Occupational Framework (OF) - Kerangka Pekerjaan

 

MUAT TURUN DOKUMEN

OCCUPATIONAL FRAMEWORK (OF)

1  C33 - REPAIR & INSTALLATION M&E DIV 33 Muat Turun
2
 N82 - OFFICE ADMINISTRATIVE, OFFICE SUPPORT AND OTHER BUSINESS SUPPORT ACTIVITIES Muat Turun
3
 J63 - Information Service Activities Muat Turun
4  J62 - Computer Programming, Consultancy And Related Activities Muat Turun
5  J61 - Telecommunications Muat Turun
6  I56 - Food And Beverage Service Activities Muat Turun
7  H53 - Postal And Courier Activitiesanduan dan Syarat-syarat Perlaksanaan Penilaian Kendiri Oleh Pusat BertauliahP Muat Turun
8  H52 - Warehousing And Support Activities For Transportation Muat Turun
9  G45 - Wholesale And Retail Trade And Repair Of Motor Vehicles And Motorcycles Muat Turun
10  F43 - Specialized Construction Activities  Muat Turun
11  F41 - Construction Of Buildings Muat Turun
12  D35 - Electricity, Gas, Steam And Air Conditioning Supply Muat Turun
13  C31 - Manufacture Of Furniture Muat Turun
14  C28 - Manufacture Of Machinery And Equipment N.E.C Muat Turun
15  B06 – Extraction of Crude Petroleum and Natural Gas 2021  Muat Turun
16  C10 – Manufacture of Food Products 2021  Muat Turun
17  F42 – Civil Engineering 2021  Muat Turun
18  I55 – Accommodation 2021  Muat Turun
19  J58 – Publishing Activities 2021  Muat Turun
20  J60 – Programming and Broadcasting Activities 2021  Muat Turun
21  R90 - Creative, Arts, and Entertainment  Activities 2021  Muat Turun
22  R91- Libraries, Archives, Museums and Other Cultural Activities 2021  Muat Turun
23  R93- Sports Activities and Amusement and Recreation Activities 2021  Muat Turun
24  N78- Employment Activities 2022  Muat Turun
25  C20- Manufacture of Chemicals and Chemical Products  Muat Turun
26  N79-Travel Agency, Tour Operator, Reservation Service and Related Activities  Muat Turun
27  C24- Manufacture of Basic Metals  Muat Turun
28  E36- Water Collection, Treatment and Supply  Muat Turun
29  E37- Sewerage   Muat Turun
30  E38- Waste Collection, Treatment and Disposal Activities; Materials Recovery  Muat Turun
31  L68 REAL ESTATE ACTIVITIES Muat Turun
32  H49 LAND TRANSPORT AND TRANSPORT VIA PIPELINES Muat Turun
33  K65 INSURANCE TAKAFUL, REINSURANCE RETAKAFUL AND PENSION FUNDING Muat Turun
34  H51 AIR TRANSPORT Muat Turun
35  C30 MANUFACTURE OF OTHER TRANSPORT EQUIPMENT Muat Turun
36  C29 MANUFACTURE OF MOTOR VEHICLES, TRAILERS AND SEMI-TRAILERS Muat Turun
37  A012 GROWING OF PERENNIAL CROPS Muat Turun
38  A016 SUPPORT ACTIVITIES AGRICULTURE AND POST-HARVEST CROPS Muat Turun
39  C21 Manufacture of Basic Pharmaceutical Products and Pharmaceutical Preparations Muat Turun
40  C26 MANUFACTURE OF COMPUTER, ELECTRONIC AND OPTICAL PRODUCTS Muat Turun
41  C27 MANUFACTURE OF ELECTRICAL EQUIPMENT Muat Turun
42  C107 MANUFACTURE OF OTHER FOOD PRODUCT Muat Turun
43  C120 MANUFACTURE OF KENAF Muat Turun
44  C222 MANUFACTURE OF PLASTIC PRODUCTS Muat Turun
45  G471 Retail Sale in Non-Specialized Stores Muat Turun
46  H50 Water Transport Muat Turun
47  N791 Travel Industry Muat Turun
48  R90 CREATIVE, ARTS AND ENTERTAINMENT ACTIVITIES Muat Turun
49  Halal Industry  Muat Turun

**Kemaskini terkini 10 Ogos 2023

  

Occupational Analysis (OA) - Analisis Pekerjaan

 

MUAT TURUN DOKUMEN

OCCUPATIONAL ANALYSIS (OA)

Bil
Tajuk
 
1
 OA-Aviation Industry Muat Turun
2
 OA-Binaan Bangunan Muat Turun
3
 OA-Bioteknologi Asas Tani & Industri ICT Muat Turun
4
 OA-Biotechnology Based Industry (Agriculture, Healthcare, Industrial) Muat Turun
5
 OA-Bioteknologi Penjagaan Kesihatan & Perindustrian Muat Turun
6
 OA-Coastal Maritime Surveillance Muat Turun
7
 OA-Elektronik Industri Muat Turun
8
 OA-Entertainment Industry Muat Turun
9
 OA-Enviromental Management & Pollution Control Muat Turun
10
 OA-Green Technology Industry Muat Turun
11
 OA-Handicraft Souvenir Muat Turun
12
 OA-Hospitality & Pelancongan Muat Turun
13
 OA-Industri Asas Kayu Muat Turun
14
 OA-Industri Automotif Muat Turun
15
 OA-Industri Berasaskan Getah Muat Turun
16
 OA-Industri Halal Muat Turun
17
 OA-Industri Kelapa Sawit Muat Turun
18
 OA-Industri Kelengkapan Pengangkutan Muat Turun
19
 OA-Industri Kereta Api Muat Turun
20
 OA-Industri Pembersihan Muat Turun
21
 OA-Industri Pemproses Makanan Muat Turun
22
 OA-Industri Pengeluaran Muat Turun
23
 OA-Industri Percetakan Muat Turun
24
 OA-Industri Perlombongan Muat Turun
25
 OA-Industri Perubatan & Farmaseutikal Muat Turun
26
 OA-Industri Telekomunikasi Muat Turun
27
 OA-Insurance & Takaful Industry Muat Turun
28
 OA-Jentera dan Peralatan Muat Turun
29
 OA-Kesihatan dan Farmasi Muat Turun
30
 OA-Kimpalan Muat Turun
31
 OA-Marine Engineering Industry Muat Turun
32
 OA-Mechatronics Muat Turun
33
 OA-Oil, Gas and Petrochemical Industry Muat Turun
34
 OA-Perdagangan dan Perkhidmatan Pengedaran Muat Turun
35
 OA-Pembuatan Bahan Bukan Logam Muat Turun
36
 OA-Perkhidmatan Berasaskan Logam Muat Turun
37
 OA-Perkhidmatan Bersepadu dan Logistik Muat Turun
38
 OA-Perkhidmatan Kesihatan Muat Turun
39
 OA-Perkhidmatan Pelancongan Muat Turun
40
 OA-Perkhidmatan Pendidikan & Latihan Muat Turun
41
 OA-Perniagaan dan Perkhidmatan Profesional Muat Turun
42
 OA-Plastics Industry Muat Turun
43
 OA-Sektor pertanian dan asas tani Muat Turun
44
 OA-Sports Tourism Muat Turun
45
 OA-Teknologi Maklumat Muat Turun
46
 OA-Teknologi Maklumat dan Komunikasi Muat Turun
47
 OA-Textile & Apparel Sector Muat Turun
48  OA Building & Construction 2015 Muat Turun
49  OA Education & Training Services Industry 2015 Muat Turun
50  OA Electric & Electrical Industry 2015 Muat Turun
51  OA Mechanical & Electrical Service and Maintenance 2015 Muat Turun
52  OF Transport Via Railways 2016 Muat Turun
53  OF WATER SERVICES INDUSTRY 2016 Muat Turun
54  PORT  SERVICES INDUSTRY 2016 Muat Turun
55  SPORTS ACTIVITIES INDUSTRY 2016 Muat Turun
56  OF OF SOCIAL CARE SECTOR 2016 Muat Turun
57  OF CREATIVE CONTENT INDUSTRY 2016 Muat Turun
58  OA NDT 2012 Muat Turun

Kerangka Pekerjaan

KERANGKA PEKERJAAN

hand icon Panduan Pembangunan Kerangka Pekerjaan (OF) Edisi 2020

hand icon Borang Permohonan Cadangan Pembangunan Kerangka Pekerjaan (OF) 

hand icon Senarai Kerangka Pekerjaan (Occupational Framework) yang telah dibangunkan Sehingga 2023 

DOKUMEN OCCUPATIONAL ANALYSIS (OA)

DOKUMEN OCCUPATIONAL FRAMEWORK (OF)

people3

(Klik Gambar Untuk Muat Turun)

people3

(Klik Gambar Untuk Muat Turun)

National Occupational Skills Standards (NOSS)

 JTS noss

 

 

1. APA ITU NOSS

Standard kemahiran memberi manfaat kepada semua pihak yang berkepentingan. Kejayaan projek pembangunan standard kemahiran dan ianya berguna kepada masyarakat bergantung pada penyertaan penuh dan komitmen semua pihak yang berkepentingan. Manfaat ini boleh digunakan sebagai penanda aras untuk menilai keberkesanan usaha bersama.Menentukan tahap kemahiran tenaga kerja mahir Panduan menyenaraikan tugas dan skop kerja Menilai prestasi pekerja Menjimatkan kos dan masa melatih semula pekerja Meningkatkan kualiti produktiviti, inovasi dan daya saing .

Definisi NOSS

Singkatan daripada National Occupational Skills Standard (NOSS) atau Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan. NOSS adalah dokumen yang menggariskan ketrampilan yang diperlukan oleh seseorang pekerja mahir yang bekerja di Malaysia bagi sesuatu bidang dan tahap pekerjaan serta laluan untuk mencapai ketrampilan tersebut.

Ciri-Ciri Utama NOSS

 1. Berasaskan keperluan pekerjaan.
 2. Mengikut struktur kerjaya di dalam sesuatu bidang pekerjaan.
 3. Disediakan oleh pakar industri dan pekerja mahir yang menjalankan pekerjaan.

 

2. KELEBIHAN DAN KEGUNAAN NOSS

Standard kemahiran memberi manfaat kepada semua pihak yang berkepentingan. Kejayaan projek pembangunan standard kemahiran dan ianya berguna kepada masyarakat bergantung pada penyertaan penuh dan komitmen semua pihak yang berkepentingan.  Manfaat ini boleh digunakan sebagai penanda aras untuk menilai keberkesanan usaha bersama.

Kepentingan Kepada Majikan

 1. Menentukan tahap kemahiran tenaga kerja mahir
 2. Panduan menyenaraikan tugas dan skop kerja
 3. Menilai prestasi pekerja
 4. Menjimatkan kos dan masa melatih semula pekerja
 5. Meningkatkan kualiti produktiviti, inovasi dan daya saing

Kepentingan Kepada Pekerja

 1. Memberi maklumat skop tugas yang jelas
 2. Memberi maklumat peluang kerjaya dalam sektor yang berkaitan
 3. Membantu dalam peningkatan kerjaya
 4. Menjadi penanda aras prestasi kerja
 5. Membuat keputusan yang tepat bagi mengikut latihan yang sesuai untuk peningkatan kerjaya
 6. Membolehkan pekerja mengikuti latihan secara fleksibel berdasarkan unit kompetensi yang bersesuaian

 Kepentingan Kepada Institusi Latihan Kemahiran / Pelatih

 1. Pembangunan kurikulum latihan yang tepat dan memenuhi kehendak industri
 2. Pusat latihan boleh merekabentuk program latihan sepenuh masa atau customised sejajar dengan keperluan industri
 3. Memahami dengan lebih jelas terhadap kemahiran yang diperlukan oleh industri
 4. Asas menilai keperluan latihan semula pengajar bagi memenuhi kehendak industri semasa
 5. Nasihat kerjaya yang tepat boleh diberi dengan efektif kepada pelatih
NATIONAL OCCUPATIONAL SKILLS STANDARD (NOSS)
laporanjpk2018

VERSI 8 MEI 2023

(Klik Gambar Untuk Muat Turun)

NOSS YANG TELAH DI KAJI SEMULA

SENARAI OF, NOSS, WIM DAN SOALAN BAGI PEMBANGUNAN TAHUN 2023/2024

people3

(Klik Gambar Untuk Muat Turun)

people3

(Klik Gambar Untuk Muat Turun)

PERMOHONAN CADANGAN PEMBANGUNAN STANDARD PEKERJAAN

SENARAI WIM YANG TELAH DIBANGUNKAN

people3

>> Panduan Pengisian Borang Cadangan NOSS

>> Borang Mohon Pembangunan NOSS

>> Carta Alir Permohonan Standard Pekerjaan 

people3

(Klik Gambar Untuk Muat Turun)

Borang permohonan mendapatkan WIM:

https://forms.gle/v3QiyHQHw1mz3D5c6

KERANGKA PEKERJAAN

hand icon Panduan Pembangunan Kerangka Pekerjaan (OF) Edisi 2020

hand icon Borang Permohonan Cadangan Pembangunan Kerangka Pekerjaan (OF) 

hand icon Senarai Kerangka Pekerjaan (Occupational Framework) yang telah dibangunkan Sehingga 2023 

DOKUMEN OCCUPATIONAL FRAMEWORK (OF)

DOKUMEN OCCUPATIONAL ANALYSIS (OA)

people3

people3

PANDUAN PEMBANGUNAN
PANDUAN PEMBANGUNAN OF EDISI 2020 PANDUAN PEMBANGUNAN NOSS EDISI 2020

 laporanjpk2019

(Klik Gambar Untuk Muat Turun)

people2

(Klik Gambar Untuk Muat Turun)

PANDUAN PEMBANGUNAN WIM EDISI 2020 PANDUAN PEMBANGUNAN SOALAN EDISI 2020

 people3

(Klik Gambar Untuk Muat Turun)

people4

(Klik Gambar Untuk Muat Turun)

PANDUAN SISTEM MYSPIKE - NOSS

Panduan Key In NOSS MySPIKE Untuk Fasilitator

Panduan Langganan NOSS Secara Online - MySPIKE

 people3

(Klik Gambar Untuk Muat Turun)

people3

(Klik Gambar Untuk Muat Turun)

  

 

Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN)

      Logo SLDN

 

INFO TERKINI TAHUN 2023

icon info Infografik Analisis Tracer Study Graduan SLDN Plus 2021 baru

icon info Perubahan TEM berkaitan penyediaan komputer bagi program NOSS Pembuatan Pakaian Wanita (C141-005-3:2021)

  

INFO TERKINI TAHUN 2022

icon info Infografik Analisis Tracer Study SLDN 2020 

 

INFO TERKINI TAHUN 2021

icon info Info COVID-19 (SOP, Arahan, Pemakluman, PKP,PKPB,PKPP,PKPD)

icon info Kelulusan Khas Pelaksanaan Program Kemahiran Sehingga Satu (1) Tahun Bagi Program Bertauliah Yang Telah Tamat Tempoh Pentauliahan Susulan Daripada Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) Melalui Kaedah Sistem Latihan Program Bertauliah (SLaPB) Dan Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN) 

  

1. Apa itu SLDN?

SLDN merupakan singkatan daripada Sistem Latihan Dual Nasional. ‘Dual’ bermaksud latihan di dalam dua situasi pembelajaran iaitu:

 1. Tempat kerja yang sebenar (syarikat) yang merangkumi 70% hingga 80% latihan amali (prestasi) dan;
 2. Pusat latihan yang merangkumi 20% hingga 30% pembelajaran teori (pengetahuan). 

Objektif utama SLDN – melahirkan pekerja berpengetahuan (K-Workers) iaitu pekerja yang memiliki tiga elemen kompetensi iaitu: 

 1. Teknikal 
 2. Sosial & Kemanusiaan
 3. Metadologi & Pembelajaran 

SLDN merupakan satu kaedah latihan yang berlandaskan industry driven dimana dikendalikan melalui usahasama syarikat-syarikat dan institusi latihan. Pelaksanaan SLDN boleh dibuat dengan kaedah berikut:

 1. Usahasama Pusat Latihan Kemahiran (PLK) dan Syarikat
 2. Syarikat Latihan Dalaman (In-house)
Tempoh Latihan  Tempoh latihan bagi sesuatu program yang dilaksanakan merujuk kepada pekeliling KPPK bil. 2/105 dan jumlah jam kredit yang ditetapkan di dalam sesuatu SKPK/ NOSS.
Nisbah Latihan  70% hingga 80% latihan amali (prestasi) di industri dan 20% hingga 30% latihan teori (pengetahuan) di pusat latihan.
Kaedah Penyampaian

 Lepasan Harian

Contoh: 1 – 2 hari seminggu pembelajaran teori (pengetahuan) dan kemahiran asas di pusat latihan serta 4 – 5 hari seminggu latihan amali (prestasi) di syarikat.

 Lepasan Bulanan

Contoh: 1 – 2 bulan pembelajaran teori (pengetahuan) dan kemahiran asas di pusat latihan serta 4 – 5 bulan latihan amali (prestasi) di syarikat.

Rujukan Standard Latihan  Berdasarkan Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (SKPK/NOSS) atau Kurikulum SLDN.
Persijilan

 Perantis yang yang menamatkan latihan ini dengan jayanya akan dianugerahkan:
 

 1. Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 1, 2, 3
 2. Diploma Kemahiran Malaysia (DKM)
 3. Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM)

Syarikat yang menjalankan latihan SLDN akan mendapat faedah berikut:

a) Membuat tuntutan semula levi bagi syarikat yang mencarum dengan Pembangunan Sumber Manusia Berhad (PSMB). (Employer Circular no.1/2008)

b) Mendapat potongan cukai pendapatan syarikat (single tax deduction) di bawah peruntukan subseksyen 34(6)(n), Akta Cukai Pendapatan (ACP) 1967.

 

2. Pentauliahan SLDN

Pentauliahan SLDN
Bil
Tajuk
 
1  Panduan Pengisian Permohonan Pentauliahan Program SLDN melalui MySPIKE (Panduan Baharu) baru Muat Turun 
2  Contoh surat pelantikan personel pentauliahan.Rev 1 Muat Turun 
3  Panduan Pentauliahan Program di bawah Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia (SPKM) Melalui Kaedah Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN) Berasaskan Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (SKPK) - 2017 Muat Turun 
4  Panduan Pentauliahan Program DKM/DLKM Melalui Kaedah Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN)  Muat Turun 
5  Panduan Pentauliahan Program Secara Modular Di Bawah Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia Melalui Kaedah Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN) Berasaskan Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (SKPK)  Muat Turun 
6  Senarai Semak Permohonan Pentauliahan Semua Kategori (Senarai Semak Baharu) baru Muat Turun 
7  PANDUAN PENTAULIAHAN PROGRAM SECARA MICRO CREDENTIAL DI BAWAH SISTEM PERSIJILAN KEMAHIRAN MALAYSIA MELALUI KAEDAH SLDN TAHUN 2023 baru Muat Turun 
8  JPK-SLDN-KM01 Muat Turun 
9  JPK-SLDN-MU01 Muat Turun 
10  JPK-SLDN-PK01 Muat Turun 
11  JPK-SLDN-PP01 Muat Turun 
12  JPK-SLDN-PS01 Muat Turun 

 

 

3. Pendaftaran Perantis dan Pelaksanaan Latihan & Penilaian SLDN

save Garis Panduan & Operasi Standard (SOP) Bagi Maksud Latihan Kemahiran Selaras Pengumuman Arahan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) baru

Pendaftaran Perantis dan Pelaksanaan Latihan & Penilaian SLDN
Bil
Tajuk
 
1
 Pendaftaran Perantis SLDN  
   i) Panduan Pendaftaran Sijil Kemahiran Malaysia  Muat Turun
   ii) Surat Akujanji Perantis SLDN Muat Turun
2  Pelaksanaan Latihan dan Penilaian SLDN  
   i) Panduan Pelaksanaan Latihan SLDN - kemaskini 24 Jun 2022 Muat Turun 
   ii) Kemahiran Sosial dan Nilai Sosial (SSSV) Muat Turun
   iii) Dokumen Penilaian SLDN Muat Turun 
   iv) Panduan Pembangunan Projek Akhir Dan Penulisan Laporan Program Diploma Kemahiran Malaysia Muat Turun
   v) Buku Log Muat Turun
   vi) Panduan Pelaksanaan dan Penilaian Program Micro Credential Melalui SLDN di bawah SPKM baru Muat Turun
   vii) Panduan Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) Secara Dalam Talian SLDN baru Muat Turun
3  Pelaksanaan Latihan dan Penilaian SLDN Berasaskan COPTPA  
   i) Panduan Pelaksanaan Latihan SLDN Berasaskan COPTPA Muat Turun
   ii) Panduan Pelaksanaan Latihan NCS Core Abilities Bagi PB SLDN Muat Turun
   iii) Dokumen Penilaian SLDN – mengguna pakai dokumen seperti pelaksanaan SLDN sedia ada Muat Turun 
 
 iv) Panduan Pembangunan Projek Akhir Dan Penulisan Laporan Program Diploma Kemahiran Malaysia - COPTPA Muat Turun
   v) Buku Log Muat Turun
4  Panduan Pemantauan Pelaksanaan Latihan SLDN 2021 Muat Turun
5  Persijilan SLDN  
    i) Panduan Pengeluaran Sijil Muat Turun
    ii) Borang Permohonan Sijil Penuh / Sijil Hilang / Sijil Gantian Muat Turun

 

 

4. SLDN RMKe11

Bil
Tajuk
 
1

Iklan Permohonan Program Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN) Rancangan Malaysia Ke Sebelas (RMke-11) Tahun 2020 baru

Muat Turun
2
Panduan Pengisian Borang Permohonan SLDN Berinsentif RMKe11 2019 Muat Turun
3
Contoh Surat Lantikan Personel dan Surat Jalinan Kerjasama  Muat Turun
4
Contoh Jadual Latihan Muat Turun
5
Buku Panduan Latihan SLDN  Muat Turun
6 Prosedur Tuntutan Program SLDN RMKe 11  Muat turun

 

 5. SLDN Berinsentif 2023 baru   

Bil
Tajuk
 
1
Poster Iklan SLDN Berinsentif 2023 Muat Turun
2
Panduan Permohonan Pelaksanaan SLDN Berinsentif 2023 Muat Turun
3
Manual Pengguna Permohonan SLDN Berinsentif Melalui MySPIKE - kemaskini 26 April 2023 Muat Turun
4
Surat Jalinan Kerjasama Pusat Bertauliah SLDN Muat Turun
5
Perancangan Kekerapan Sesi SLDN Berinsentif 2023 Muat Turun
6
Panduan Tuntutan Insentif Program SLDN Berinsentif - kemaskini 2 Mei 2023 Muat Turun
7
Borang Permohonan Tuntutan Insentif - PL dan Borang Kehadiran Perantis  Muat Turun
 

Pautan Permohonan Sistem MySPIKE : https://www.myspike.my

Sebarang pertanyaan lanjut sila emailkan kepada :

1. En. Ku Azmie Bin Ku Husin (Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.)

2. Pn. Maserifah Bt Mustapha (Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.)

3. Pn. Sharizan Kamari Binti Kamarol Ariffin (Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.)

Nombor Whatsapp : 019-2985591

 

 
6. Kaji Selidik SLDN

Bil

Tajuk  
1  Kaji Selidik SLDN  - kemaskini 28 Jun 2021 Muat Turun
2  Infografik Analisis Tracer Study SLDN 2020 
Muat Turun

 

7. Bahan Pengajaran dan Pembelajaran SLDN

Bil

Tajuk  
1  G452-002-2/3:2018 Servis Diagnostik – Kenderaan Ringan Muat Turun
2  EE-320-2/3:2012– Electrical Installation & Maintenance
Muat Turun
3  MP-080-3: 2012 -  Reflexology Muat Turun
4  MP-081-3:2011 - Aromatherapy Muat Turun
5  MP-082-3:2011 – Massage Therapy Muat Turun
6  TA-011-1/2/3:2012 – Ladies Dress Making Muat Turun
7  CC-011-3:2012 – Early Childhood Care & Education Muat Turun
8  ET-012-3:2012 – Preschool Teaching
Muat Turun
9  HT-012-2/3:2012 – Penyediaan dan Pembuatan Makanan Muat Turun
10  HT-090-2/3:2012 – Hairdressing Muat Turun
11  MP-061-3:2012 -  Spa Therapy Muat Turun
12  TP-118-1/2/3:2012 – Motorcycle Servicing & Maintenance Muat Turun
13  MP-063-2/3:2012 – Make Up Artistry Muat Turun
14  CC-018-3:2016 – Operasi Pusat Autisme Kanak-Kanak
Muat Turun
15  HT-014-2/3:2012 – Pastry Production Muat Turun
16  MP-060-2/3:2013 – Aesthetic Therapy Muat Turun
17  ME-010-3:2012 – Industrial Maintenance Operation  Muat Turun
18  TA-011-5_2013_Fashion and Apparel Management
Muat Turun
19  TA-011-4_2013_Fashion and Apparel Administration Muat Turun
20  IT-020-3_2013_Computer System Operation Muat Turun
21  HT-012-3_2012 Food Preparation and Production Muat Turun
22  HT-012-2_2012 Food Preparation and Production Muat Turun
23  HT-010-2_3_2012_Operasi Servis Makanan & Minuman Muat Turun
24  ET-020-3_2015 Mosque Management
Muat Turun
25  DT-010-5_2014_Retail Management Muat Turun
26  DT-010-4_2014_Retail Operation (Division) Muat Turun
27  DT-010-3_2014 _Retail Operation (Department) Muat Turun

 

8. Penerbitan SLDN

Bil

Tajuk  
1  Kemahiran Sosial dan Nilai Sosial (versi : Bahasa Melayu) Muat Turun
2  Buku : Social Skill and Social Value (version : Bahasa Inggeris)
Muat Turun

 

 

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…