Sijil Kemahiran Malaysia (SKM)

Persijilan Kemahiran Malaysia merupakan salah satu fungsi utama JPK. Persijilan ini menawarkan lima (5) tahap persijilan iaitu :

hand icon Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 1

hand icon Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 2

hand icon Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3

hand icon Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) Tahap 4

hand icon Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) Tahap 5

 
 
Persijilan Kemahiran Malaysia boleh didapati melalui tiga (3) kaedah

1. Melalui Latihan di Institusi yang Diiktiraf (SLaPB)
Kaedah melalui program latihan kemahiran di pusat-pusat bertauliah JPK bagi bidang & tahap kemahiran yang tertentu dan telah ditauliahkan.

2. Melalui Latihan Berorientasikan Industri (SLDN)
Kaedah latihan perantisan dalam Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN) yang dijalankan di industri dan institut latihan kemahiran.

3. Melalui Pentauliahan Pencapaian Terdahulu (PPT)
Kaedah mendapatkan Persijilan Kemahiran Malaysia melalui pengalaman lalu (kerja atau latihan).
Calon dikehendaki mengemukakan bukti-bukti ketrampilan yang telah dimiliki untuk dinilai oleh Pegawai Penilai dan disahkan oleh Pengawai Pengesah Luaran yang dilantik JPK.
 
 
Faedah Persijilan Kemahiran Malaysia
yes Persijilan Kemahiran diiktiraf oleh industri di Malaysia
yes Persijilan Kemahiran Malaysia menyediakan suatu laluan kerjaya dan pembangunan diri yang menarik setanding dengan laluan kerjaya berasaskan kelayakan akademik.
yes Persijilan Kemahiran Malaysia berupaya melahirkan pekerja mahir yang terlatih dan berkelayakan untuk mempertingkatkan daya saing industri tempatan di pasaran dunia.
 
 
Syarat Kelayakan Persijilan Kemahiran Malaysia
 
Syarat minimum menyertai latihan Persijilan Kemahiran Malaysia Kaedah Pertauliahan melalui Institusi Latihan yang diiktiraf, calon-calon mestilah :

yes Boleh bertutur dan menulis dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris
yes Mempunyai SKM tahap yang lebih rendah untuk menyertai SKM tahap yang lebih tinggi dalam bidang kursus yang sama.

(* Walau bagaimanapun, Pusat Bertauliah boleh menetapkan lain-lain syarat kepada pelatih-pelatih mereka)
 
 
Carian Pusat Bertauliah & Program
 
www.myspike.my    <---- Sila akses untuk carian PB dan Program
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…