Penyelidikan

 
eBook Kajian
 
Bil
Tajuk
 
1
ringkasan kajian

 Ringkasan Kajian 2015- 2019

 Lihat Selanjutnya

 
 
Jurnal 
 
Bil
Tajuk
Pengarang Tahun
 
1
 The Emerging Roles of Coaches in the Malaysian Dual Training System - versi Bahasa Inggeris  Ahmad Othman, Nor Hazana Abdullah, Mohamad Sulaiman, Alina Shamsuddin 2011 Muat Turun
Kajian Bersama Perunding
Bil
Tajuk
Tahun
 
1
Kajian Pelaksanaan Terbaik Persijilan Berkonsepkan Pembelajaran Sepanjang Hayat (PSH) Melalui Kaedah Penilaian Pencapaian Terdahulu (PPT)  2018 Muat Turun
2
Kajian Penerimaan Kurikulum Latihan Kemahiran Terhadap Kebolehkerjaan Graduan Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia (SPKM)  2017 Muat Turun
3
Pembangunan Kapasiti-Rasionalisasi Penawaran Dan Permintaan Tenaga Kerja Vokasional Dan Teknikal Negara  2013 Muat Turun
4
Tahap Penerimaan Masyarakat Terhadap Latihan Kemahiran Di Malaysia  2012 Muat Turun
5
Kajian Tahap Kebolehkerjaan Graduan Persijilan Kemahiran Malaysia Di Institut Latihan Kemahiran Awam (ILKA)   2011 Muat Turun
6
Rasionalisasi Pelaksanaan Latihan Vokasional dan Pendidikan Teknik (TEVT)  2011 Muat Turun
7
Kajian Laluan Kejayaan Dikalangan “Late Bloomers” Dari Bidang Teknikal Dan Vokasional  2010 Muat Turun
8
Kajian Nilai Kerja Dalam Kalangan Perantis Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN)   2010 Muat Turun
9
Kajian Imej Dan Kesetiaan Pelajar Terhadap Pendidikan Teknikal Dan Latihan Vokasional  2010 Muat Turun
10
Kajian Pendidikan Teknikal Dan Latihan Vokasional Daripada Perspektif Ibu Bapa Dan Guru  2010 Muat Turun
11
Kajian Kebanggaan Kerja Dan Penjenamaan Semula Pendidikan Teknikal Dan Latihan Vokasional Daripada Perspektif Ibu Bapa, Guru Dan Perantis.   2010 Muat Turun
12
Kajian Penyertaan Industri Dalam Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN)  2008 Muat Turun
Kajian Secara Dalaman
Bil
Tajuk
Tahun
 
1
Analisis Trend Penawaran dan Permintaan Terhadap Graduan TVET SPKM Mengikut Sektor Terpilih 2018 Muat Turun
2
Hubungan Pencapaian Penilaian Berterusan, Pencapaian Projek Akhir dengan Pencapaian Penilaian Akhir bagi Latihan Berasaskan Kompetensi di Pusat Bertauliah JPK 2018 Muat Turun
3
Tahap Penerimaan Industri Terhadap Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia (SPKM) 2018 Muat Turun
4
Laporan Kajian Ringkas Kebolehpasaran Graduan Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia (SPKM) Bagi Bahagian Perdagangan Borong dan Runcit dan Pembaikan Kenderaan Bermotor dan Motosikal 2018 Muat Turun
5
Kajian Permintaan dan Penawaran Pekerja Mahir Di Koridor Iskandar Malaysia (IM) 2018  akan dikemaskini
6
Kajian Keberkesanan Pelaksanaan Promosi Skillsmalaysia, Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) Bagi Zon Utara  2017 akan dikemaskini
7
Kajian keberkesanan Sistem Penilaian Akhir Latihan Kemahiran Pusat Bertauliah (PB) di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) dalam Program Automotif Dan Elektrik berdasarkan Kepada Laporan Verifikasi Pegawai Pengesah Luaran (PPL)  2013 Muat Turun
8
Keberkesanan Pelaksanaan SLDN Dari Perspektif Pusat Latihan  2012 Muat Turun
9
Tahap Penerimaan Perantis SLDN Di Alam Pekerjaan  2011 Muat Turun
10
Tahap Penerimaan Masyarakat Terhadap Program SLDN  2011 Muat Turun
11
Penglibatan GLC Dan MNC Dalam Program SLDN: Model Pelaksanaan Berkesan  2010 Muat Turun
12
Kebolehkerjaan Graduan Persijilan Kemahiran Malaysia Yang Dibiayai Oleh PTPK  2010 Muat Turun
13
Tahap Kebolehpekerjaan Di Kalangan Perantis Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN)  2010 Muat Turun
14
Kajian Pegawai Penilai (PP) Pusat Bertauliah  2010 Muat Turun
15
Lulusan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Di Industri  2008 Muat Turun
16
Kekompetenan Pegawai Pengesah Dalaman (PPD)  2008 Muat Turun
17
Keberkesanan Persijilan Kemahiran Malaysia (SKM) Di Industri  2008 Muat Turun
Kajian Peringkat PhD
Bil
Tajuk
Tahun
 
1
 The Development of an Assessment Framework for Vocational Education Training Programmes in the NOSS Based Training System (NBTS) and the National Dual Training System (NDTS) 2016 Muat Turun
2
 Evaluation of collaboration between public training institutions and private industries and its importance in improving the quality of training delivery in TVET in Malaysia 2012 Muat Turun
3
 Effectiveness of Learning Transfer in National Dual Training System (NDTS) - versi Bahasa Inggeris 2011 Muat Turun
4
 The Role of Learning Organization in Department of Skills Development (DSD) to enhance the implementation of National Dual Training System (NDTS) in Malaysia - versi Bahasa Inggeris 2011 Muat Turun
 Competencies Required By the Industry Coaches to Perform New Task in the Implementation of the National Dual Training System in Malaysia - versi Bahasa Inggeris 2010 Muat Turun
 The Integration of the National Occupational Skills Standard (NOSS)-based Training System and the National Dual Training System (NDTS) in Malaysia 2010 Muat Turun
  
Projek Sarjana Muda
 
Bil
Tajuk
Pengarang Tahun
 
1
Students’ Acceptance of Computer Aided Learning: an Empirical Investigation Using the Technology Acceptance Model (TAM) - versi Bahasa Inggeris  Nozie Mazzuana binti Md. Arof 2011 Muat Turun
2
 Participation of SME’s of the Manufacturing Sector in National Dual Training System (NDTS)  Puteh Melor Wesma Binti Salehin 2007 Muat Turun

Kajian Bersama ILB
 
Bil
Tajuk
Tahun
 
1
Kajian Penawaran dan Permintaan Tenaga Kerja TVET dalam Industri Automotif Selepas Jualan oleh MARii  2020 Muat Turun
2
Supply & Demand of TVET Workforce in Malaysia Aerospace Industry  2019 Muat Turun
3
Malasia Oil & Gas Industry Workforce are we Tuned-Up for the Rebound (MOGSC)  2018 Muat Turun
4
Malaysian Digital Talent Study 2017 (MDEC)  2017 Muat Turun
5
Skills Gap Among Takaful Agents In The Takaful Sector In Malaysia  2016 Muat Turun
6
A Study Of The Malaysian Plastics Industry Skills Need  2016 Muat Turun
7
Kajian Penerimaan SKM dalam bidangan Ujian Tanpa Musnah (NDT) industri di Malaysia (MSNT)  2015 Muat Turun
8
Survey Research On Demand & Supply Of Skill Workers in Malaysia Shipbuilding & Shiprepair Industry (AMIM)  2015 Muat Turun
9
Kajian Perbandingan Kesesuaian Kurikulum Kemahiran Pelatih Mengikut Keperluan Industri Bagi Program Latihan Kemahian Bidang Pertanian (NATC)  2013 Muat Turun
10
Kajian Mengenai Kekurangan Kemahiran Dalam Industri Tekstil Dan Pakaian (MTMA)  2013 Muat Turun
11

Penawaran Dan Permintaan Untuk Pelatih Skm Dalam Bidang ICT (MDEC)

Talent Supply-Demand Study for Sijil Kemahiran Malaysia Trainees in (ICT)

 2013 Muat Turun
12
Kajian Keperluan Tenaga Kerja Bagi Sektor Industri Perkayuan (MTIB)  2013 Muat Turun
 
 
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…