6) TNB Reskilling Malaysia Program

Program TNB Reskilling Malaysia merupakan satu program bagi memperkasakan pembangunan sumber manusia dan mewujudkan pemadanan peluang pekerjaaan kepada lepasan sekolah, graduan atau mereka yang diberhentikan. Selain itu, program ini juga membantu para majikan yang kekurangan pekerja berkemahiran dengan memberi tajaan penuh latihan kemahiran kepada pekerja yang diberi peluang bekerja ditempat mereka. Sebarang pertanyaan lanjut berkaitan program ini sila layari laman sesawang https://tnbilsas.com.my/industry-employment-program/

ilsas
7) Agensi Zakat di bawah kerajaan Negeri dan Wilayah Persekutuan

Permohonan Bantuan Dermasiswa kepada Asnaf Fakir, Miskin dan Muallaf yang berdaftar agensi zakat negeri dan wilayah persekutuan. Jenis-jenis dan syarat kelayakan bantuan adalah tertakluk kepada agensi zakat negeri masing-masing. Sebarang pertanyaan lanjut berkaitan bantuan ini sila layari laman sesawang berikut:

table zakat

** Maklumat berkaitan agensi zakat negeri yang lain akan dikemaskini dari masa ke semasa.

lembaga zakat
8) Jabatan Tenaga Manusia (JTM)

Jabatan Tenaga Manusia (JTM) di bawah Kementerian Sumber Manusia (KSM) sebelum ini dikenali sebagai Jabatan Tenaga Rakyat (JTR) telah ditubuhkan pada tahun 1967 bagi menyediakan dan menjalankan latihan kemahiran pra pekerjaan untuk memenuhi keperluan industri di Malaysia. JTM juga menyediakan dan menjalankan latihan bagi meningkatkan kemahiran pekerja di industri. Pada masa kini terdapat 33 buah Institusi Latihan Jabatan Tenaga Manusia iaitu 8 ADTEC, 1 JMTI dan 24 ILP. Kesemuanya di bawah seliaan Jabatan Tenaga Manusia (JTM), Kementerian Sumber Manusia (KSM).

Sebarang maklumat lanjut sila layari sesawang www.jtm.gov.my.

logo jtm 
9) Institut Latihan Kementerian Belia & Sukan

Institut Latihan Kementerian Belia dan Sukan (ILKBS)  di bawah Kementerian Belia dan Sukan (KBS) ditubuhkan bagi menyediakan peluang latihan kemahiran kepada belia melalui pelbagai pendekatan. Fungsi ILKBS juga melahirkan tenaga mahir dan separa mahir bagi memenuhi keperluan Negara. Pada masa kini terdapat 22 ILKBS di Malaysia. Maklumat lanjut berkenaan latihan yang ditawarkan boleh layari laman sesawang www.kbs.gov.my.

logo kbs 
10) GIATMARA

GIATMARA merupakan sebuah institusi latihan peringkat akar umbi yang ditubuhkan di bawah akta syarikat dan dikenali sebagai GIATMARA Sendirian Berhad. Pentadbiran GIATMARA diletak di bawah MARA, sebuah agensi di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah (KKDW).Penubuhan GIATMARA bertujuan menyediakan latihan kemahiran teknikal dan vokasional kepada belia-belia di luar bandar dan di dalam bandar bagi membolehkan para belia mendapat kemahiran sebagai persediaan menjadi tenaga kerja mahir dan usahawan teknikal bagi memenuhi keperluan industri dan keperluan kegiatan ekonomi serta keusahawanan di daerah setempat dan dalam negara. Bajet menguruskan operasi GIATMARA dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan Malaysia melalui peruntukan yang disalurkan menerusi MARA.

Pada masa ini GIATMARA menawarkan 39 jenis kursus di bawah 12 jenis kluster iaitu Mekanikal, Seni Bina, Pengangkutan, Pembuatan, Percetakan, Elektrikal, Komputer & IT, Fabrik, Elektronik/ Mekatronik, Kulinari, Hairdressing & Cosmetology dan Hospitaliti. Maklumat lanjut sila layari https://giatmara.edu.my/

logo talentcorp 

  

 

Occupational Framework (OF) - Kerangka Pekerjaan

 

MUAT TURUN DOKUMEN

OCCUPATIONAL FRAMEWORK (OF)

1  C33 - REPAIR & INSTALLATION M&E DIV 33 Muat Turun
2
 N82 - OFFICE ADMINISTRATIVE, OFFICE SUPPORT AND OTHER BUSINESS SUPPORT ACTIVITIES Muat Turun
3
 J63 - Information Service Activities Muat Turun
4  J62 - Computer Programming, Consultancy And Related Activities Muat Turun
5  J61 - Telecommunications Muat Turun
6  I56 - Food And Beverage Service Activities Muat Turun
7  H53 - Postal And Courier Activitiesanduan dan Syarat-syarat Perlaksanaan Penilaian Kendiri Oleh Pusat BertauliahP Muat Turun
8  H52 - Warehousing And Support Activities For Transportation Muat Turun
9  G45 - Wholesale And Retail Trade And Repair Of Motor Vehicles And Motorcycles Muat Turun
10  F43 - Specialized Construction Activities  Muat Turun
11  F41 - Construction Of Buildings Muat Turun
12  D35 - Electricity, Gas, Steam And Air Conditioning Supply Muat Turun
13  C31 - Manufacture Of Furniture Muat Turun
14  C28 - Manufacture Of Machinery And Equipment N.E.C Muat Turun
15  B06 – Extraction of Crude Petroleum and Natural Gas 2021  Muat Turun
16  C10 – Manufacture of Food Products 2021  Muat Turun
17  F42 – Civil Engineering 2021  Muat Turun
18  I55 – Accommodation 2021  Muat Turun
19  J58 – Publishing Activities 2021  Muat Turun
20  J60 – Programming and Broadcasting Activities 2021  Muat Turun
21  R90 - Creative, Arts, and Entertainment  Activities 2021  Muat Turun
22  R91- Libraries, Archives, Museums and Other Cultural Activities 2021  Muat Turun
23  R93- Sports Activities and Amusement and Recreation Activities 2021  Muat Turun
24  N78- Employment Activities 2022  Muat Turun
25  C20- Manufacture of Chemicals and Chemical Products  Muat Turun
26  N79-Travel Agency, Tour Operator, Reservation Service and Related Activities  Muat Turun
27  C24- Manufacture of Basic Metals  Muat Turun
28  E36- Water Collection, Treatment and Supply  Muat Turun
29  E37- Sewerage   Muat Turun
30  E38- Waste Collection, Treatment and Disposal Activities; Materials Recovery  Muat Turun
31  L68 REAL ESTATE ACTIVITIES Muat Turun
32  H49 LAND TRANSPORT AND TRANSPORT VIA PIPELINES Muat Turun
33  K65 INSURANCE TAKAFUL, REINSURANCE RETAKAFUL AND PENSION FUNDING Muat Turun
34  H51 AIR TRANSPORT Muat Turun
35  C30 MANUFACTURE OF OTHER TRANSPORT EQUIPMENT Muat Turun
36  C29 MANUFACTURE OF MOTOR VEHICLES, TRAILERS AND SEMI-TRAILERS Muat Turun
37  A012 GROWING OF PERENNIAL CROPS Muat Turun
38  A016 SUPPORT ACTIVITIES AGRICULTURE AND POST-HARVEST CROPS Muat Turun
39  C21 Manufacture of Basic Pharmaceutical Products and Pharmaceutical Preparations Muat Turun
40  C26 MANUFACTURE OF COMPUTER, ELECTRONIC AND OPTICAL PRODUCTS Muat Turun
41  C27 MANUFACTURE OF ELECTRICAL EQUIPMENT Muat Turun
42  C107 MANUFACTURE OF OTHER FOOD PRODUCT Muat Turun
43  C120 MANUFACTURE OF KENAF Muat Turun
44  C222 MANUFACTURE OF PLASTIC PRODUCTS Muat Turun
45  G471 Retail Sale in Non-Specialized Stores Muat Turun
46  H50 Water Transport Muat Turun
47  N791 Travel Industry Muat Turun
48  R90 CREATIVE, ARTS AND ENTERTAINMENT ACTIVITIES Muat Turun
49  Halal Industry  Muat Turun
50  A03 - Fishing and Aquaculture 2024 Muat Turun
51  B09 - Mining Support Service Activities 2024 Muat Turun
52  C15 - Manufacture of Leather and Related Products 2024 Muat Turun
53  C16 - Manufacture of Wood and Products of Wood and Cork, except Furniture; Manufacture of Articles of Straw and Plaiting Materials 2024 Muat Turun
54  C17 - Manufacture of Paper and Paper Products 2024 Muat Turun
55  N80 - Security and Investigation Activities 2024 Muat Turun
56  N81 - Services to Buildings and Landscape Activities 2024 Muat Turun

**Kemaskini terkini 1 April 2024

  
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…