Pentauliahan dan Verifikasi - old

Info Terkini

icon info Info COVID-19 (SOP, Arahan, Pemakluman, PKP,PKPB,PKPP,PKPD)

icon info Panduan Pendaftaran Pelatih Bekuatkuasa 1 September 2020 

icon info Pelaksanaan Komponen Penilaian Kerja Kursus (PKK) dan Penilaian Akhir (PA) Berasaskan Kredit CU/Modul melalui Kaedah Sistem Latihan Program Bertauliah (SLaPB) 

icon info Pemakluman Pelaksanaan Bayaran Pentauliahan dan Pendaftaran Bermula 1 Julai 2020 

icon info Makluman Keperluan Pindaan Tempoh Latihan (Pelanjutan) Bagi Kumpulan Pelatih Berdaftar Yang Telah Tamat Atau Akan Tamat Tempoh Latihan Disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) 

icon info  Kelulusan Khas Pelaksanaan Program Kemahiran Sehingga Satu (1) Tahun Bagi Program Bertauliah Yang Telah Tamat Tempoh Pentauliahan Susulan Daripada Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) Melalui Kaedah Sistem Latihan Program Bertauliah (SLaPB) Dan Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN) 

icon info Kelulusan Pelaksanaan Verifikasi Penilaian Akhir Berasaskan Kerja Kursus Bagi Setiap Unit Kompetensi (CU) Di Pusat Bertauliah Jabatan Pembangunan Kemahiran Semasa Perintah Kawalan Pengerakan (PKP)

 

 

1. Pusat Bertauliah

 

Bil
Tajuk
 
1 Definisi Pusat Bertauliah  Lihat Selanjutnya
2 Prosedur dan Proses Permohonan Pentauliahan Program - Carta Alir Lihat Selanjutnya
3 Carian Pusat Bertauliah (SLaPB)  Lihat Selanjutnya
4 Pusat Bertauliah PPT (PB-PPT) Lihat Selanjutnya

 

2. Panduan dan Borang / Dokumen Permohonan Pentauliahan

 

Bil
Tajuk
 
1 Panduan Permohonan Pentauliahan Program Pusat Bertauliah Lihat Selanjutnya
2 Panduan Permohonan Pusat Bertauliah Antarabangsa (Dalam Negara & Luar Negara) Lihat Selanjutnya
3 Panduan Pelaksanaan Program Latihan Kemahiran(PLK) Secara Persijilan Tahap Tunggal(Single Tier) Muat Turun
4 Panduan pelaksanaan program e-Training Berasaskan NOSS format baharu bagi Pusat Bertauliah di bawah Sistem SPKM Muat Turun
5 Panduan Pemantauan Pelaksanaan Latihan di bawah Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia melalui Sistem Pentauliahan Muat Turun
6 Panduan Pentauliahan Program Latihan Kemahiran Melalui SLaPB Di Bawah SPKM Bagi Program Modular Berdasarkan Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (NOSS) Dan Standard Keterampilan Kebangsaan (NCS) - pindaan 30 Jun 2021 Muat Turun
   6.1 Pindaan (LAMPIRAN 5) Panduan Pentauliahan Program Latihan Kemahiran Melalui SLaPB Di Bawah SPKM Bagi Program Modular Berdasarkan Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (NOSS) Dan Standard Keterampilan Kebangsaan (NCS) - pindaan 17 Mac 2023 Muat Turun
8 Panduan Penyerahan Dokumen Permohonan Pentauliahan Program Persijilan Kemahiran Malaysia Melalui Kaedah Sistem Latihan Program Bertauliah (SLaPB) Muat Turun
9 Personel Pentauliahan - Panduan Pelaksanaan Dan Syarat Pentauliahan Sistem Latihan Program Bertauliah (SLaPB) Di Bawah SPKM Berasaskan Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan  Muat Turun
10 Panduan Pelaksanaan Sistem Pensijilan Kemahiran Malaysia (SPKM) Berasaskan Kredit - pindaan 17 Januari 2020 Lihat Selanjutnya
11 Panduan Tatacara Pelaksanaan E-Training Di Pusat Bertauliah Di Bawah Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia  Muat Turun
12 Panduan Pelaksanaan Sistem Penilaian Murid  Berkeperluan Khas (MBK) Muat Turun
13 Panduan Pelaksanaan Majlis Graduasi Swasta di bawah SKM, Jabatan Pembangunan Kemahiran Muat Turun
14 Permohonan Menggunakan NOSS Baru Lihat Selanjutnya
15 Panduan Permohonan Pelaksanaan Program Micro Credential Melalui Kaedah Sistem Latihan Program Bertauliah (SLaPB) Berdasarkan Pentauliahan Program Penuh Lihat Selanjutnya

 

3. Panduan Pelaksanaan Standard Kompetensi (SKK) - Core Abilites (Z-009:2015)
 

Bil
Tajuk
 
1 Panduan Pelaksanaan Kebolehan Teras Z-009:2015 Muat Turun
2 Lampiran 1-BORANG JPKCAPP Muat Turun
3 Lampiran 2-BORANG JPKCAKPPP Muat Turun
4 Lampiran 3-RPK CA Muat Turun

 


4. Syarat Tambahan Pentauliahan

 

Bil
Tajuk
 
1 Panduan Pelaksanaan dan Syarat Tambahan Pentauliahan Pusat Bertauliah bagi Bidang Perladangan dan Mekanisasi Perladangan Sawit Muat Turun
2 Syarat Tambahan Pentauliahan Bagi Program Kemahiran Area Pengasuhan Dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak - pindaan Oktober 2020 Lihat Selanjutnya
3 Syarat Tambahan Pentauliahan Program Kemahiran Bagi Program NOSS Area Pemasangan, Pengalihan Udara, Penyamanan Udara (HVAC), Penyejukbekuan - Domestik / Komersial Melalui Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia Lihat Selanjutnya

 

5. Verifikasi Pegawai Pengesah Luaran (PPL)

hand icon  Pemakluman Permohonan Lawatan Verifikasi Pegawai Pengesahan Luaran (PPL) 

hand icon  Etika Pegawai Pengesah Luaran (PPL)

Bil
Tajuk
 
1 Borang Permohonan Lawatan Verifikasi Akhir SPKM - T1004 (docx)  Muat Turun
2 Borang Permohonan Lawatan Verifikasi Akhir SPKM - T1004 (pdf)  Muat Turun

 

5.1. Garispanduan Untuk Pusat Bertauliah Berkaitan Dengan Lawatan Verifikasi Pegawai Pengesah Luaran (PPL) Dan Pengeluaran Sijil Kemahiran Malaysia (SKM)

Adalah dimaklumkan bahawa mulai April 2016 Jabatan telah membuat penambahbaikan terhadap  BORANG PENDAFTARAN DAN PENGELUARAN SIJIL. Kesemua borang-borang berkenaan mengguna kod-kod seperti berikut:

Bil
Tajuk
 
1
 Garis Panduan Muat Turun
2
 JPK/P6(T1003)-T1 -> Panduan dan Borang Pendaftaran Dan Pengeluaran Sijil Tahap 1 Muat Turun
3  JPK/P6(T1003)-T2T3 -> Panduan dan Borang Pendaftaran Dan Pengeluaran Sijil Tahap 2 dan 3 Muat Turun
4  JPK/P6(T1003)-T4T5 -> Panduan dan Borang Pendaftaran Dan Pengeluaran Sijil Tahap 4 dan 5 Muat Turun
5  JPK/P7(T1003)-VTO -> Panduan dan Borang Pendaftaran Dan Pengeluaran Sijil (VTO) Muat Turun
6  JPK/P7(T1003)-MOTAC -> Panduan dan Borang Pendaftaran Dan Pengeluaran Sijil - Pemandu Pelancong (Motac) Muat Turun
7  JPK/P6(T1003)-NCS -> Panduan dan Borang Pendaftaran Dan Pengeluaran Standard Keterampilan Kebangsaan (SKK) Muat Turun
8  JPK/P6(T1003)-SINGLE TIER -> Panduan dan Borang Pendaftaran dan Pengeluaran sijil melalui kaedah Perisijilan Tahap Tunggal (Single-Tier) Muat Turun
9  JPK/P6(T1003)-PENYELIAAN -> Panduan dan Borang Pendaftaran dan Pengeluaran Standard Keterampilan Pekerjaan Kebangsaan (Penyeliaan) Muat Turun

Setiap borang telah dilengkapkan dengan panduan kepada PB dan PPL untuk menggunakan borang-borang berkenaan PB dan PPL disarankan untuk merujuk kepada panduan yang telah dibekalkan bagi tujuan penyelarasan cara pengisian ruangan-ruangan yang berkenaan pada borang berkenaan. Penguatkuasaan penggunaan BORANG PENDAFTARAN DAN PENGELUARAN SIJIL format baharu ini berkuatkuasa bagi lawatan PPL selepas April 2016. Kerjasama semua dalam perkara berkenaan amatlah dihargai. Sekian terima kasih.
 
 
 
6. Tuntutan Pegawai Pengesah Luaran (PPL), Tuntutan Panel Pentauliahan dan Laporan Lawatan Verifikasi PPL
 
 
Bil
Tajuk
 
1
 Borang Tuntutan Perjalanan PPL Muat Turun
2  Borang Tuntutan Bayaran Verifikasi  PPL baru Muat Turun
3  Senarai Semak Tuntutan Elaun Perjalanan Dalam Negeri Dan Tuntutan Bayaran Verifikasi PPL baru Muat Turun
4  Borang Laporan Lawatan PPL Muat Turun
 
7. Pembekuan Permohonan Pentauliahan
 
 
Bil
Tajuk
 
1
Pembekuan Permohonan Pentauliahan, Pelaksanaan Dan Persijilan Bagi NOSS Bidang Perubatan Tradisional Dan Komplementari Melalui Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia Lihat Selanjutnya
2 Pembekuan Permohonan Pentauliahan Program Bagi Program Kejurulatihan Sukan (ET-001-3:2012) Lihat Selanjutnya
3 Pembekuan Permohonan Pentauliahan Program Bagi Program Operasi Pengeluaran Plastik ( MC-100-3:2012) Lihat Selanjutnya
  
 
8. Maklumat Berkaitan Verifikasi Penilaian Akhir Pegawai Pengesah Luaran (PPL) Berasaskan Kod Amalan pentauliahan Program TVET (COPTPA).   - kemaskini 29 November 2021 
 
 
Bil
Tajuk
 
1
 Latihan Industri  
   a) Manual Latihan Industri (SKM 3, DKM dan DLKM) Berasaskan COPTPA bertarikh 15 November 2021 Muat Turun
   b) Format Buku Log Latihan Industri - Lampiran A Muat Turun
   c) Penulisan Laporan Industri – Lampiran B Muat Turun
   d) Skema Pemarkahan Latihan Industri (JPK/SLaPB/LI/02) – Lampiran C Muat Turun
   e) Carta Alir Pelaksanaan Latihan Industri – Lampiran D Muat Turun
   f) Keputusan Keseluruhan Penilaian Latihan Industri (JPK/SLaPB/LI/03) – Lampiran E Muat Turun

 
Bil
Tajuk
 
 2
 Projek Akhir  
   a) Panduan Projek Akhir (FYP) DKM-DLKM Bagi Program Slapb Berasaskan COPTPA Muat Turun
   b) Borang Pra Pembentangan DKM & DLKM bagi Program SLaPB Muat Turun
   c) Laporan Penilaian Oleh PP untuk Program SLaPB DKM & DLKM Muat Turun
   d) Laporan Penilaian Projek Akhir oleh Panel Penilai Projek Akhir DKM & DLKM bagi Program SLaPB Muat Turun
   e) Buku Log Projek Akhir Muat Turun
   f) Carta Alir Proses Pembangunan Projek Akhir SLaPB Muat Turun

  

Bil
Tajuk
 
 3
Pegawai Pengesahan Luaran (PPL)  
  a) Panduan Tugasan Pegawai Pengesah Luaran Bagi Pelaksanaan Sistem Latihan Program Bertauliah (SLaPB) berasaskan KAPPK dan COPTPA  Muat Turun
  b) Borang Tuntutan Bayaran Verifikasi Pentauliahan dan Penilaian Akhir Pegawai Pengesahan Luaran  Muat Turun

 

9. Pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran (PDP) Secara Dalam Talian Sistem Latihan Program Bertauliah (SLaPB) 
 
Bil
Tajuk
 
1
Garis Panduan Pelaksanaan PDP Secara Dalam Talian SPKM SLaPB Muat Turun
2 Lampiran 1 Borang Pelaksanaan PDP Secara Dalam Talian Muat Turun
3 Lampiran 2 PDP  Muat Turun
4 Lampiran 3 PDP  Muat Turun
  
 
10.
 
a) Panduan Pelaksanaan dan Penilaian Kredit Sistem Latihan Program Bertauliah (SLaPB) berasaskan Kod Amalan Pentauliahan Program Kemahiran (KAPPK)
 
Bil
Tajuk
 
1
 Panduan Pelaksanaan dan Penilaian Kredit Sistem Latihan Program Bertauliah (SLaPB) berasaskan Kod Amalan Pentauliahan Program Kemahiran (KAPPK) Muat Turun
2
 Lampiran Panduan Kredit KAPPK Muat Turun
3  Lampiran Rekod Penilaian Kredit Muat Turun
4  Lampiran 4 - Instrument Maklumbalas Pusat Bertauliah Muat Turun

 

b) Maklumat Berkaitan Borang Penilaian Prestasi NCS-CORE ABILITIES Tahap 1 hingga Tahap 5 Berasaskan Kod Amalan Pentauliahan Program Kemahiran (KAPPK) baru
 
 
Bil
Tajuk
 
1
 JPKCAPP-T1 Muat Turun
2  JPKCAPP-T2 Muat Turun
3  JPKCAPP-T3 Muat Turun
4  JPKCAPP-T4 Muat Turun
5  JPKCAPP-T5 Muat Turun
  
 
C) MAKLUMAT BERKAITAN BORANG LATIHAN INDUSTRI – SlaPB BERASASKAN KOD AMALAN PENTAULIAHAN PROGRAM KEMAHIRAN (KAPPK)
 
 
Bil
Tajuk
 
1
 Lampiran A4 & A5 - Borang Lawatan Pemantauan Latihan Industri Muat Turun
2
 Lampiran B - Penulisan Laporan Latihan Industri Muat Turun
3  Lampiran C - Borang Maklumbalas Pelatih  Muat Turun
4  Lampiran D - Instrument Maklumbalas Pusat Bertauliah Muat Turun
5  Lampiran E - Keputusan keseluruhan penilaian Latihan Industri Muat Turun
6  Borang A1, A2, A3 - Buku Log Latihan Industri Muat Turun

 


 
 
Info Tambahan
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…