Ahli Majlis

 

 

 BIL 

KEANGGOTAAN MAJLIS DI BAWAH AKTA 652

AHLI

AGENSI

1

Seorang Pengerusi

(Kosong)

Timbalan Menteri
Kementerian Sumber Manusia

2

Seorang (1) anggota mewakili Kementerian yang bertanggungjawab bagi sumber manusiaDatuk Muhd Khair Razman bin Mohamed Annuar                 

 

Timbalan Ketua Setiausaha
Kementeriann Sumber Manusia

3

Ketua Pengarah

Ts. Dr. Mohamad bin Sulaiman

Ketua Pengarah
Jabatan Pembangunan Kemahiran

4

Seorang (1) anggota mewakili Unit Perancang Ekonomi di Jabatan Perdana Menteri


Encik Luqman bin Ahmad

 

Pengarah
Bahagian Pembangunan Modal Insan, UPE

5

Seorang (1)  anggota mewakili Jabatan Perkhidmatan Awam


Dr. Zainal Abidin bin Sait 

 

Pengarah
Bahagian Pembangunan Modal Insan

Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)

6

Seorang (1) anggota mewakili Kementerian yang bertanggungjawab bagi pelajaran

Hajah Zanariah binti Haji Ahmad

 

Pengarah
Bahagian Pendidikan Latihan Teknik dan Vokasional (BLPTV) Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM)

7

Seorang (1)  anggota mewakili Kementerian yang bertanggungjawab bagi pengajian tinggi

YBrs. Ts. Zainab binti  Ahmad

 

Timbalan Ketua Pengarah
Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti, Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT)

8

Seorang (1)  anggota mewakili Kementerian yang bertanggungjawab bagi belia dan sukan

En. Mohd Iqbal bin Mohd Noor

Pengarah Kemahiran
Bahagian Pembangunan Kemahiran Belia, Kementerian Belia dan Sukan

9

Seorang (1) anggota mewakili Kementerian yang bertanggungjawab bagi pembangunan usahawan

En. Mahzan bin Teh

 

Pengarah
Kemahiran dan Teknikal Majlis Amanah Rakyat (MARA) Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

10

Seorang (1)  anggota mewakili Kementerian yang bertanggungjawab bagi pertanian

En Hussin bin Mahmud

 

Pengarah
Bahagian Pembangunan Kapasiti dan Latihan Pertanian
Jabatan Perikanan Malaysia
Kementerian Pertanian dan Industri Makanan (MAFI)

11

Seorang (1)  anggota mewakili Kementerian yang bertanggungjawab bagi kerja raya

Pn. Hamdiah binti Ismail

 

Setiausaha Bahagian
Bahagian Dasar dan Antarabangsa
Kementerian Kerja Raya

12

Enam (6) orang anggota mewakili sektor swasta

Dato' Abdul Wahab Abu Bakar

 

Vice President                                        
Persatuan Majikan-Majikan Malaysia (MEF)

13

En. Rudy bin Rusli

 

Timbalan Setiausaha Agong
Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia (MTUC)

14YBhg. Dato’ Nathan K Suppiah                           

 

Vice President  
Federationof Malaysian Manufacturers (FMM)

15

En. Yap Lip Seng

Presiden                                              
Malaysian Association of Hotels (MAH)

16

YBhg Dato’ Dr. Ir. Andy Seo Kian Haw

Penasihat
Persatuan Teknologi Malaysia (TAM)

17


En. Mohamad Asri Ahmad

 

Leader
Enterprise Hybrid Cloud Service / Teknologi Maklumat

18

Seorang (1)  anggota yang mewakili penyedia latihan kemahiran swasta

Ts. Dr. Ravinthiran a/l Ramasamy

Presiden
Federation of JPK Accredited Centers Malaysia (FeMAC)

19

Seorang (1) anggota mewakili pertubuhan wanita

Pn. Sarojini Ruth Rajahser

 

Presiden                                             
National Association of Women, Entrepreneurs of Malaysia  (NAWEM)

20

Dua (2) orang anggota yang mempunyai, pada pendapat Menteri, pengetahuan khas atau pengalaman dalam latihan kemahiranYBrs. Dr. Kalaivani Chellapan

 

Pensyarah Kanan
Program Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, UKM

21

YBhg. Datin Dr. Ts. Norsaadah binti Zakaria     

 

Clotech Atelier Academy 

 

**Kemaskini : 13 Januari 2022

 

  • Menilai dan mengesyorkan secara berterusan keperluan kemahiran pada masa kini dan akan datang bagi tenaga kerja mahir dan separuh mahir;
  • Mengesan dan menilai pelaksanaan aktiviti-aktiviti dan program- program latihan vokasional yang ada sekarang yang dijalankan oleh institusi-institusi latihan awam bagi memastikan ianya sejajar dengan keperluan-keperluan dan keutamaan-keutamaan latihan vokasional serta memperakukan pindaan dan perubahan yang sesuai;
  • Menilai dan menentukan keperluan untuk memperkembangkan program-program latihan sedia ada atau penubuhan program-program latihan baru oleh institusi-institusi latihan awam yang menjalankan latihan vokasional;
  • Memberi nasihat kepada kerajaan ke atas kesesuaian cadangan-cadangan mengenai program-program latihan vokasional yang dikemukakan oleh agensi-agensi latihan awam,dengan keperluan-keperluan dan keutamaan-keutamaan latihan vokasional;

 

 

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…