Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN)

      Logo SLDN

  

INFO TERKINI TAHUN 2021

icon info Info COVID-19 (SOP, Arahan, Pemakluman, PKP,PKPB,PKPP,PKPD)

icon info Kelulusan Khas Pelaksanaan Program Kemahiran Sehingga Satu (1) Tahun Bagi Program Bertauliah Yang Telah Tamat Tempoh Pentauliahan Susulan Daripada Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) Melalui Kaedah Sistem Latihan Program Bertauliah (SLaPB) Dan Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN) 

 

1. Apa itu SLDN?

SLDN merupakan singkatan daripada Sistem Latihan Dual Nasional. ‘Dual’ bermaksud latihan di dalam dua situasi pembelajaran iaitu:

  1. Tempat kerja yang sebenar (syarikat) yang merangkumi 70% hingga 80% latihan amali (prestasi) dan;
  2. Pusat latihan yang merangkumi 20% hingga 30% pembelajaran teori (pengetahuan). 

Objektif utama SLDN – melahirkan pekerja berpengetahuan (K-Workers) iaitu pekerja yang memiliki tiga elemen kompetensi iaitu: 

  1. Teknikal 
  2. Sosial & Kemanusiaan
  3. Metadologi & Pembelajaran 

SLDN merupakan satu kaedah latihan yang berlandaskan industry driven dimana dikendalikan melalui usahasama syarikat-syarikat dan institusi latihan. Pelaksanaan SLDN boleh dibuat dengan kaedah berikut:

  1. Usahasama Pusat Latihan Kemahiran (PLK) dan Syarikat
  2. Syarikat Latihan Dalaman (In-house)
Tempoh Latihan  Tempoh latihan bagi sesuatu program yang dilaksanakan merujuk kepada pekeliling KPPK bil. 2/105 dan jumlah jam kredit yang ditetapkan di dalam sesuatu SKPK/ NOSS.
Nisbah Latihan  70% hingga 80% latihan amali (prestasi) di industri dan 20% hingga 30% latihan teori (pengetahuan) di pusat latihan.
Kaedah Penyampaian

 Lepasan Harian

Contoh: 1 – 2 hari seminggu pembelajaran teori (pengetahuan) dan kemahiran asas di pusat latihan serta 4 – 5 hari seminggu latihan amali (prestasi) di syarikat.

 Lepasan Bulanan

Contoh: 1 – 2 bulan pembelajaran teori (pengetahuan) dan kemahiran asas di pusat latihan serta 4 – 5 bulan latihan amali (prestasi) di syarikat.

Rujukan Standard Latihan  Berdasarkan Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (SKPK/NOSS) atau Kurikulum SLDN.
Persijilan

 Perantis yang yang menamatkan latihan ini dengan jayanya akan dianugerahkan:
 

  1. Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 1, 2, 3
  2. Diploma Kemahiran Malaysia (DKM)
  3. Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM)

Syarikat yang menjalankan latihan SLDN akan mendapat faedah berikut:

a) Membuat tuntutan semula levi bagi syarikat yang mencarum dengan Pembangunan Sumber Manusia Berhad (PSMB). (Employer Circular no.1/2008)

b) Mendapat potongan cukai pendapatan syarikat (single tax deduction) di bawah peruntukan subseksyen 34(6)(n), Akta Cukai Pendapatan (ACP) 1967.

 

2. Pentauliahan SLDN

Pentauliahan SLDN
Bil
Tajuk
 
1  Panduan Pengisian Permohonan Pentauliahan SLDN melalui eSLDN Muat Turun 
2  Contoh surat pelantikan personel pentauliahan.Rev 1 Muat Turun 
3  Panduan Pentauliahan Program di bawah Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia (SPKM) Melalui Kaedah Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN) Berasaskan Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (SKPK) - 2017 Muat Turun 
4  Panduan Pentauliahan Program DKM/DLKM Melalui Kaedah Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN)  Muat Turun 
5  Panduan Pentauliahan Program Secara Modular Di Bawah Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia Melalui Kaedah Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN) Berasaskan Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (SKPK) baru Muat Turun 
6  Borang Permohonan Pentauliahan Program Melalui Kaedah Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN) Secara Modular baru Muat Turun 
7  JPK-SLDN-KM01 Muat Turun 
8  JPK-SLDN-MU01 Muat Turun 
9  JPK-SLDN-PK01 Muat Turun 
10  JPK-SLDN-PP01 Muat Turun 
11  JPK-SLDN-PS01 Muat Turun 

 

 

3. Pendaftaran Perantis dan Penilaian SLDN

save Garis Panduan & Operasi Standard (SOP) Bagi Maksud Latihan Kemahiran Selaras Pengumuman Arahan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) baru

Pendaftaran Perantis dan Penilaian SLDN
Bil
Tajuk
 
1
 Panduan Pelaksanaan Latihan SLDN - kemaskini 22 Oktober 2021 Muat Turun
2  Panduan SSSV 2018 Muat Turun
3  Senarai bidang yang telah dibangunkan penilaian akhir SLDN Muat Turun
4  Panduan Penilaian Skala-rubrik-Penilaian-Kemahiran-Sosial-Dan-Nilai-Sosial Muat Turun
5  Panduan Pembangunan Projek Akhir Dan Penulisan Laporan Program Diploma Kemahiran Malaysia Muat Turun
6  Jadual Perancangan SLDN Muat Turun
7  Sistem e-SLDN dan Log Masuk redirect kepada link www.esldn.gov.my Log Masuk
8  Borang Pendaftaran Perantis Sldn JPKSLDNP01 Ver. 2018 Muat Turun
9  Surat Akujanji Perantis SLDN Muat Turun
10  Borang Penilaian NOSS Baharu v2018 Muat Turun
11  Borang Penilaian NOSS Lama v2018 Muat Turun
12  Contoh Buku log Muat Turun
13  Penilaian Berterusan Prestasi Muat Turun
14
 Penilaian Kompetensi Sosial Dan Nilai Sosial Kendiri Muat Turun
15  Penilaian Kompetensi Sosial Dan Nilai Sosial Pemerhatian Muat Turun
16  JSU Peperiksaan Akhir Muat Turun
17  JSU Penilaian Akhir Muat Turun
18  Contoh Kertas Arahan Peperiksaaan Akhir Pengetahuan Muat Turun
19  Contoh Kertas Arahan Penilaian Akhir Pengetahuan Muat Turun
20  Contoh Kertas Arahan Peperiksaaan Akhir Prestasi Muat Turun
21  Contoh Kertas Arahan Penilaian Akhir Prestasi Muat Turun
22
 Skema Pemarkahan Peperiksaan Akhir Prestasi Muat Turun
23  Skema Pemarkahan Penilaian Akhir Prestasi Muat Turun
24  Slide Taklimat DKM Muat Turun
25  Format Muka Hadapan Projek Akhir Muat Turun
26  Borang Pengesahan Laporan Projek Muat Turun
27  Borang Permohonan PPL Muat Turun
28  Senarai Semak Permohonan PPL PO3 Muat Turun
29  Senarai Semak Pengeluaran Sijil Kemahiran Malaysia Melalui Kaedah SLDN Muat Turun
30  Modul Kompetensi Sosial dan Kemanusiaan Muat Turun
31  Panduan Pelaksanaan Latihan SLDN Berasaskan COPTPA Muat Turun
32  Panduan Pelaksanaan Latihan NCS Core Abilities Bagi PB SLDN Muat Turun
33  Panduan Pemantauan Pelaksanaan Latihan Di Bawah Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia Melalui Sistem Latihan Dual Nasional 2021 Muat Turun

 

 

4. SLDN RMKe11

Bil
Tajuk
 
1

Iklan Permohonan Program Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN) Rancangan Malaysia Ke Sebelas (RMke-11) Tahun 2020 baru

Muat Turun
2
Panduan Pengisian Borang Permohonan SLDN Berinsentif RMKe11 2019 Muat Turun
3
Contoh Surat Lantikan Personel dan Surat Jalinan Kerjasama  Muat Turun
4
Contoh Jadual Latihan Muat Turun
5
Buku Panduan Latihan SLDN  Muat Turun
6 Prosedur Tuntutan Program SLDN RMKe 11 baru Muat turun

 

 

5. SLDN Plus 2021 baru

Bil
Tajuk
 
1
Poster iklan SLDN Plus  Muat Turun
2
Panduan Permohonan Pelaksanaan SLDN Plus Muat Turun
3
Manual pengguna Permohonan SLDN Plus Melalui Sistem MySPIKE Muat Turun
4
Soalan Lazim (FAQ) SLDN Plus Muat Turun
5
Panduan Tuntutan Insentif SLDN Plus - Kemaskini 5 Julai 2021 Muat Turun
6
Borang Permohonan Tuntutan Insentif SLDN Plus - PL dan Borang Kehadiran Perantis - Kemaskini 30 Julai 2021 Muat Turun
7
Manual PB bagi permohonan tuntutan insentif SLDN Plus melalui MySPIKE Muat Turun   

 


6. Kaji Selidik SLDN

hand icon Kaji Selidik SLDN  - kemaskini 28 Jun 2021

 

7. Bahan Pengajaran dan Pembelajaran SLDN

Bil

Tajuk  
1  G452-002-2/3:2018 Servis Diagnostik – Kenderaan Ringan Muat Turun
2  EE-320-2/3:2012– Electrical Installation & Maintenance
Muat Turun
3  MP-080-3: 2012 -  Reflexology Muat Turun
4  MP-081-3:2011 - Aromatherapy Muat Turun
5  MP-082-3:2011 – Massage Therapy Muat Turun
6  TA-011-1/2/3:2012 – Ladies Dress Making Muat Turun
7  CC-011-3:2012 – Early Childhood Care & Education Muat Turun
8  ET-012-3:2012 – Preschool Teaching
Muat Turun
9  HT-012-2/3:2012 – Penyediaan dan Pembuatan Makanan Muat Turun
10  HT-090-2/3:2012 – Hairdressing Muat Turun
11  MP-061-3:2012 -  Spa Therapy Muat Turun
12  TP-118-1/2/3:2012 – Motorcycle Servicing & Maintenance Muat Turun
13  MP-063-2/3:2012 – Make Up Artistry Muat Turun
14  CC-018-3:2016 – Operasi Pusat Autisme Kanak-Kanak
Muat Turun
15  HT-014-2/3:2012 – Pastry Production Muat Turun
16  MP-060-2/3:2013 – Aesthetic Therapy Muat Turun
17  ME-010-3:2012 – Industrial Maintenance Operation  Muat Turun
18  TA-011-5_2013_Fashion and Apparel Management
Muat Turun
19  TA-011-4_2013_Fashion and Apparel Administration Muat Turun
20  IT-020-3_2013_Computer System Operation Muat Turun
21  HT-012-3_2012 Food Preparation and Production Muat Turun
22  HT-012-2_2012 Food Preparation and Production Muat Turun
23  HT-010-2_3_2012_Operasi Servis Makanan & Minuman Muat Turun
24  ET-020-3_2015 Mosque Management
Muat Turun
25  DT-010-5_2014_Retail Management Muat Turun
26  DT-010-4_2014_Retail Operation (Division) Muat Turun
27  DT-010-3_2014 _Retail Operation (Department) Muat Turun

 

 

8. Permohonan Pengeluaran Sijil

Bil
Tajuk
 
1

 Panduan Pengeluaran Sijil

Muat Turun
2
 Borang Permohonan Sijil Penuh / Sijil Hilang / Sijil Gantian Muat Turun
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…