Pengecualian Khas Mengenai Pelaksanaan Tempoh Latihan Bagi Program-program Di Bawah Sub Sektor Pemandu Pelancong

Ruj : JPK/700/5/6 ( 2 )

Tarikh : 1hb April 2015

PENGECUALIAN KHAS MENGENAI PELAKSANAAN TEMPOH LATIHAN BAGI PROGRAM-PROGRAM DI BAWAH SUB SEKTOR PEMANDU PELANCONG

Adalah dimaklumkan bahawa Jabatan telah memutuskan program-program di bawah sub sektor Pemandu Pelancong diberi pengecualian khas bagi pelaksanaan tempoh latihan untuk tujuan penyelarasan dengan tempoh latihan yang ditetapkan oleh agensi perlesenan iaitu Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia. Ketetapan tempoh latihan ini adalah seperti di Jadual 1 berkuatkuasa 1hb April 2015.

Jadual 1: Tempoh latihan yang ditetapkan bagi program-program di bawah sub sektor Pemandu Pelancong.

Bil
Program
 
 Tempoh yang Ditetapkan 
Kod  Nama
 1  HT-023-3:2012  Pemandu Pelancong  500 jam
 2  HT-026-3:2013  Pemandu Pelancong Khas Wilayah  500 jam
 3  HT-021-2  Pemandu Pelancong Alam Semulajadi Setempat  180 jam
 4  Z-013  Pakar Jurupandu Warisan Budaya  80 jam
5 Z-009  Core Abilities Dikecualikan

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

“Pekerja Berinovasi Pemacu Transformasi”

Ketua Pengarah

Jabatan Pembangunan Kemahiran

Kementerian Sumber Manusia

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…