Polisi Kerajaan / Jabatan

Polisi Kerajaan

 

Tajuk
 
 Arahan Pentadbiran Pembatalan Permohonan Oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran Bagi Pusat Bertauliah Yang Membatalkan Lawatan Setelah Surat Penugasan
 Panel Penilai Pentauliahan Program Kemahiran (PPPPK) Dikeluarkan [ Tarikh : 28 Julai 2016 ]
Muat Turun
 Tambahan Waktu Peringkat (WP) dalam Jadual Waktu Bekerja Berperingkat (WBB) Dilaksanakan Khas Pada Bulan Ramadhan [ Tarikh : 2 Jun 2016] Muat Turun
 Arahan Pentadbiran Bil. 1 Tahun 2016: Tatacara Tempahan Makan Minum untuk Mesyuarat/Bengkel di Jabatan Pembangunan Kemahiran [ Tarikh : 1 Jun 2016 ] Muat Turun
 Panduan Pentauliahan Program dan Pelaksanaan Latihan Kemahiran Melalui Sistem Pentauliahan [ Tarikh : 1 Februari 2016 ] Muat Turun
 Perintah Cukai Barang dan Perkhidmatan [ Tarikh : 14 Disember 2015 ] Muat Turun
 Panduan dan Syarat Pelaksanaan Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia bagi Pelatih Antarabangsa dalam Negara [ Tarikh : 1 Februari 2015 ] Muat Turun
 Panduan Pelaksanaan Program e-Training [ Tarikh : 27 November 2014 ] Muat Turun
 Prosedur Kemasukan Pelajar Antarabangsa Melalui Sistem Student Appication and Registration System (STARS) [ Tarikh : 14 Mei 2014 ] Muat Turun
 Panduan Pentauliahan dan Pelaksanaan Berasaskan NOSS Format Baharu [ Tarikh : 1 Jun 2013 ] Muat Turun
 Panduan Pelaksanaan dan Syarat Pentauliahan Pusat Bertauliah [ Tarikh : 20 Mac 2012 ] Muat Turun
 Arahan Ketua Pengarah Mengenai Kadar Bayaran Untuk Pelaksanaan Program Latihan Kemahiran di Peringkat Antarabangsa [ Tarikh : Mac 2011 ] Muat Turun
 Panduan dan Peraturan Mengembangkan Program-Program Latihan Kemahiran yang Ditauliahkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) Muat Turun

 

Polisi Jabatan 

Bil
Tajuk
 
1 Panduan Pelaksanaan Majlis Graduasi Pusat Bertauliah Swasta Di bawah Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia, Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) [ 30 Julai 2018 ] Muat Turun
2 Pemansuhan Pelaksanaan Kelulusan Pentauliahan Program Secara Bersyarat Di Bawah Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia Mulai 1 Januari 2019   Muat Turun
Keperluan Pra Syarat Baru Kemasukan Ke Program Operasi Latihan Vokasional (I-031-3:2014) Iaitu Memiliki Sijil Kemahiran Malaysia (Skm) Sekurang-Kurang Tahap 3 Muat Turun
4

Arahan Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Kemahiran Bil1/Tahun 2017 

Perkara : Borang permohonan Cadangan Perolehan Terus / Bekalan Barang-barang dan Perkhidmatan [ 1 Mac 2017 ]

Muat Turun
 5

Arahan Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Kemahiran Bil 2/Tahun  2017 

Perkara : Pematuhan Arahan Perbendaharaan(AP)100 (a) Tuntutan Perjalanan Pegawai Awam [ 31 Mac 2017 ]

Muat Turun
6


NASDA merupakan singkatan daripada 'National Skills Development Act 2006' atau dikenali juga sebagai 'Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan 2006'. Akta ini telah diwartakan pada 29 Jun 2006 dan ditetapkan No Akta sebagai [Akta 652]. Penetapan tarikh permulaan kuatkuasa akta ini telah ditetapkan pada 1 September 2006.

Peraturan-peraturan Pembangunan Kemahiran Kebangsaan (Fi dan Caj) 2006 telah mendapat persetujuan daripada YB Menteri Sumber Manusia pada 22 November 2006 dan berkuatkuasa pada 31 Disember 2006. Peraturan-peraturan di bawah Akta 652 digubal untuk penambahbaikan pelaksanaan sistem Persijilan Kemahiran Malaysia.

Adalah dimaklumkan bahawa Jabatan telah membuat semakan dan pindaan terhadap kadar fi dan caj di bawah Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan 2006 [Akta 652] yang dinyatakan dalam Peraturan-Peraturan Pembangunan Kemahiran Kebangsaan (Fi dan Caj) 2006 [P.U.(A) 409/2006].
Sehubungan itu, kadar fi dan caj baharu akan mula berkuat kuasa pada 1 Julai 2016. Maklumat terperinci mengenai kadar fi dan caj baharu tersebut adalah seperti yang terkandung dalam  Peraturan-Peraturan Pembangunan Kemahiran Kebangsaan (Fi Dan Caj) 2016

Dengan berkuatkuasanya peraturan baharu ini, Peraturan-Peraturan Pembangunan Kemahiran Kebangsaan (Fi dan Caj) 2006 [P.U.(A) 409/2006] adalah dibatalkan.
 
Peraturan-Peraturan Pembangunan Kemahiran Kebangsaan (Fi dan Caj) 2016 [ Tarikh : 1 Julai 2016 ]

Sebarang pertanyaan boleh hubungi pegawai-pegawai seperti senarai di bawah:

Pn. Norisniwati binti Ab. Rahim | Email : norisniwati[@]mohr[dot]gov[dot]my | Telefon : 03-8886 2428

Dr. Khuzainey binti Ismail | Email : khuzainey[@]mohr[dot]gov[dot]my | Telefon : 03-8886 2476

Muat Turun
7

Arahan Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Kemahiran Bil 4/Tahun 2017 

Perkara : Tatacara Penggunaan dan Tempahan Kenderaan Jabatan [ 1 November 2017 ]

Muat Turun

 

Warta Kerajaan Persekutuan 

Bil
Tajuk
 
1 Warta Kerajaan Persekutuan Berkaitan Akta 652 NASDA Muat Turun
2 Warta Kerajaan 2013 Berkaitan Pertandingan Kemahiran   Muat Turun
 
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…