Akademi Dalam Industri (ADi)

Pengenalan

Akademi Dalam Industri (ADi) merupakan satu kaedah untuk mempersijilkan mana-mana individu yang boleh membuktikan kekompetenan sepertimana yang digariskan dalam NOSS melalui latihan teori dan aktiviti kerja sepanjang program. 

Panduan

save Panduan Pelaksanaan Persijilan Kemahiran Malaysia Melalui Kaedah Akademi Dalam Industri (ADi)

Lampiran

Bil
Nama Fail
 
1. Lampiran 4 : Borang Perakuan Pembimbing ADi Muat Turun
2. Lampiran 5 : Borang Matriks Pemetaan Muat Turun
3. Lampiran 6 : Borang Laporan Penilaian Bukti Kokompetenan Calon Melalui Kaedah ADi Muat Turun
4. Lampiran 7 : Muka hadapan Profil Kekompetenan Calon Muat Turun
5. Contoh : Matriks Pemetaan Muat TurunSebarang pertanyaan atau maklumat lanjut, sila hubungi :

Bahagian Persijilan Kompetensi (BPK),
Jabatan Pembangunan Kemahiran
Aras 8, Blok D4, Kompleks D,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62530 Putrajaya

Emel: Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

Pelaksanaan & Penilaian

PENGENALAN


Aktiviti Pelaksanaan dan Penilaian bermula setelah Pusat Bertauliah (PB) mendaftarkan pelatih untuk mengikuti program latihan yang telah ditauliahkan.


Pelaksanaan dan Penilaian di Pusat Bertauliah (PB) adalah merangkumi pelaksaan latihan, Penilaian Kerja Kursus, Pendedahan Industri/Latihan Industri dan Projek Akhir


Penilaian dalam Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia (SPKM) merupakan satu proses menilai tahap kekompetenan seseorang pelatih yang mengikuti program latihan kemahiran di Pusat Bertauliah bagi memenuhi kompetensi yang ditetapkan di dalam NOSS merangkumi kemahiran, pengetahuan dan sikap/amalan keselamatan/persekitaran.


Berikut merupakan maklumat berkaitan Pelaksanaan dan Penilaian untuk rujukan PB dan Pegawai Pengesah Luaran (PPL

 

A. MAKLUMAT BERKAITAN PELAKSANAAN DAN PENILAIAN DI PUSAT BERTAULIAH
 
1.  Panduan Pelaksanaan Dan Penilaian Sistem Latihan Program Bertauliah (SLaPB) Berasaskan  Kod Amalan Akreditasi Program TVET - Code Of Practice For Tvet Programme Accreditation   (COPTPA) Edisi II 2024 Muat Turun
  a. Lampiran Pelaksanaan Dan Penilaian Sistem Latihan Program Bertauliah (SLaPB) Berasaskan  Kod Amalan Akreditasi Program TVET - Code Of Practice For Tvet Programme Accreditation   (COPTPA) Edisi II 2024 Muat Turun
 

Nota : Pusat Bertauliah (PB) yang masih mempunyai pelatih yang sediaada sebelum kuatkuasa panduan ini hendaklah meneruskan pelaksanaan menggunakan panduan terdahulu sehingga pelatih dipersijilkan.

Pelaksanaan panduan ini terpakai bagi pengambila pelatih baharu bermula 15 Februari 2024.

Tarikh Kuatkuasa : 15 Februari 2024

2. 
Panduan Kredit Tak Patuh COPTPA
 
a. Panduan Pelaksanaan dan Penilaian Kredit Sistem Latihan Program Bertauliah (SLaPB) berasaskan Kod Amalan Pentauliahan Program Kemahiran (KAPPK) Muat Turun
b. Lampiran Panduan Kredit KAPPK Muat Turun
  c. Lampiran Rekod Penilaian Kredit Muat Turun
  d. Lampiran 4 - Instrument Maklumbalas Pusat Bertauliah Muat Turun
 

Pentauliahan dan Verifikasi

Info Terkini 2024

icon info Pelaksanaan Dan Penilaian Sistem Latihan Program Bertauliah (SLaPB) Berasaskan  Kod Amalan Akreditasi Program TVET (COPTPA) Edisi II

 

Info Terkini

icon info Info COVID-19 (SOP, Arahan, Pemakluman, PKP,PKPB,PKPP,PKPD)

icon info Panduan Pendaftaran Pelatih Bekuatkuasa 1 September 2020 

icon info Pelaksanaan Komponen Penilaian Kerja Kursus (PKK) dan Penilaian Akhir (PA) Berasaskan Kredit CU/Modul melalui Kaedah Sistem Latihan Program Bertauliah (SLaPB) 

icon info Pemakluman Pelaksanaan Bayaran Pentauliahan dan Pendaftaran Bermula 1 Julai 2020 

icon info Makluman Keperluan Pindaan Tempoh Latihan (Pelanjutan) Bagi Kumpulan Pelatih Berdaftar Yang Telah Tamat Atau Akan Tamat Tempoh Latihan Disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) 

icon info  Kelulusan Khas Pelaksanaan Program Kemahiran Sehingga Satu (1) Tahun Bagi Program Bertauliah Yang Telah Tamat Tempoh Pentauliahan Susulan Daripada Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) Melalui Kaedah Sistem Latihan Program Bertauliah (SLaPB) Dan Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN) 

icon info Kelulusan Pelaksanaan Verifikasi Penilaian Akhir Berasaskan Kerja Kursus Bagi Setiap Unit Kompetensi (CU) Di Pusat Bertauliah Jabatan Pembangunan Kemahiran Semasa Perintah Kawalan Pengerakan (PKP)

 

 

1. Pusat Bertauliah

 

Bil
Tajuk
 
1 Definisi Pusat Bertauliah  Lihat Selanjutnya
2 Prosedur dan Proses Permohonan Pentauliahan Program - Carta Alir Lihat Selanjutnya
3 Carian Pusat Bertauliah (SLaPB)  Lihat Selanjutnya
4 Pusat Bertauliah PPT (PB-PPT) Lihat Selanjutnya

 

2. Panduan dan Borang / Dokumen Permohonan Pentauliahan

 

Bil
Tajuk
 
1 Panduan Permohonan Pentauliahan Program Pusat Bertauliah Lihat Selanjutnya
2 Panduan Permohonan Pusat Bertauliah Antarabangsa (Dalam Negara & Luar Negara) Lihat Selanjutnya
3 Panduan Pelaksanaan Program Latihan Kemahiran(PLK) Secara Persijilan Tahap Tunggal(Single Tier) Muat Turun
4 Panduan pelaksanaan program e-Training Berasaskan NOSS format baharu bagi Pusat Bertauliah di bawah Sistem SPKM Muat Turun
5 Panduan Pemantauan Pelaksanaan Latihan di bawah Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia melalui Sistem Pentauliahan Muat Turun
6 Panduan Pentauliahan Program Latihan Kemahiran Melalui SLaPB Di Bawah SPKM Bagi Program Modular Berdasarkan Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (NOSS) Dan Standard Keterampilan Kebangsaan (NCS) - pindaan 30 Jun 2021 Muat Turun
   6.1 Pindaan (LAMPIRAN 5) Panduan Pentauliahan Program Latihan Kemahiran Melalui SLaPB Di Bawah SPKM Bagi Program Modular Berdasarkan Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (NOSS) Dan Standard Keterampilan Kebangsaan (NCS) - pindaan 17 Mac 2023 Muat Turun
8 Panduan Penyerahan Dokumen Permohonan Pentauliahan Program Persijilan Kemahiran Malaysia Melalui Kaedah Sistem Latihan Program Bertauliah (SLaPB) Muat Turun
9 Personel Pentauliahan - Panduan Pelaksanaan Dan Syarat Pentauliahan Sistem Latihan Program Bertauliah (SLaPB) Di Bawah SPKM Berasaskan Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan  Muat Turun
10 Panduan Pelaksanaan Sistem Pensijilan Kemahiran Malaysia (SPKM) Berasaskan Kredit - pindaan 17 Januari 2020 Lihat Selanjutnya
11 Panduan Tatacara Pelaksanaan E-Training Di Pusat Bertauliah Di Bawah Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia  Muat Turun
12 Panduan Pelaksanaan Sistem Penilaian Murid  Berkeperluan Khas (MBK) Muat Turun
13 Panduan Pelaksanaan Majlis Graduasi Swasta di bawah SKM, Jabatan Pembangunan Kemahiran Muat Turun
14 Permohonan Menggunakan NOSS Baru Lihat Selanjutnya
15 Panduan Permohonan Pelaksanaan Program Micro Credential Melalui Kaedah Sistem Latihan Program Bertauliah (SLaPB) Berdasarkan Pentauliahan Program Penuh Lihat Selanjutnya

 

3. Panduan Pelaksanaan Standard Kompetensi (SKK) - Core Abilites (Z-009:2015)
 

Bil
Tajuk
 
1 Panduan Pelaksanaan Kebolehan Teras Z-009:2015 Muat Turun
2 Lampiran 1-BORANG JPKCAPP Muat Turun
3 Lampiran 2-BORANG JPKCAKPPP Muat Turun
4 Lampiran 3-RPK CA Muat Turun

 


4. Syarat Tambahan Pentauliahan

 

Bil
Tajuk
 
1 Panduan Pelaksanaan dan Syarat Tambahan Pentauliahan Pusat Bertauliah bagi Bidang Perladangan dan Mekanisasi Perladangan Sawit Muat Turun
2 Syarat Tambahan Pentauliahan Bagi Program Kemahiran Area Pengasuhan Dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak - pindaan Oktober 2020 Lihat Selanjutnya
3 Syarat Tambahan Pentauliahan Program Kemahiran Bagi Program NOSS Area Pemasangan, Pengalihan Udara, Penyamanan Udara (HVAC), Penyejukbekuan - Domestik / Komersial Melalui Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia Lihat Selanjutnya

 

5. Verifikasi Pegawai Pengesah Luaran (PPL)

hand icon  Pemakluman Permohonan Lawatan Verifikasi Pegawai Pengesahan Luaran (PPL) 

hand icon  Etika Pegawai Pengesah Luaran (PPL)

Bil
Tajuk
 
1 Borang Permohonan Lawatan Verifikasi Akhir SPKM - T1004 (docx)  Muat Turun
2 Borang Permohonan Lawatan Verifikasi Akhir SPKM - T1004 (pdf)  Muat Turun

 

5.1. Garispanduan Untuk Pusat Bertauliah Berkaitan Dengan Lawatan Verifikasi Pegawai Pengesah Luaran (PPL) Dan Pengeluaran Sijil Kemahiran Malaysia (SKM)

Adalah dimaklumkan bahawa mulai April 2016 Jabatan telah membuat penambahbaikan terhadap  BORANG PENDAFTARAN DAN PENGELUARAN SIJIL. Kesemua borang-borang berkenaan mengguna kod-kod seperti berikut:

Bil
Tajuk
 
1
 Garis Panduan Muat Turun
2
 JPK/P6(T1003)-T1 -> Panduan dan Borang Pendaftaran Dan Pengeluaran Sijil Tahap 1 Muat Turun
3  JPK/P6(T1003)-T2T3 -> Panduan dan Borang Pendaftaran Dan Pengeluaran Sijil Tahap 2 dan 3 Muat Turun
4  JPK/P6(T1003)-T4T5 -> Panduan dan Borang Pendaftaran Dan Pengeluaran Sijil Tahap 4 dan 5 Muat Turun
5  JPK/P7(T1003)-VTO -> Panduan dan Borang Pendaftaran Dan Pengeluaran Sijil (VTO) Muat Turun
6  JPK/P7(T1003)-MOTAC -> Panduan dan Borang Pendaftaran Dan Pengeluaran Sijil - Pemandu Pelancong (Motac) Muat Turun
7  JPK/P6(T1003)-NCS -> Panduan dan Borang Pendaftaran Dan Pengeluaran Standard Keterampilan Kebangsaan (SKK) Muat Turun
8  JPK/P6(T1003)-SINGLE TIER -> Panduan dan Borang Pendaftaran dan Pengeluaran sijil melalui kaedah Perisijilan Tahap Tunggal (Single-Tier) Muat Turun
9  JPK/P6(T1003)-PENYELIAAN -> Panduan dan Borang Pendaftaran dan Pengeluaran Standard Keterampilan Pekerjaan Kebangsaan (Penyeliaan) Muat Turun

Setiap borang telah dilengkapkan dengan panduan kepada PB dan PPL untuk menggunakan borang-borang berkenaan PB dan PPL disarankan untuk merujuk kepada panduan yang telah dibekalkan bagi tujuan penyelarasan cara pengisian ruangan-ruangan yang berkenaan pada borang berkenaan. Penguatkuasaan penggunaan BORANG PENDAFTARAN DAN PENGELUARAN SIJIL format baharu ini berkuatkuasa bagi lawatan PPL selepas April 2016. Kerjasama semua dalam perkara berkenaan amatlah dihargai. Sekian terima kasih.
 
 
 
6. Tuntutan Pegawai Pengesah Luaran (PPL), Tuntutan Panel Pentauliahan dan Laporan Lawatan Verifikasi PPL
 
 
Bil
Tajuk
 
1
 Borang Tuntutan Perjalanan PPL Muat Turun
2  Borang Tuntutan Bayaran Verifikasi  PPL baru Muat Turun
3  Senarai Semak Tuntutan Elaun Perjalanan Dalam Negeri Dan Tuntutan Bayaran Verifikasi PPL baru Muat Turun
4  Borang Laporan Lawatan PPL Muat Turun
 
7. Pembekuan Permohonan Pentauliahan
 
 
Bil
Tajuk
 
1
Pembekuan Permohonan Pentauliahan, Pelaksanaan Dan Persijilan Bagi NOSS Bidang Perubatan Tradisional Dan Komplementari Melalui Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia Lihat Selanjutnya
2 Pembekuan Permohonan Pentauliahan Program Bagi Program Kejurulatihan Sukan (ET-001-3:2012) Lihat Selanjutnya
3 Pembekuan Permohonan Pentauliahan Program Bagi Program Operasi Pengeluaran Plastik ( MC-100-3:2012) Lihat Selanjutnya
 
 
8. Maklumat Berkaitan Pelaksanaan Dan Penilaian Sistem Latihan Program Bertauliah (SLaPB) Berasaskan  Kod Amalan Akreditasi Program TVET (COPTPA)
Bil
Tajuk
 
a) Panduan Pelaksanaan Dan Penilaian Sistem Latihan Program Bertauliah (SLaPB) Berasaskan  Kod Amalan Akreditasi Program TVET - Code Of Practice For Tvet Programme Accreditation   (COPTPA) Edisi II 2024 - Kemaskini 4 April 2024 Muat Turun
  b) Lampiran Pelaksanaan Dan Penilaian Sistem Latihan Program Bertauliah (SLaPB) Berasaskan  Kod Amalan Akreditasi Program TVET - Code Of Practice For Tvet Programme Accreditation   (COPTPA) Edisi II 2024 Muat Turun
 

Nota : Pusat Bertauliah (PB) yang masih mempunyai pelatih yang sediaada sebelum kuatkuasa panduan ini hendaklah meneruskan pelaksanaan menggunakan panduan terdahulu sehingga pelatih dipersijilkan.

Pelaksanaan panduan ini terpakai bagi pengambila pelatih baharu bermula 15 Februari 2024.

Tarikh Kuatkuasa : 15 Februari 2024

 
Bil
Tajuk
 
 2
Pegawai Pengesahan Luaran (PPL)  
a) Panduan Tugasan Pegawai Pengesah Luaran Bagi Pelaksanaan Sistem Latihan Program Bertauliah (SLaPB) berasaskan KAPPK dan COPTPA  Muat Turun
b) Borang Tuntutan Bayaran Verifikasi Pentauliahan dan Penilaian Akhir Pegawai Pengesahan Luaran  Muat Turun

 

9. Pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran (PDP) Secara Dalam Talian Sistem Latihan Program Bertauliah (SLaPB) 
 
Bil
Tajuk
 
1
Garis Panduan Pelaksanaan PDP Secara Dalam Talian SPKM SLaPB Muat Turun
2 Lampiran 1 Borang Pelaksanaan PDP Secara Dalam Talian Muat Turun
3 Lampiran 2 PDP  Muat Turun
4 Lampiran 3 PDP  Muat Turun
  
 
10.
a) Panduan Pelaksanaan dan Penilaian Kredit Sistem Latihan Program Bertauliah (SLaPB) berasaskan Kod Amalan Pentauliahan Program Kemahiran (KAPPK)
 
Bil
Tajuk
 
1
 Panduan Pelaksanaan dan Penilaian Kredit Sistem Latihan Program Bertauliah (SLaPB) berasaskan Kod Amalan Pentauliahan Program Kemahiran (KAPPK) Muat Turun
2
 Lampiran Panduan Kredit KAPPK Muat Turun
3  Lampiran Rekod Penilaian Kredit Muat Turun
4  Lampiran 4 - Instrument Maklumbalas Pusat Bertauliah Muat Turun

 

b) Maklumat Berkaitan Borang Penilaian Prestasi NCS-CORE ABILITIES Tahap 1 hingga Tahap 5 Berasaskan Kod Amalan Pentauliahan Program Kemahiran (KAPPK) baru
 
 
Bil
Tajuk
 
1
 JPKCAPP-T1 Muat Turun
2  JPKCAPP-T2 Muat Turun
3  JPKCAPP-T3 Muat Turun
4  JPKCAPP-T4 Muat Turun
5  JPKCAPP-T5 Muat Turun
  
 
C) MAKLUMAT BERKAITAN BORANG LATIHAN INDUSTRI – SlaPB BERASASKAN KOD AMALAN PENTAULIAHAN PROGRAM KEMAHIRAN (KAPPK)
 
 
Bil
Tajuk
 
1
 Lampiran A4 & A5 - Borang Lawatan Pemantauan Latihan Industri Muat Turun
2
 Lampiran B - Penulisan Laporan Latihan Industri Muat Turun
3  Lampiran C - Borang Maklumbalas Pelatih  Muat Turun
4  Lampiran D - Instrument Maklumbalas Pusat Bertauliah Muat Turun
5  Lampiran E - Keputusan keseluruhan penilaian Latihan Industri Muat Turun
6  Borang A1, A2, A3 - Buku Log Latihan Industri Muat Turun

 


 
 
Info Tambahan

Agensi Pembiayaan Latihan Persijilan Kemahiran Malaysia

SENARAI AGENSI PEMBIAYAAN LATIHAN PERSIJILAN KEMAHIRAN MALAYSIA 

1) Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK)

Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK) merupakan sebuah Badan Berkanun Persekutuan di bawah Kementerian Sumber Manusia yang bertanggungjawab untuk menguruskan dana pinjaman latihan kemahiran yang berterusan kepada pelatih/pekerja yang mengikuti latihan kemahiran berdasarkan peruntukan kuasa yang diberikan di bawah Akta Tabung Pembangunan Kemahiran 2004 (Akta 640). Had kelayakan pemohon adalah 15 tahun sehingga 50 tahun. Maklumat lanjut sila layari laman web : https://www.ptpk.gov.my/

logo ptpk2 
2) Pembangunan Sumber Manusia Berhad (HRD Corp)

HRD Corp berfungsi sebagai one stop centre employment dan pusat pembangunan kemahiran bagi memberi peluang kepada kumpulan sasar seperti golongan menganggur, B40, warga emas, OKU dan banduan bagi mengikuti latihan kemahiran, latih kemahiran semula dan peningkatan kemahiran merentasi pelbagai perkhidmatan latihan, penempatan dan pembangunan kerjaya. Rakyat Malaysia daripada pelbagai latar belakang, umur, pendidikan dan industri boleh memanfaatkan perkhidmatan HRD Corp seperti HPC, NHRC, dan PENJANA HRD Corp. 

Maklumat lanjut sila layari laman web: https://hrdcorp.gov.my/

logo hrdf 
3) Talentcorp

Talent Corporation Malaysia Berhad (TalentCorp) telah ditubuhkan pada 1 Januari 2011 dan agensi di bawah Kementerian Sumber Manusia (MOHR) yang memacu strategi bakat Malaysia ke arah menjadi hab bakat yang dinamik. 

Bagi melayari maklumat lanjut berkaitan program yang ditawarkan sila layari laman sesawang berikut: https://www.talentcorp.com.my/

logo talentcorp 
4) PERKESO

Program Daya Kerjaya merupakan satu insentif kewangan di bawah Belanjawan 2023 yang diberikan kepada majikan bagi permohonan yang dilakukan mulai 1 Mei 2023 untuk pengambilan pekerja baharu mulai 1 Januari 2023.

Program ini membabitkan penempatan pekerjaan bagi kumpulan sasar daripada kalangan :-

  • Individu/ belia yang lama menganggur;
  • Golongan mudah terjejas seperti orang asli, wanita, orang kurang upaya (OKU),

miskin tegar, individu diparol serta bekas banduan;

  • Graduan TVET (Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional);
  • Lepasan sekolah.

Insentif yang diberikan adalah sebanyak RM600 sebulan selama 3 bulan untuk

majikan yang mengambil pekerja dari kumpulan sasar ini.

Sebarang pertanyaan lanjut sila layari laman sesawang https://kerjayamadani.perkeso.gov.my/

logo perkeso 
5) Yayasan Peneraju Bumiputera (Melalui Program Peneraju Skil  & Peneraju Skil Iltizam)

Program Peneraju Skil dan Peneraju Skil Iltizam memberi fokus kepada pendidikan skil vokasional dan teknikal yang bersesuaian dengan permintaan industri melalui pensijilan diiktiraf industri dan antarabangsa dan seterusnya memberi peluang kepada tenaga kerja yang telah dilatih untuk menceburi bidang kerjaya berpendapatan tinggi yang meliputi sektor seperti automotif, elektrik & elektronik, pembuatan, maritim, minyak & gas dan lain lain. Program-program tersebut mensasarkan semua golongan Bumiputera termasuk B40, M40, luar bandar, kumpulan terpinggir dan golongan bekerja/tidak bekerja dengan julat umur dari 18 hingga 45 tahun, tertakluk terma dan syarat. Sebarang pertanyaan lanjut sila layari laman sesawang https://yayasanpeneraju.com.my/program/peneraju-skil/

yayasan peneraju 
6) TNB Reskilling Malaysia Program

Program TNB Reskilling Malaysia merupakan satu program bagi memperkasakan pembangunan sumber manusia dan mewujudkan pemadanan peluang pekerjaaan kepada lepasan sekolah, graduan atau mereka yang diberhentikan. Selain itu, program ini juga membantu para majikan yang kekurangan pekerja berkemahiran dengan memberi tajaan penuh latihan kemahiran kepada pekerja yang diberi peluang bekerja ditempat mereka. Sebarang pertanyaan lanjut berkaitan program ini sila layari laman sesawang https://tnbilsas.com.my/industry-employment-program/

ilsas
7) Agensi Zakat di bawah kerajaan Negeri dan Wilayah Persekutuan

Permohonan Bantuan Dermasiswa kepada Asnaf Fakir, Miskin dan Muallaf yang berdaftar agensi zakat negeri dan wilayah persekutuan. Jenis-jenis dan syarat kelayakan bantuan adalah tertakluk kepada agensi zakat negeri masing-masing. Sebarang pertanyaan lanjut berkaitan bantuan ini sila layari laman sesawang berikut:

table zakat

** Maklumat berkaitan agensi zakat negeri yang lain akan dikemaskini dari masa ke semasa.

lembaga zakat
8) Jabatan Tenaga Manusia (JTM)

Jabatan Tenaga Manusia (JTM) di bawah Kementerian Sumber Manusia (KSM) sebelum ini dikenali sebagai Jabatan Tenaga Rakyat (JTR) telah ditubuhkan pada tahun 1967 bagi menyediakan dan menjalankan latihan kemahiran pra pekerjaan untuk memenuhi keperluan industri di Malaysia. JTM juga menyediakan dan menjalankan latihan bagi meningkatkan kemahiran pekerja di industri. Pada masa kini terdapat 33 buah Institusi Latihan Jabatan Tenaga Manusia iaitu 8 ADTEC, 1 JMTI dan 24 ILP. Kesemuanya di bawah seliaan Jabatan Tenaga Manusia (JTM), Kementerian Sumber Manusia (KSM).

Sebarang maklumat lanjut sila layari sesawang www.jtm.gov.my.

logo jtm 
9) Institut Latihan Kementerian Belia & Sukan

Institut Latihan Kementerian Belia dan Sukan (ILKBS)  di bawah Kementerian Belia dan Sukan (KBS) ditubuhkan bagi menyediakan peluang latihan kemahiran kepada belia melalui pelbagai pendekatan. Fungsi ILKBS juga melahirkan tenaga mahir dan separa mahir bagi memenuhi keperluan Negara. Pada masa kini terdapat 22 ILKBS di Malaysia. Maklumat lanjut berkenaan latihan yang ditawarkan boleh layari laman sesawang www.kbs.gov.my.

logo kbs 
10) GIATMARA

GIATMARA merupakan sebuah institusi latihan peringkat akar umbi yang ditubuhkan di bawah akta syarikat dan dikenali sebagai GIATMARA Sendirian Berhad. Pentadbiran GIATMARA diletak di bawah MARA, sebuah agensi di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah (KKDW).Penubuhan GIATMARA bertujuan menyediakan latihan kemahiran teknikal dan vokasional kepada belia-belia di luar bandar dan di dalam bandar bagi membolehkan para belia mendapat kemahiran sebagai persediaan menjadi tenaga kerja mahir dan usahawan teknikal bagi memenuhi keperluan industri dan keperluan kegiatan ekonomi serta keusahawanan di daerah setempat dan dalam negara. Bajet menguruskan operasi GIATMARA dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan Malaysia melalui peruntukan yang disalurkan menerusi MARA.

Pada masa ini GIATMARA menawarkan 39 jenis kursus di bawah 12 jenis kluster iaitu Mekanikal, Seni Bina, Pengangkutan, Pembuatan, Percetakan, Elektrikal, Komputer & IT, Fabrik, Elektronik/ Mekatronik, Kulinari, Hairdressing & Cosmetology dan Hospitaliti. Maklumat lanjut sila layari https://giatmara.edu.my/

logo talentcorp 

  

 
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…