Pelaksanaan Dan Penilaian Sistem Latihan Program Bertauliah (SLaPB) Berasaskan  Kod Amalan Akreditasi Program TVET (COPTPA) Edisi II

 
Bil
Tajuk
 
a) Panduan Pelaksanaan Dan Penilaian Sistem Latihan Program Bertauliah (SLaPB) Berasaskan  Kod Amalan Akreditasi Program TVET - Code Of Practice For Tvet Programme Accreditation   (COPTPA) Edisi II 2024 - Kemaskini 25 April 2024 Muat Turun
  b) Lampiran Pelaksanaan Dan Penilaian Sistem Latihan Program Bertauliah (SLaPB) Berasaskan  Kod Amalan Akreditasi Program TVET - Code Of Practice For Tvet Programme Accreditation   (COPTPA) Edisi II 2024 Muat Turun
 

Nota : Pusat Bertauliah (PB) yang masih mempunyai pelatih yang sediaada sebelum kuatkuasa panduan ini hendaklah meneruskan pelaksanaan menggunakan panduan terdahulu sehingga pelatih dipersijilkan.

Pelaksanaan panduan ini terpakai bagi pengambila pelatih baharu bermula 15 Februari 2024.

Tarikh Kuatkuasa : 15 Februari 2024

 
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…