National Dual Taining System (SLDN)

      Logo SLDN

 

INFO TERKINI TAHUN 2023

icon info Infografik Analisis Tracer Study Graduan SLDN Plus 2021 baru

  

INFO TERKINI TAHUN 2022

icon info Infografik Analisis Tracer Study SLDN 2020 

 

INFO TERKINI TAHUN 2021

icon info Info COVID-19 (SOP, Arahan, Pemakluman, PKP,PKPB,PKPP,PKPD)

icon info Kelulusan Khas Pelaksanaan Program Kemahiran Sehingga Satu (1) Tahun Bagi Program Bertauliah Yang Telah Tamat Tempoh Pentauliahan Susulan Daripada Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) Melalui Kaedah Sistem Latihan Program Bertauliah (SLaPB) Dan Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN) 

  

1. Apa itu SLDN?

SLDN merupakan singkatan daripada Sistem Latihan Dual Nasional. ‘Dual’ bermaksud latihan di dalam dua situasi pembelajaran iaitu:

  1. Tempat kerja yang sebenar (syarikat) yang merangkumi 70% hingga 80% latihan amali (prestasi) dan;
  2. Pusat latihan yang merangkumi 20% hingga 30% pembelajaran teori (pengetahuan). 

Objektif utama SLDN – melahirkan pekerja berpengetahuan (K-Workers) iaitu pekerja yang memiliki tiga elemen kompetensi iaitu: 

  1. Teknikal 
  2. Sosial & Kemanusiaan
  3. Metadologi & Pembelajaran 

SLDN merupakan satu kaedah latihan yang berlandaskan industry driven dimana dikendalikan melalui usahasama syarikat-syarikat dan institusi latihan. Pelaksanaan SLDN boleh dibuat dengan kaedah berikut:

  1. Usahasama Pusat Latihan Kemahiran (PLK) dan Syarikat
  2. Syarikat Latihan Dalaman (In-house)
Tempoh Latihan  Tempoh latihan bagi sesuatu program yang dilaksanakan merujuk kepada pekeliling KPPK bil. 2/105 dan jumlah jam kredit yang ditetapkan di dalam sesuatu SKPK/ NOSS.
Nisbah Latihan  70% hingga 80% latihan amali (prestasi) di industri dan 20% hingga 30% latihan teori (pengetahuan) di pusat latihan.
Kaedah Penyampaian

 Lepasan Harian

Contoh: 1 – 2 hari seminggu pembelajaran teori (pengetahuan) dan kemahiran asas di pusat latihan serta 4 – 5 hari seminggu latihan amali (prestasi) di syarikat.

 Lepasan Bulanan

Contoh: 1 – 2 bulan pembelajaran teori (pengetahuan) dan kemahiran asas di pusat latihan serta 4 – 5 bulan latihan amali (prestasi) di syarikat.

Rujukan Standard Latihan  Berdasarkan Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (SKPK/NOSS) atau Kurikulum SLDN.
Persijilan

 Perantis yang yang menamatkan latihan ini dengan jayanya akan dianugerahkan:
 

  1. Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 1, 2, 3
  2. Diploma Kemahiran Malaysia (DKM)
  3. Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM)

Syarikat yang menjalankan latihan SLDN akan mendapat faedah berikut:

a) Membuat tuntutan semula levi bagi syarikat yang mencarum dengan Pembangunan Sumber Manusia Berhad (PSMB). (Employer Circular no.1/2008)

b) Mendapat potongan cukai pendapatan syarikat (single tax deduction) di bawah peruntukan subseksyen 34(6)(n), Akta Cukai Pendapatan (ACP) 1967.

 

2. Pentauliahan SLDN

Pentauliahan SLDN
Bil
Tajuk
 
1  Panduan Pengisian Permohonan Pentauliahan Program SLDN melalui MySPIKE (Panduan Baharu) baru Muat Turun 
2  Contoh surat pelantikan personel pentauliahan.Rev 1 Muat Turun 
3  Panduan Pentauliahan Program di bawah Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia (SPKM) Melalui Kaedah Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN) Berasaskan Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (SKPK) - 2017 Muat Turun 
4  Panduan Pentauliahan Program DKM/DLKM Melalui Kaedah Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN)  Muat Turun 
5  Panduan Pentauliahan Program Secara Modular Di Bawah Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia Melalui Kaedah Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN) Berasaskan Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (SKPK)  Muat Turun 
6  Senarai Semak Permohonan Pentauliahan Semua Kategori (Senarai Semak Baharu) baru Muat Turun 
7  PANDUAN PENTAULIAHAN PROGRAM SECARA MICRO CREDENTIAL DI BAWAH SISTEM PERSIJILAN KEMAHIRAN MALAYSIA MELALUI KAEDAH SLDN TAHUN 2023 baru Muat Turun 
8  JPK-SLDN-KM01 Muat Turun 
9  JPK-SLDN-MU01 Muat Turun 
10  JPK-SLDN-PK01 Muat Turun 
11  JPK-SLDN-PP01 Muat Turun 
12  JPK-SLDN-PS01 Muat Turun 

 

 

3. Pendaftaran Perantis dan Pelaksanaan Latihan & Penilaian SLDN

save Garis Panduan & Operasi Standard (SOP) Bagi Maksud Latihan Kemahiran Selaras Pengumuman Arahan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) baru

Pendaftaran Perantis dan Pelaksanaan Latihan & Penilaian SLDN
Bil
Tajuk
 
1
 Pendaftaran Perantis SLDN  
   i) Panduan Pendaftaran Sijil Kemahiran Malaysia  Muat Turun
   ii) Surat Akujanji Perantis SLDN Muat Turun
2  Pelaksanaan Latihan dan Penilaian SLDN  
   i) Panduan Pelaksanaan Latihan SLDN - kemaskini 24 Jun 2022 Muat Turun 
   ii) Kemahiran Sosial dan Nilai Sosial (SSSV) Muat Turun
   iii) Dokumen Penilaian SLDN Muat Turun 
   iv) Panduan Pembangunan Projek Akhir Dan Penulisan Laporan Program Diploma Kemahiran Malaysia Muat Turun
   v) Buku Log Muat Turun
   vi) Panduan Pelaksanaan dan Penilaian Program Micro Credential Melalui SLDN di bawah SPKM baru Muat Turun
   vii) Panduan Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) Secara Dalam Talian SLDN baru Muat Turun
3  Pelaksanaan Latihan dan Penilaian SLDN Berasaskan COPTPA  
   i) Panduan Pelaksanaan Latihan SLDN Berasaskan COPTPA Muat Turun
   ii) Panduan Pelaksanaan Latihan NCS Core Abilities Bagi PB SLDN Muat Turun
   iii) Dokumen Penilaian SLDN – mengguna pakai dokumen seperti pelaksanaan SLDN sedia ada Muat Turun 
 
 iv) Panduan Pembangunan Projek Akhir Dan Penulisan Laporan Program Diploma Kemahiran Malaysia - COPTPA Muat Turun
   v) Buku Log Muat Turun
4  Panduan Pemantauan Pelaksanaan Latihan SLDN 2021 Muat Turun
5  Persijilan SLDN  
    i) Panduan Pengeluaran Sijil Muat Turun
    ii) Borang Permohonan Sijil Penuh / Sijil Hilang / Sijil Gantian Muat Turun

 

 

4. SLDN RMKe11

Bil
Tajuk
 
1

Iklan Permohonan Program Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN) Rancangan Malaysia Ke Sebelas (RMke-11) Tahun 2020 baru

Muat Turun
2
Panduan Pengisian Borang Permohonan SLDN Berinsentif RMKe11 2019 Muat Turun
3
Contoh Surat Lantikan Personel dan Surat Jalinan Kerjasama  Muat Turun
4
Contoh Jadual Latihan Muat Turun
5
Buku Panduan Latihan SLDN  Muat Turun
6 Prosedur Tuntutan Program SLDN RMKe 11  Muat turun

 

 5. SLDN Berinsentif 2023 baru   

Bil
Tajuk
 
1
Poster Iklan SLDN Berinsentif 2023 Muat Turun
2
Panduan Permohonan Pelaksanaan SLDN Berinsentif 2023 Muat Turun
3
Manual Pengguna Permohonan SLDN Berinsentif Melalui MySPIKE Muat Turun
4
Surat Jalinan Kerjasama Pusat Bertauliah SLDN Muat Turun
5
Perancangan Kekerapan Sesi SLDN Berinsentif 2023 Muat Turun
6
Panduan Tuntutan Insentif Program SLDN Berinsentif - kemaskini 2 Mei 2023 Muat Turun
7
Borang Permohonan Tuntutan Insentif - PL dan Borang Kehadiran Perantis Akan dikemaskini
 

Pautan Permohonan Sistem MySPIKE : https://www.myspike.my

Sebarang pertanyaan lanjut sila emailkan kepada :

1. En. Ku Azmie Bin Ku Husin (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

2. Pn. Maserifah Bt Mustapha (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

3. Pn. Sharizan Kamari Binti Kamarol Ariffin (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Nombor Whatsapp : 019-2985591

 

 

 


6. Kaji Selidik SLDN

Bil

Tajuk  
1  Kaji Selidik SLDN  - kemaskini 28 Jun 2021 Muat Turun
2  Infografik Analisis Tracer Study SLDN 2020 
Muat Turun

 

7. Bahan Pengajaran dan Pembelajaran SLDN

Bil

Tajuk  
1  G452-002-2/3:2018 Servis Diagnostik – Kenderaan Ringan Muat Turun
2  EE-320-2/3:2012– Electrical Installation & Maintenance
Muat Turun
3  MP-080-3: 2012 -  Reflexology Muat Turun
4  MP-081-3:2011 - Aromatherapy Muat Turun
5  MP-082-3:2011 – Massage Therapy Muat Turun
6  TA-011-1/2/3:2012 – Ladies Dress Making Muat Turun
7  CC-011-3:2012 – Early Childhood Care & Education Muat Turun
8  ET-012-3:2012 – Preschool Teaching
Muat Turun
9  HT-012-2/3:2012 – Penyediaan dan Pembuatan Makanan Muat Turun
10  HT-090-2/3:2012 – Hairdressing Muat Turun
11  MP-061-3:2012 -  Spa Therapy Muat Turun
12  TP-118-1/2/3:2012 – Motorcycle Servicing & Maintenance Muat Turun
13  MP-063-2/3:2012 – Make Up Artistry Muat Turun
14  CC-018-3:2016 – Operasi Pusat Autisme Kanak-Kanak
Muat Turun
15  HT-014-2/3:2012 – Pastry Production Muat Turun
16  MP-060-2/3:2013 – Aesthetic Therapy Muat Turun
17  ME-010-3:2012 – Industrial Maintenance Operation  Muat Turun
18  TA-011-5_2013_Fashion and Apparel Management
Muat Turun
19  TA-011-4_2013_Fashion and Apparel Administration Muat Turun
20  IT-020-3_2013_Computer System Operation Muat Turun
21  HT-012-3_2012 Food Preparation and Production Muat Turun
22  HT-012-2_2012 Food Preparation and Production Muat Turun
23  HT-010-2_3_2012_Operasi Servis Makanan & Minuman Muat Turun
24  ET-020-3_2015 Mosque Management
Muat Turun
25  DT-010-5_2014_Retail Management Muat Turun
26  DT-010-4_2014_Retail Operation (Division) Muat Turun
27  DT-010-3_2014 _Retail Operation (Department) Muat Turun

 

 

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…